Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Χορδή κύκλου – Γεωμετρία. Υπολογισμός μήκους χορδής στο κύκλο
Metamorphosis φέτα από καρπούζι και νερό ... παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα του Κύκλου και στο μήκος της χορδή του

Χορδή κύκλου – Γεωμετρία. Υπολογισμός μήκους χορδής στο κύκλο

Χορδή κύκλου. Υπολογισμός μήκους χορδής κύκλου online με 3 τρόπους. Γεωμετρία, σχήματα, κύκλος, μαθηματικοί τύποι. Chord length of circle online calculator.

Υπολογισμός μήκους χορδής κύκλου online

Chord length of circle online calculator – calculations

Υπολογισμός του μήκους της χορδής ενός κύκλου με 3 διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα δεδομένα – παραμέτρους που γνωρίζουμε. Επιπρόσθετα (επί της ευκαιρίας) υπολογίζονται και άλλοι παράμετροι ενός κύκλου & κυκλικού τμήματος.

1

Υπολογισμός γνωρίζοντας την ακτίνα και τις μοίρες της γωνίας

Υπολογισμός μήκους χορδής (c) γνωρίζοντας την ακτίνα (r) και τις μοίρες της γωνίας (a)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Ακτίνα κύκλου (r)
Γωνία (a) σε μοίρες 
Αποτελέσματα
Γωνία (a) σε ακτίνια =
Μήκος χορδής  (c) =
Υψος κυκλικού τμήματος (h) =
Μήκος κυκλικού τόξου (L) =
Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) =
Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A) =
Η περίμετρος όλου του κύκλου =
Εμβαδόν όλου του κύκλου =
Ποσοστό Κυκλ.Τμήματος επί κύκλου =
2

Γνωρίζοντας ακτίνα & απόσταση χορδής (d)  από κέντρο κύκλου

Υπολογισμός μήκους χορδής (c) γνωρίζοντας την ακτίνα (r) και την απόσταση της χορδής (d)  από το κέντρο του κύκλου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Απόσταση χορδής από το κέντρο (d)
Ακτίνα κύκλου (r) 
Αποτελέσματα
Μήκος χορδής  (c) =
Γωνία (a) σε μοίρες  =
Γωνία (a) σε ακτίνια =
Υψος κυκλικού τμήματος (h) =
Μήκος κυκλικού τόξου (L) =
Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) =
Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A) =
Η περίμετρος όλου του κύκλου =
Εμβαδόν όλου του κύκλου =
Ποσοστό Κυκλ.Τμήματος επί κύκλου =
3

Mήκος χορδής (c) γνωρίζοντας την ακτίνα (r) και το ύψος (h)

Υπολογισμός μήκους χορδής (c) γνωρίζοντας την ακτίνα (r) και το ύψος (h)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Υψος κυκλικού τμήματος (h)
Ακτίνα κύκλου (r) 
Αποτελέσματα
Γωνία (a) σε μοίρες  =
Γωνία (a) σε ακτίνια =
Μήκος χορδής  (c) =
Μήκος κυκλικού τόξου (L) =
Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) =
Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A) =
Η περίμετρος όλου του κύκλου =
Εμβαδόν όλου του κύκλου =
Ποσοστό Κυκλ.Τμήματος επί κύκλου =

Υπολογισμός μήκους χορδής κύκλου online

Chord length of circle calculator – math formula

Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία ενός κύκλου λέγεται χορδή του κύκλου

Όταν αυτή περιέχει το κέντρο του, λέγεται διάμετρος και τα άκρα της χαρακτηρίζονται αντιδιαμετρικά. Κάθε χορδή σε κύκλο είναι μικρότερη ή ίση της διαμέτρου.

Circular segment formulas – Chord length of circle

Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A)  – Area  :
$$ A = 1/2 · r^2 · (a - sin(a)) $$

Μήκος τόξου (L) – Arc length :
$$ L = a · r $$

Μήκος χορδής (c) – Chord length :
$$ c = 2 · r · sin(a/2) $$ και
$$ c = 2 · √{r^2 - d^2} $$

Ύψος κυκλικού τμήματος (h) – Segment height :
$$ h = r · (1 - cos (a/2)) $$

Ακτίνα κυκλικού τμήματος (r) – segment radius :
$$ r = h / 2 + c^2/(8 · h) $$

Γωνία κυκλικού τμήματος – χορδής (a) – segment angle :
$$ a = arcsin (c/(2 · r)) $$

Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) – segment perimeter:
$$ P = c + L $$

Κυκλικό τμήμα και χορδή κύκλου - Γεωμετρία ● Chord length of circle - Circular segment formulas

Όπου για τους ανωτέρω μαθηματικούς τύπου ισχύει :

  • A = το εμβαδόν επιφάνειας του κυκλικού τμήματος
  • L = το μήκος του τόξου του κυκλικού τμήματος
  • c = το μήκος της χορδής του κυκλικού τμήματος
  • h = το ύψος του κυκλικού τμήματος
  • P =  το μήκος της περιμέτρου του κυκλικού τμήματος
  • r = Είναι η ακτίνα το κύκλου – κυκλικού τμήματος
  • a = Είναι η γωνία που σχηματίζει με το κέντρο η χορδή – κυκλικό τμήμα
  • d = Είναι η κάθετη απόσταση από τη χορδή στο κέντρο κύκλου

Περιγραφή του κύκλου

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.

Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Κύκλος - Circle Shape

Διάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r, είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Στοιχεία κύκλου

Online #υπολογισμός του μήκους χορδής κύκλου #χορδή #κύκλος #γεωμετρία