Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύλινδρος όγκος. Υπολογισμός όγκου κυλίνδρου – στερεό γεωμετρικό σώμα
Σκίτσο ασπρόμαυρο με δύο κυλίνδρους παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό Κύλινδρος και τον όγκο του

Κύλινδρος όγκος. Υπολογισμός όγκου κυλίνδρου – στερεό γεωμετρικό σώμα

Κύλινδρος υπολογισμός όγκου – κυβικά online. Γεωμετρία, κύλινδρος το τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα. Ύψος, ακτίνα, όγκος κυλίνδρου. Μαθηματικός τύπος.

Κύλινδρος όγκος – Υπολογισμός όγκου κυλίνδρου – γεωμετρικών στερεών

Volume of cylinder – online calculator

Δεδομένα
Ακτίνα r
Ύψος h
Αποτελέσματα
π
Όγκος - κυβικά =

Όγκος Κυλίνδρου μαθηματικός τύπος

$$V=p · r^2 · h$$

Κύλινδρος όγκος. Υπολογισμός όγκου κυλίνδρου

h= Ύψος κυλίνδρου
r= Ακτίνα κυλίνδρου
π=3,14

Παράδειγμα :

Έστω κύλινδρος με ακτίνα βάσης r=1m (μέτρο) και ύψος h=2m (μέτρα).

Όγκος κυλίνδρου (V) = π·r2·h=3,14·12·2

=> V=6,28 m3 (κυβικά μέτρα)

Μεγέθη του κυλίνδρου

Κύλινδρος ονομάζεται το τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα που προκύπτει από την παράλληλη μετατόπιση μιας ευθείας κατά μήκος μια κλειστής επίπεδης καμπύλης.

Γενικά έχει επικρατήσει ο όρος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε τμήμα κυλίνδρου που προκύπτει από κύκλο οριοθετημένο από δύο παράλληλα κάθετα στον κύλινδρο επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των δύο τμημάτων των επιπέδων που οριοθετούν τα όρια του κυλίνδρου.

Ωστόσο η αυστηρή έννοια του ορισμού του κυλίνδρου είναι πολύ γενικότερη (πχ κύλινδρος κλειδαριάς).

Σημαντικό μέγεθος ενός κυλίνδρου είναι τα χαρακτηριστικά της κλειστής καμπύλης από την οποία προήλθε, όπως το εμβαδόν κυλίνδρου που περικλείει, το οποίο είναι το εμβαδόν διατομής του κυλίνδρου, ή η ακτίνα του κύκλου στους κυκλικούς κυλίνδρους.

Αν αναφερόμαστε σε οριοθετημένο κύλινδρο ή ορθότερα σε κυλινδρικό τμήμα, τότε είναι χρήσιμο και το ύψος του κυλίνδρου, η απόσταση δηλαδή των δύο βάσεων του.

Στον κυκλικό κατά τα γνωστά κύλινδρο οι βάσεις είναι κυκλικοί δίσκοι, άρα επίπεδες με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν διατομής του κυλίνδρου δηλαδή πρ2.

Ο όγκος του κυλίνδρου είναι ίσος με το γινόμενο του εμβαδού διατομής του επί το ύψος του, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση hπρ2, όπως συμβαίνει με τα πρίσματα, αφού ο κύλινδρος είναι το όριο πρισματικών προσεγγίσεων, όπως ο κύκλος είναι το όριο πολυγωνικών προσεγγίσεων.

Το ανάπτυγμα ενός κυλίνδρου είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλάτος όσο το μήκος της περιφέρειας της κλειστής καμπύλης από την οποία προήλθε ο κύλινδρος και μήκος όσο το ύψος του κυλίνδρου.

Online #κύλινδρος #όγκος. #Υπολογισμός όγκου κυλίνδρου - #στερεό γεωμετρικό σώμα