Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύλινδρος. Υπολογισμός συνολικού εμβαδού κυλίνδρου (ύψος, ακτίνα)
Κυλινδρική ασπρόμαυρη κατασκευή παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό Κύλινδρος και το συνολικό εμβαδόν του

Κύλινδρος. Υπολογισμός συνολικού εμβαδού κυλίνδρου (ύψος, ακτίνα)

Κύλινδρος υπολογισμός συνολικού εμβαδόν online. Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα. Ύψος, ακτίνα, εμβαδόν κυλίνδρου. Μαθηματικός τύπος. Area Cylinder.

Κύλινδρος υπολογισμός συνολικού εμβαδόν κυλίνδρου

Total Surface Area of Cylinder (TSA)

Δεδομένα
Ακτίνα r
Ύψος h
Αποτελέσματα
π
Εμβαδόν =

Κύλινδρος – Συνολικό εμβαδόν, μαθηματικός τύπος

$$E=E1+E2+E3=2 · π · r · (h+r)$$

Κύλινδρος εμβαδόν. Υπολογισμός συνολικού εμβαδού κυλίνδρου

r= Ακτίνα
h= Υψος
π=3,14

Παράδειγμα : Κύλινδρος με ακτίνα 1,00 μέτρο και ύψος 2,00 μέτρα έχει συνολικό εμβαδόν = 2 x 3,1415927 x  1 x (1+2) = 18,85 m2

Μεγέθη του κυλίνδρου

Κύλινδρος ονομάζεται το τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα που προκύπτει από την παράλληλη μετατόπιση μιας ευθείας κατά μήκος μια κλειστής επίπεδης καμπύλης.

Γενικά έχει επικρατήσει ο όρος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε τμήμα κυλίνδρου που προκύπτει από κύκλο οριοθετημένο από δύο παράλληλα κάθετα στον κύλινδρο επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των δύο τμημάτων των επιπέδων που οριοθετούν τα όρια του κυλίνδρου.

Ωστόσο η αυστηρή έννοια του ορισμού του κυλίνδρου είναι πολύ γενικότερη.

Σημαντικό μέγεθος ενός κυλίνδρου είναι τα χαρακτηριστικά της κλειστής καμπύλης από την οποία προήλθε, όπως το εμβαδόν κυλίνδρου που περικλείει, το οποίο είναι το εμβαδόν διατομής του κυλίνδρου, ή η ακτίνα του κύκλου στους κυκλικούς κυλίνδρους.

Αν αναφερόμαστε σε οριοθετημένο κύλινδρο ή ορθότερα σε κυλινδρικό τμήμα, τότε είναι χρήσιμο και το ύψος του κυλίνδρου, η απόσταση δηλαδή των δύο βάσεών του.

Στον κυκλικό κατά τα γνωστά κύλινδρο οι βάσεις είναι κυκλικοί δίσκοι, άρα επίπεδες με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν διατομής του κυλίνδρου δηλαδή πρ2.

Ο όγκος του κυλίνδρου είναι ίσος με το γινόμενο του εμβαδού διατομής του επί το ύψος του, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση hπρ2, όπως συμβαίνει με τα πρίσματα, αφού ο κύλινδρος είναι το όριο πρισματικών προσεγγίσεων, όπως ο κύκλος είναι το όριο πολυγωνικών προσεγγίσεων.

Το ανάπτυγμα ενός κυλίνδρου είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλάτος όσο το μήκος της περιφέρειας της κλειστής καμπύλης από την οποία προήλθε ο κύλινδρος και μήκος όσο το ύψος του κυλίνδρου.

#Κύλινδρος #υπολογισμός συνολικού εμβαδόν online. #Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό #σχήμα