Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύλινδρος. Online υπολογισμός εμβαδού κυκλικού καμπύλου τμήματος
Σκίτσο Κυλίνδρου ασπρόμαυρο παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό Κύλινδρος και το καμπύλο εμβαδόν του

Κύλινδρος. Online υπολογισμός εμβαδού κυκλικού καμπύλου τμήματος

Κύλινδρος υπολογισμός εμβαδόν κυκλικού καμπύλου τμήματος online. Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα. Ύψος, ακτίνα, εμβαδόν κυλίνδρου. Μαθηματικός τύπος.

Κύλινδρος υπολογισμός εμβαδόν κυκλικού – καμπύλου τμήματος

Curved surface area of a cylinder (CSA)

Δεδομένα
Ακτίνα r
Ύψος h
Αποτελέσματα
π
Εμβαδόν =

Κύλινδρος – Εμβαδόν κυκλικού τμήματος – μαθηματικός τύπος

$$E=2 · π · r · h$$

Κύλινδρος εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού κυκλικού καμπύλου τμήματος κυλίνδρου

r= Ακτίνα
h= Υψος
π=3,14

Παράδειγμα : Κύλινδρος με ακτίνα 1,00 μέτρο και ύψος 2,00 μέτρα έχει εμβαδόν στο καμπύλο / κυκλικό τμήμα του = 2 x 3,1415927 x  1 x 2 = 12,57 m2

Μεγέθη του κυλίνδρου

Κύλινδρος ονομάζεται το τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα που προκύπτει από την παράλληλη μετατόπιση μιας ευθείας κατά μήκος μια κλειστής επίπεδης καμπύλης.

Γενικά έχει επικρατήσει ο όρος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε τμήμα κυλίνδρου που προκύπτει από κύκλο οριοθετημένο από δύο παράλληλα κάθετα στον κύλινδρο επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των δύο τμημάτων των επιπέδων που οριοθετούν τα όρια του κυλίνδρου.

Ωστόσο η αυστηρή έννοια του ορισμού του κυλίνδρου είναι πολύ γενικότερη.

Σημαντικό μέγεθος ενός κυλίνδρου είναι τα χαρακτηριστικά της κλειστής καμπύλης από την οποία προήλθε, όπως το εμβαδόν κυλίνδρου που περικλείει, το οποίο είναι το εμβαδόν διατομής του κυλίνδρου, ή η ακτίνα του κύκλου στους κυκλικούς κυλίνδρους.

Αν αναφερόμαστε σε οριοθετημένο κύλινδρο ή ορθότερα σε κυλινδρικό τμήμα, τότε είναι χρήσιμο και το ύψος του κυλίνδρου, η απόσταση δηλαδή των δύο βάσεών του.

Στον κυκλικό κατά τα γνωστά κύλινδρο οι βάσεις είναι κυκλικοί δίσκοι, άρα επίπεδες με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν διατομής του κυλίνδρου δηλαδή πρ2.

Ο όγκος του κυλίνδρου είναι ίσος με το γινόμενο του εμβαδού διατομής του επί το ύψος του, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση hπρ2, όπως συμβαίνει με τα πρίσματα, αφού ο κύλινδρος είναι το όριο πρισματικών προσεγγίσεων, όπως ο κύκλος είναι το όριο πολυγωνικών προσεγγίσεων.

Το ανάπτυγμα ενός κυλίνδρου είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλάτος όσο το μήκος της περιφέρειας της κλειστής καμπύλης από την οποία προήλθε ο κύλινδρος και μήκος όσο το ύψος του κυλίνδρου.

Online #κύλινδρος #εμβαδόν κυκλικού καμπύλου τμήματος κυλίνδρου - #Γεωμετρία