Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κώνος. Γεωμετρικός υπολογισμός μήκους ακμής και πλευράς online
Κατασκευή κώνου παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό Κώνος και την ακμή - πλευρά του

Κώνος. Γεωμετρικός υπολογισμός μήκους ακμής και πλευράς online

Κώνος ακμή – πλευρά. Υπολογισμός online μήκους πλευράς – ακμής κώνου. Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα. Μαθηματικός τύπος. Slant Height of a coneς.

Κώνος υπολογισμός μήκους πλευράς – ακμής

Slant Height of a cone – Cone Calculator

Δεδομένα
Ακτίνα (r)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Ακμή - πλευρά

Κώνος – Μήκος πλευράς (ακμής) (λ) κώνου – μαθηματικοί τύποι

Μήκος πλευράς (ακμής) (λ) ή (l) κώνου Κώνος - Μήκος πλευράς (ακμής) (λ) κώνου - μαθηματικοί τύποι

Κώνος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία κώνου: Κορυφή, βάση, ακμή, ύψος, άξονας, καμπύλο τμήμα ● Cone Shape

l= Ακμή
r= Ακτίνα
h= Ύψος

Στοιχεία του κώνου – γεωμετρία

Κορυφή: πρόκειται για την κορυφή της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος.

Βάση: είναι η επίπεδη τομή από την οποία ορίζεται ο κώνος.

Πλάγια ή παράπλευρη ή κυρτή επιφάνεια: είναι το τμήμα της κωνικής επιφάνειας που κείται μεταξύ της βάσης και της κορυφής του κώνου.

Πλευρά ή ακμή του κώνου: καλείται το μέρος μιας γενέτειρας της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος, που περιορίζεται μεταξύ της βάσης και της κορυφής αυτού.

Ύψος: καλείται η απόσταση της κορυφής του κώνου από τη βάση του.

Άξονας: πρόκειται για το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από το κέντρο της κυκλικής βάσης του κώνου και την κορυφή του.

Δείτε επίσης για τον κώνο:

Κόλουρος κώνος, υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, ακτίνα, ύψος
Κώνος εμβαδόν, υπολογισμός καμπύλου τμήματος & συνολικά
Υπολογισμός όγκου κώνου

#Κώνος ακμή - πλευρά. #Υπολογισμός online μήκους πλευράς - ακμής κώνου