Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κώνος εμβαδόν, υπολογισμός καμπύλου τμήματος & συνολικά – Γεωμετρία
Κατασκευή κώνου παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό Κώνος και τον εμβαδόν του καμπύλου τμήματος

Κώνος εμβαδόν, υπολογισμός καμπύλου τμήματος & συνολικά – Γεωμετρία

Κώνος υπολογισμός εμβαδόν καμπύλου τμήματος & συνολικό online. Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα. Ύψος, ακτίνα, βάση, άξονας κώνου. Μαθηματικός τύπος.

Κώνος υπολογισμός εμβαδόν καμπύλου τμήματος και συνολικό

Total surface area of a cone calculator

Σταθερά π

Εμβαδόν καμπύλου τμήματος Κώνου

Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), h (ύψος)

Δεδομένα
Ακτίνα (r)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν

Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), l (ακμή

Δεδομένα
Ακτίνα (r)
Πλευρά (Ακμή) (l)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν

Συνολικό Εμβαδόν Κώνου

Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), h (ύψος)

Δεδομένα
Ακτίνα (r)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν

Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), l (ακμή)

Δεδομένα
Ακτίνα (r)
Πλευρά (Ακμή) (l)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν

Κώνος – Εμβαδόν μαθηματικοί τύποι

i. Εμβαδόν καμπύλου τμήματος Κώνου

1.   Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), h (ύψος)

Κώνος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία κώνου: Κορυφή, βάση, ακμή, ύψος, άξονας, καμπύλο τμήμα ● Cone Shape

Κώνος

2. Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), l (ακμή)  Κώνος Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), l (ακμή)

l= Ακμή
r= Ακτίνα
h= Ύψος

Μήκος πλευράς (ακμής) (λ) κώνου

Κώνος. Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), h (ύψος)

ii. Συνολικό Εμβαδόν Κώνου

1. Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), h (ύψος) 

Συνολικό Εμβαδόν Κώνου

Συνολικό Εμβαδόν Κώνου

2. Γνωρίζοντας τα r (ακτίνα), l (ακμή) Συνολικό Εμβαδόν Κώνου

l= Ακμή
r= Ακτίνα
h= Ύψος

Στοιχεία του κώνου – γεωμετρία

Κορυφή: πρόκειται για την κορυφή της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος.

Βάση: είναι η επίπεδη τομή από την οποία ορίζεται ο κώνος.

Πλάγια ή παράπλευρη ή κυρτή επιφάνεια: είναι το τμήμα της κωνικής επιφάνειας που κείται μεταξύ της βάσης και της κορυφής του κώνου.

Πλευρά ή ακμή του κώνου: καλείται το μέρος μιας γενέτειρας της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος, που περιορίζεται μεταξύ της βάσης και της κορυφής αυτού.

Ύψος: καλείται η απόσταση της κορυφής του κώνου από τη βάση του.

Άξονας: πρόκειται για το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από το κέντρο της κυκλικής βάσης του κώνου και την κορυφή του.

Δείτε επίσης για τον κώνο:

Κόλουρος κώνος, υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, ακτίνα, ύψος
Κώνος ακμή. Υπολογισμός μήκους ακμής – πλευράς
Υπολογισμός όγκου κώνου

Online #κώνος #εμβαδόν - #Υπολογισμός καμπύλου τμήματος και συνολικά #Γεωμετρία