Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κώνος όγκος. Υπολογισμός όγκου κώνου (ύψος, ακτίνα, βάση, κυβικά)
Φως - λάμψη στο σκοτάδι σχηματίζει - παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό Κώνος και τον όγκο του

Κώνος όγκος. Υπολογισμός όγκου κώνου (ύψος, ακτίνα, βάση, κυβικά)

Κώνος υπολογισμός όγκου online. Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα. Ύψος, ακτίνα, βάση, άξονας κώνου, κυβικά όγκου. Μαθηματικός τύπος. Volume of a cone.

Κώνος υπολογισμός όγκου κώνου

Volume of a cone – Cone Calculator

Δεδομένα
Παράμετρος π
Ακτίνα (r)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Όγκος
<

Όγκος του κώνου – μαθηματικός τύπος

Όγκος του κώνου

Ο τύπος V = 1/3*π*r2*h μας δίνει τον όγκο του κώνου (όπου h το ύψος του κώνου και r η ακτίνα της βάσης).

l= Ακμή
r= Ακτίνα
h= Ύψος

Στοιχεία του κώνου – γεωμετρία

Κορυφή: πρόκειται για την κορυφή της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος.

Βάση: είναι η επίπεδη τομή από την οποία ορίζεται ο κώνος.

Πλάγια ή παράπλευρη ή κυρτή επιφάνεια: είναι το τμήμα της κωνικής επιφάνειας που κείται μεταξύ της βάσης και της κορυφής του κώνου.

Πλευρά ή ακμή του κώνου: καλείται το μέρος μιας γενέτειρας της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος, που περιορίζεται μεταξύ της βάσης και της κορυφής αυτού.

Ύψος: καλείται η απόσταση της κορυφής του κώνου από τη βάση του.

Άξονας: πρόκειται για το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από το κέντρο της κυκλικής βάσης του κώνου και την κορυφή του.

Δείτε επίσης για τον κώνο:

Κόλουρος κώνος, υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, ακτίνα, ύψος
Κώνος εμβαδόν, υπολογισμός καμπύλου τμήματος & συνολικά
Κώνος ακμή. Υπολογισμός μήκους ακμής – πλευράς

#Κώνος #υπολογισμός όγκου online. #Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό #σχήμα