Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κώνος όγκος. Υπολογισμός όγκου κώνου online | Volume of Cone
Φως - λάμψη στο σκοτάδι σχηματίζει - παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό Κώνος και τον όγκο του

Κώνος όγκος. Υπολογισμός όγκου κώνου online | Volume of Cone

Κώνος υπολογισμός όγκου online. Γεωμετρία τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα. Ύψος, ακτίνα, βάση, άξονας κώνου, κυβικά όγκου. Μαθηματικός τύπος. Volume of a cone.

Κώνος υπολογισμός όγκου κώνου

Volume of a cone – Cone Calculator

Δεδομένα
Παράμετρος π
Ακτίνα (r)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Όγκος

Όγκος του κώνου – μαθηματικός τύπος

Όγκος του κώνου

Ο τύπος V = 1/3*π*r2*h μας δίνει τον όγκο του κώνου (όπου h το ύψος του κώνου και r η ακτίνα της βάσης).

l= Ακμή
r= Ακτίνα
h= Ύψος

Στοιχεία του κώνου – γεωμετρία

Κορυφή: πρόκειται για την κορυφή της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος.

Βάση: είναι η επίπεδη τομή από την οποία ορίζεται ο κώνος.

Πλάγια ή παράπλευρη ή κυρτή επιφάνεια: είναι το τμήμα της κωνικής επιφάνειας που κείται μεταξύ της βάσης και της κορυφής του κώνου.

Πλευρά ή ακμή του κώνου: καλείται το μέρος μιας γενέτειρας της κωνικής επιφάνειας από την οποία προέρχεται ο κώνος, που περιορίζεται μεταξύ της βάσης και της κορυφής αυτού.

Ύψος: καλείται η απόσταση της κορυφής του κώνου από τη βάση του.

Άξονας: πρόκειται για το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από το κέντρο της κυκλικής βάσης του κώνου και την κορυφή του.

Δείτε επίσης για τον κώνο:

Κόλουρος κώνος, υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, ακτίνα, ύψος
Κώνος εμβαδόν, υπολογισμός καμπύλου τμήματος & συνολικά
Κώνος ακμή. Υπολογισμός μήκους ακμής – πλευράς

Online #κώνος #όγκος - #Υπολογισμός όγκου κώνου