Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κόλουρος κώνος – Υπολογισμός online. Εμβαδόν, όγκος, ακτίνα, ύψος
Μεταλλικός κουβάς με χερούλι σε νοητό σχήμα του γεωμετρικού στερεού Κόλουρος Κώνος (βλέπε εμβαδόν, όγκος, ακτίνα, ύψος κώνου)

Κόλουρος κώνος – Υπολογισμός online. Εμβαδόν, όγκος, ακτίνα, ύψος

Κόλουρος κώνος. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, ύψος, πλευρά, βάση & ακτίνα μικρή και μεγάλη. κόλουρου κώνου online – 5 τρόποι. Conical Frustum Shape Calculator.

Κόλουρος κώνος. Υπολογισμός εμβαδού, όγκου, ακτίνες, ύψος, πλευρά

Conical Frustum Shape Calculator – Calculators online for geometric solids

Μπορείτε με πέντε διαφορετικούς τρόπους να υπολογίσετε τα διάφορα στοιχεία ενός κόλουρου κώνου, ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζετε κάθε φορά :

Δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και το ύψος του (h)

1o. Γνωρίζοντας τις δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και το ύψος του (h) κώνου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας μικρής βάσης (r1)
Μήκος ακτίνας μεγάλης βάσης (r2)
Ύψος κόλουρου κώνου (h)
Αποτελέσματα
Μήκος γενέτειρας / πλευράς (s) =
Εμβαδόν καμπυλωτής / κυρτής επιφάνειας (L) =
Εμβαδόν επιφάνειας πάνω μικρής βάσης (T) =
Εμβαδόν επιφάνειας κάτω μεγάλης βάσης (B) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας κόλουρου κώνου (A) =
Όγκος κόλουρου κώνου (V) =
% σχέση της μικρής βάσης προς την μεγάλη βάση =
% σχέση της κυρτής επιφάνειας προς την συνολική =
% σχέση του ύψους προς το μήκος της πλευράς =

Δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και το μήκος της πλευράς (s)

2o. Γνωρίζοντας τις δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και το μήκος της πλευράς (s) του κώνου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας μικρής βάσης (r1)
Μήκος ακτίνας μεγάλης βάσης (r2)
Μήκος γενέτειρας / πλευράς (s)
Αποτελέσματα
Ύψος κόλουρου κώνου (h) =
Εμβαδόν καμπυλωτής / κυρτής επιφάνειας (L) =
Εμβαδόν επιφάνειας πάνω μικρής βάσης (T) =
Εμβαδόν επιφάνειας κάτω μεγάλης βάσης (B) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας κόλουρου κώνου (A) =
Όγκος κόλουρου κώνου (V) =
% σχέση της μικρής βάσης προς την μεγάλη βάση =
% σχέση της κυρτής επιφάνειας προς την συνολική =
% σχέση του ύψους προς το μήκος της πλευράς =

Δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και τον όγκο (V)

3o. Γνωρίζοντας τις δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και τον όγκο (V) του κώνου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας μικρής βάσης (r1)
Μήκος ακτίνας μεγάλης βάσης (r2)
Όγκος κόλουρου κώνου (V)
Αποτελέσματα
Ύψος κόλουρου κώνου (h) =
Μήκος γενέτειρας / πλευράς (s) =
Εμβαδόν καμπυλωτής / κυρτής επιφάνειας (L) =
Εμβαδόν επιφάνειας πάνω μικρής βάσης (T) =
Εμβαδόν επιφάνειας κάτω μεγάλης βάσης (B) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας κόλουρου κώνου (A) =
% σχέση της μικρής βάσης προς την μεγάλη βάση =
% σχέση της κυρτής επιφάνειας προς την συνολική =
% σχέση του ύψους προς το μήκος της πλευράς =

Δύο ακτίνες του κόλουρου κώνου και εμβαδόν κυρτής επιφάνειας

4o. Γνωρίζοντας τις δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας (L) του κώνου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας μικρής βάσης (r1)
Μήκος ακτίνας μεγάλης βάσης (r2)
Εμβαδόν καμπυλωτής / κυρτής επιφάνειας (L)
Αποτελέσματα
Ύψος κόλουρου κώνου (h) =
Μήκος γενέτειρας / πλευράς (s) =
Εμβαδόν επιφάνειας πάνω μικρής βάσης (T) =
Εμβαδόν επιφάνειας κάτω μεγάλης βάσης (B) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας κόλουρου κώνου (A) =
Όγκος κόλουρου κώνου (V) =
% σχέση της μικρής βάσης προς την μεγάλη βάση =
% σχέση της κυρτής επιφάνειας προς την συνολική =
% σχέση του ύψους προς το μήκος της πλευράς =

Δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και το συνολικό εμβαδόν (A)

5o. Γνωρίζοντας τις δύο ακτίνες (r) του κόλουρου κώνου και το συνολικό εμβαδόν (A) του κώνου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας μικρής βάσης (r1)
Μήκος ακτίνας μεγάλης βάσης (r2)
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας κόλουρου κώνου (A)
Αποτελέσματα
Ύψος κόλουρου κώνου (h) =
Μήκος γενέτειρας / πλευράς (s) =
Εμβαδόν καμπυλωτής / κυρτής επιφάνειας (L) =
Εμβαδόν επιφάνειας πάνω μικρής βάσης (T) =
Εμβαδόν επιφάνειας κάτω μεγάλης βάσης (B) =
Όγκος κόλουρου κώνου (V) =
% σχέση της μικρής βάσης προς την μεγάλη βάση =
% σχέση της κυρτής επιφάνειας προς την συνολική =
% σχέση του ύψους προς το μήκος της πλευράς =

Κόλουρος κώνος – μαθηματικοί τύποι. Γνωρίζοντας ακτίνες και ύψος

Στα μαθηματικά και στη στερεομετρία, κώνος ονομάζεται το στερεό σχήμα που περιέχεται μεταξύ μιας κωνικής επιφάνειας, στην οποία ο οδηγός είναι κλειστή καμπύλη γραμμή, και ενός επιπέδου που τέμνει όλες τις γενέτειρες της κωνικής επιφάνειας, χωρίς να διέρχεται από την κορυφή αυτής.

Μήκος γενέτειρας / πλευράς (s) κώνου & Όγκος (V) κόλουρου κώνου

Μήκος γενέτειρας / πλευράς (s) κώνου

Conical Frustum Formulas in terms of r and h | Slant height of a conical frustum

Το ύψος της γενέτειρας – κυρτής πλευράς του κόλουρου κώνου δίδεται από τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά :
$$ s= √{(r_1 - r_2)^2 + h^2} $$ $$ s= L / (π · (r_1 + r_2)) $$ $$ s= Α / (π - r_1^2 - r_2^2)/(r_1 + r_2) $$

Όγκος (V) κόλουρου κώνου – μαθηματικός τύπος

Volume of a conical frustum

Ο όγκος του κόλουρου κώνου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$ V= 1/3 · π · h · (r_1^2 + r_2^2 + (r_1 · r_2)) $$

Εμβαδόν επιφανειών στον κόλουρο κώνο. Κυρτή, βάσης, ολική

Εμβαδόν κυρτής επιφάνειας (L) κόλουρου κώνου

Lateral surface area

Το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας του κόλουρου κώνου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$ L= π · (r_1 + r_2) · s = π · (r_1 + r_2) · √{(r_1 - r_2)^2 + h^2} $$
Εμβαδόν επιφάνειας κόλουρου κώνου

Top surface area of conical frustum

Το εμβαδόν επιφάνειας κορυφής του κόλουρου κώνου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$ T= π · r_1^2 $$
Εμβαδόν επιφάνειας βάσης (B) κόλουρου κώνου

Base surface area

Το εμβαδόν της επιφάνειας της βάσης του κόλουρου κώνου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$ B= π · r_2^2 $$
Εμβαδόν ολικής επιφάνειας (A) κόλουρου κώνου

Total surface area

Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του κόλουρου κώνου  δίδεται από τον μαθηματικό τύπο (αντικατάσταση των L, T, B ως ανωτέρω τύπους)  :

$$ A = L + T + B $$

Ύψος (h) κόλουρου κώνου. Height of a conical frustum

Το ύψος  του κόλουρου κώνου δίδεται από τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά  :

$$ h = √{s^2 - (r_1 - r_2)^2} $$ $$ h = (3 · V) / (π · (r_1^2 + r_2^2 + (r_1 · r_2)) $$

Κόλουρος κώνος. Υπολογισμός online εμβαδού, όγκου, ακτίνες, ύψος, πλευρά, βάσεις κλπΓια τους παραπάνω μαθηματικούς υπολογισμούς ισχύει :

 • r1 = radius1 | Μήκος ακτίνας μικρής βάσης
 • r2 = radius2 | Μήκος ακτίνας μεγάλης βάσης
 • h = height | Ύψος κόλουρου κώνου
 • s = slant height | Μήκος γενέτειρας / πλευράς
 • V = volume | Όγκος κόλουρου κώνου
 • L = lateral surface area | Εμβαδόν καμπυλωτής / κυρτής επιφάνειας
 • T = top surface area | Εμβαδόν επιφάνειας πάνω μικρής βάσης
 • B = base surface area | Εμβαδόν επιφάνειας κάτω μεγάλης βάσης
 • A = total surface area | Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας κόλουρου κώνου
 • π = pi = 3.14159 | Συντελεστής π
 • √ = square root | Τετραγωνική ρίζα

Κόλουρος κώνος – Γεωμετρικά σχήματα.Conical Frustum Shape

Κόλουρος κώνος. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, ύψος, πλευρά, βάση & ακτίνα μικρή και μεγάλη. κόλουρου κώνου online - 5 τρόποι. Conical Frustum Shape CalculatorΣτα μαθηματικά και στη στερεομετρία, κώνος ονομάζεται το στερεό σχήμα που περιέχεται μεταξύ μιας κωνικής επιφάνειας, στην οποία ο οδηγός είναι κλειστή καμπύλη γραμμή, και ενός επιπέδου που τέμνει όλες τις γενέτειρες της κωνικής επιφάνειας, χωρίς να διέρχεται από την κορυφή αυτής.

Το στερεό σχήμα που περιορίζεται μεταξύ της βάσης ενός κώνου και μιας τομής αυτού, παράλληλης προς τη βάση του, λέγεται κόλουρος κώνος.

Διακρίνεται σε πρώτου είδους, που έχει τις δύο βάσεις του στο ίδιο μέρος της χώνης της κωνικής επιφάνειας και σε δευτέρου είδους, που καθεμία από τις δύο βάσεις του είναι σε διαφορετική χώνη της κωνικής επιφάνειας. | via

Κώνος - Cone

Ορθός κώνος ή κώνος εκ περιστροφής ή απλώς κώνος λέγεται το στερεό σχήμα που παράγεται από την περιστροφή ενός ορθογώνιου τριγώνου γύρω από μία κάθετη πλευρά του.

 

Κόλουρος #κώνος - Online Υπολογισμός για #εμβαδόν #όγκος #ακτίνα, ύψος