Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κάψουλα στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, μήκος, όγκος, περιφέρεια
Κάψουλες με ωμέγα-3 ακόρεστα οξέα σε σχήμα του γεωμετρικού στερεού Κάψουλα (μικρός όγκος, εμβαδόν και περιφέρεια)

Κάψουλα στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, μήκος, όγκος, περιφέρεια

Κάψουλα στερεό. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας, μήκος ακτίνας και περιφέρειας, όγκος, ημισφαίρια, κάψουλας online. Γεωμετρία, και στερεά. Capsule Calculator.

Κάψουλα. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας, όγκος, περιφέρεια, ακτίνα

Υπολογισμός παραμέτρων γεωμετρικών στερεών – Surface area & Volume of a capsule shape. Calculator and Formula

Ακτίνα του ημισφαίριου τμήματος και πλευρά κυλινδρικού τμήματος

1ο. Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) του ημισφαίριου τμήματος και την πλευρά (a) του κυλινδρικού τμήματος

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου τμήματος (r)
Μήκος πλευράς (a) κυλινδρικού τμήματος
Αποτελέσματα
Μήκος περιμέτρου βάσης κυλίνδρου (C) = 
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας Κάψουλας (S) =
Όγκος Κάψουλας (V) =

Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) του ημισφαίριου τμήματος και τον όγκο (V)

2ο. Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) του ημισφαίριου τμήματος και τον όγκο (V)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Όγκος Κάψουλας (V) 
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου τμήματος (r)
Αποτελέσματα
Μήκος πλευράς (a) κυλινδρικού τμήματος =
Μήκος περιμέτρου βάσης κυλίνδρου  (C) = 
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας Κάψουλας (S) =

Γνωρίζοντας την ακτίνα του ημισφαίριου τμήματος και το εμβαδόν

3ο. Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) του ημισφαίριου τμήματος και το εμβαδόν (S)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας Κάψουλας (S)
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου τμήματος (r)
Αποτελέσματα
Μήκος πλευράς (a) κυλινδρικού τμήματος =
Μήκος περιμέτρου βάσης κυλίνδρου  (C) = 
Όγκος Κάψουλας (V) =

Μήκος περιμέτρου βάσης του κυλίνδρου & πλευρά κυλινδρικού τμήματος

4ο. Γνωρίζοντας το μήκος περιμέτρου βάσης του κυλίνδρου (C) και την πλευρά (a) του κυλινδρικού τμήματος

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος περιμέτρου βάσης κυλίνδρου  (C) 
Μήκος πλευράς (a) κυλινδρικού τμήματος 
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου τμήματος (r) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας Κάψουλας (S) =
Όγκος Κάψουλας (V) =

Κάψουλα –  στερεό – τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα Capsule Shape

H κάψουλα είναι ένα βασικό τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από έναν κύλινδρο με ημισφαιρικά άκρα.

Κάψουλα στερεό. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας, όγκος, ακτίνα κάψουλας onlineΜια κάψουλα είναι ένα στερεό γεωμετρικό σχήμα που σχηματίζεται από την τοποθέτηση δύο ημισφαιρίων στα άκρα ενός κυλίνδρου.

Αν γνωρίζετε το συνολικό μήκος της κάψουλας από άκρη σε άκρη και τη διάμετρος της κυκλικής διατομής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο απλές φόρμουλες για τον υπολογισμό περιοχή του όγκου και της επιφάνειας του.

Κάψουλα εμβαδόν επιφάνειας – μαθηματικός τύπος

Surface area of a capsule shape

Το εμβαδόν επιφάνειας της κάψουλας υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο :

$$ S = 2 · π · r · (2 · r + a)$$

Κάψουλα όγκος – μαθηματικός τύπος. Volume of a capsule shape

Ο όγκος της κάψουλας υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο :

$$ V = π · r^2 · ((4/3) · r + a)$$

Μήκος περιμέτρου περιφέρειας κάψουλας

Circumference of a capsule shape

Το μήκος της περιμέτρου – περιφέρειας της κάψουλας υπολογίζεται απο τον παρακάτω μαθηματικό τύπο :

$$ C = 2 · π · r $$

Μήκος ακτίνας ημισφαιρίων κάψουλας. Radius hemisphere shape

$$ r = C / (2 · π) $$

Όπου για τους παραπάνω τέσσερις υπολογισμούς – μαθηματικούς τύπους ισχύει :

  • Κάψουλα εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας κάψουλας onliner = Η ακτίνα ημισφαιρίων κάψουλας (τμήματος)
  • a = Το μήκος της πλευράς του κυλίνδρου (τμήματος)
  • V = Ο όγκος της κάψουλας
  • S = Το συνολικό εμβαδόν της κάψουλας
  • C = Το μήκος της περιμέτρου της κάψουλας
  • π = pi = 3.14159 (μαθηματική σταθερά)

Κύλινδρος – Cylinder

Κύλινδρος ονομάζεται το τριδιάστατο γεωμετρικό σχήμα που προκύπτει από την παράλληλη μετατόπιση μιας ευθείας κατά μήκος μια κλειστής επίπεδης καμπύλης.

Γενικά έχει επικρατήσει ο όρος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε τμήμα κυλίνδρου που προκύπτει από κύκλο οριοθετημένο από δύο παράλληλα κάθετα στον κύλινδρο επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των δύο τμημάτων των επιπέδων που οριοθετούν τα όρια του κυλίνδρου.

Online #κάψουλα στερεό - Υπολογισμός #εμβαδόν #όγκος #περιφέρεια | Capsule