Αρχική » GovGr - Δημόσιες Υπηρεσίες

GovGr – Δημόσιες Υπηρεσίες

GovGr – Δημόσιες Υπηρεσίες. Ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου μέσω διαδικτύου. Έντυπα, πιστοποιητικά, εξουσιοδότηση

Ηλεκτρονική έκδοση εξουσιοδότησης με γνήσιο υπογραφής μέσω Gov.gr

Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Έκδοση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά με γνήσιο υπογραφής μέσω Gov.gr

Έκδοση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα - βήμα. Με τους προσωπικούς κωδικούς web banking ή μέσω taxisnet. Φέρει το γνήσιο της υπογραφής (μπορεί να γίνει εκτύπωση & αποστολή με email ή κατάθεση σε δημόσια υπηρεσία).

Περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης – Gov.gr

Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έκδοση ηλεκτρονικά σε Gov.gr

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ηλεκτρονικά στο Gov.gr (έκδοση και εκτύπωση) με τους κωδικούς Taxisnet, για αποστολή με e-mail, ή κατάθεση σε δημόσια υπηρεσία. Έλεγχος εγκυρότητας, θυρίδα πιστοποιητικών, τηλεδιάσκεψη με ΚΕΠ.

Περισσότερα

Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στο Gov.gr

Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης μέσω Gov.gr

Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης - εξουσιοδότησης που έχει εκδοθεί από το gov.gr με δύο (2) τρόπους. Είτε με τον κωδικό επαλήθευσης του δημοσίου εγγράφου, είτε με τον κωδικό QR code (με χρήση υπολογιστή, κινητό, tablet).

Περισσότερα

Ηλεκτρονική εκδοση υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής στο Gov.gr

Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα – βήμα

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα - βήμα. Με τους προσωπικούς κωδικούς web banking ή μέσω taxisnet. Φέρει το γνήσιο της υπογραφής (μπορεί να γίνει εκτύπωση & αποστολή με email ή κατάθεση σε δημόσια υπηρεσία).

Περισσότερα

Επαλήθευση κωδικού ή QR code σε δημόσιο έγγραφο έκδοσης στο Gov.gr

Λογότυπο gov.gr | Επαλήθευση κωδικού ή QR code δημόσιου εγγράφου έκδοσης μέσω Gov.gr

Επαλήθευση εγγράφου - έλεγχος εγκυρότητας ηλεκτρονικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί στο gov.gr με δύο (2) τρόπους. Είτε με τον κωδικό επαλήθευσης του δημοσίου εγγράφου, είτε με τον κωδικό QR code (με χρήση υπολογιστή, κινητό, tablet).

Περισσότερα

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Ηλεκτρονική έκδοση στο Gov.gr

Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Έκδοση ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Ηλεκτρονική έκδοση στο gov.gr. Εκδίδετε αν την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής (την πρώτη φορά εκδίδετε το μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ, ενώ στη συνέχεια μπορείτε ηλεκτρονικά).

Περισσότερα