Αρχική » GovGr - Δημόσιες Υπηρεσίες » Ηλεκτρονική έκδοση εξουσιοδότησης με γνήσιο υπογραφής μέσω Gov.gr
Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Έκδοση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά με γνήσιο υπογραφής μέσω Gov.gr

Ηλεκτρονική έκδοση εξουσιοδότησης με γνήσιο υπογραφής μέσω Gov.gr

Έκδοση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα – βήμα. Με τους προσωπικούς κωδικούς web banking ή μέσω taxisnet. Φέρει το γνήσιο της υπογραφής (μπορεί να γίνει εκτύπωση & αποστολή με email ή κατάθεση σε δημόσια υπηρεσία).

Έκδοση εξουσιοδότησης – Δηλώσεις Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr

Μέσω της εφαρμογής «Δηλώσεις» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια εξουσιοδότηση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail.

Η εφαρμογή Δηλώσεις περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες:

α) Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης / εξουσιοδότησης

Μπορείτε να εκδώσετε εύκολα και γρήγορα μια υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση επιλέγοντας και συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα.

Για τα πιο κοινά είδη δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με προσυμπληρωμένο το κείμενο της δήλωσης. Για κάθε έγγραφο που εκδίδετε, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο που εκδώσατε στον φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

β) Έλεγχος εγκυρότητας

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.

Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης – εξουσιοδότησης στο gov.gr

Ελέγξτε την εγκυρότητα μιας υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης που έχει εκδοθεί από το gov.gr  στο σχετικό μάς άρθρο στο HelpPost.gr.
Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης – εξουσιοδότησης στο gov.gr

γ) Ηλεκτρονική θυρίδα

Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα έγγραφα αυτά με την είσοδό σας στη θυρίδα.

Νομική ισχύς

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Έκδοση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα – βήμα

Εκδώστε την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με δύο (2) τρόπους:

1

Με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking.

Σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα ή Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

2

Με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Αίτηση. Υπόδειγμα – έντυπο free download και για συμπλήρωση σε PC

Αν δεν επιθυμείτε την ψηφιακή έκδοση της αίτησης – δήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε – free – το υπόδειγμα της αίτησης σε μορφή doc ή Pdf για να την εκτυπώσετε και να την συμπληρώσετε με τον στυλό όποτε την χρειασθείτε στο σχετικό μάς άρθρο στο HelpPost.gr.
Αίτηση. Υπόδειγμα – έντυπο free download και για συμπλήρωση σε PC

Η θυρίδα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη – Τι είναι η θυρίδα;

Η θυρίδα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι ένας ψηφιακός χώρος αποθήκευσης στον οποίο θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που έχετε εκδώσει (εξερχόμενα) καθώς και τα έγγραφα που έχουν σταλεί σε εσάς από τρίτους μέσω της υπηρεσίας (εισερχόμενα).

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet.

Συχνές ερωτήσεις για την έκδοση & χρήση της εξουσιοδότησης

Συχνές ερωτήσεις για την έκδοση & χρήση της εξουσιοδότησης:

Ποιος έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητα νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου (χρήστης), ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για την έκδοσή της;

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, καθώς η έκδοση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης διεκπεραιώνεται πιλοτικά από τον προσωπικό υπολογιστή ή από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων στην αρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν.

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Η εξουσιοδότηση που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έγγραφη;

Ναι. Η εξουσιοδότηση που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Μπορώ να προσκομίσω την εξουσιοδότηση σε οποιαδήποτε υπηρεσία;

Η εξουσιοδότηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τι χρειάζομαι για να εκδώσω μια εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης;

 • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet ή κωδικούς web banking.
 • τον πιστοποιημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (ο οποίος πιστοποιείται άπαξ, αν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί
  τα στοιχεία του ατόμου που θα εξουσιοδοτήσετε.

Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα μιας ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης;

Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα μιας ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μπορείτε είτε χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο που σας στάλθηκε μέσω SMS, είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω στην εξουσιοδότηση, είτε να μεταβείτε στην λειτουργία «Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου» της υπηρεσίας Δηλώσεις στο gov.gr και να εισάγετε τον μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της εξουσιοδότησης.

Τι μπορώ να κάνω αν χάσω το e-mail ή το μήνυμα με τη διεύθυνση της εξουσιοδότησης;

Μπορείτε να βρείτε τις εξουσιοδοτήσεις που έχετε εκδώσει μέσω της θυρίδας σας. Από εκεί, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε εκ νέου με e-mail ή SMS την εξουσιοδότηση. Διαβάστε περισσότερα στην ενέργεια «Η θυρίδα σας».

Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία μιας εξουσιοδότησης που έχω εκδώσει;

Όχι. Αν χρειαστεί να τροποποιήσετε κάποιο από τα στοιχεία τότε θα πρέπει να κάνετε ανάκληση της εξουσιοδότησης και στη συνέχεια να εκδώσετε νέα, ξεκινώντας από την αρχή.

Μπορώ να κάνω ανάκληση μιας εξουσιοδότησης που έχω εκδώσει;

Ναι. Μπορείτε να κάνετε ανάκληση μιας εξουσιοδότησης, μέχρι και 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης χρησιμοποιώντας τη θυρίδα σας.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης;

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ιστοσελίδας εδώ.

Έγγραφα που μπορείτε να εκδώσετε μέσω του gov.gr

Παρακάτω θα βρείτε (ενδεικτικά) τα διαθέσιμα πρότυπα – έγγραφα που μπορείτε να εκδώσετε μέσω του gov.gr.

 • Υπεύθυνη Δήλωση – Κωδικός: YPDIL.
 • Εξουσιοδότηση με ελεύθερο κείμενο – Κωδικός: EXOUS.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Μονογονέας – Κωδικός: ADEIA-COVID19-A.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Αποκλειστική επιμέλεια – Κωδικός: ADEIA-COVID19-B.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Δημόσιο – Και οι δύο Άδεια ειδικού σκοπού – Κωδικός: ADEIA-COVID19-C1.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Δημόσιο – Αποκλειστικά εγώ Άδεια ειδικού σκοπού – Κωδικός: ADEIA-COVID19-C2.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Δημόσιο – Εγώ Άδεια ειδικού σκοπού, ο/η σύζυγος απλή άδεια – Κωδικός: ADEIA-COVID19-C3.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ιδιωτικός τομέας – Άδεια ειδικού σκοπού – Κωδικός: ADEIA-COVID19-D1.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ιδιωτικός τομέας – Διευκόλυνση εργασίας εξ αποστάσεως – Κωδικός: ADEIA-COVID19-D2.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ιδιωτικός τομέας – Διευκόλυνση τροποποίησης του ωραρίου – Κωδικός: ADEIA-COVID19-D3.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ελεύθερος Επαγγελματίας – Κωδικός: ADEIA-COVID19-E.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος δεν εργάζεται – Νοσηλεύεται – Κωδικός: ADEIA-COVID19-F1.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος δεν εργάζεται – Κορωνοϊό – Κωδικός: ADEIA-COVID19-F2.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος δεν εργάζεται – ΑΜΕΑ – Κωδικός: ADEIA-COVID19-F3.

gov.gr | Η διαδικτυακή πύλη με ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου

Το gov.gr είναι η διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού κράτους. Φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει ή να την βρείτε μέσα από τις κατηγορίες.

Ακόμη, μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες ανά υπουργείο, φορέα, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr με κλικ εδώ.

#Εξουσιοδότηση. Έκδοση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά - #online μέσω του #gov.gr με αναλυτικά βήματα