Αρχική » GovGr - Δημόσιες Υπηρεσίες » Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης – Gov.gr
Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έκδοση ηλεκτρονικά σε Gov.gr

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης – Gov.gr

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ηλεκτρονικά στο Gov.gr (έκδοση και εκτύπωση) με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε για αποστολή με e-mail, είτε για να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Οι σχετικές συναλλαγές Έλεγχος εγκυρότητας, θυρίδα πιστοποιητικών, τηλεδιάσκεψη με ΚΕΠ.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ηλεκτρονικά στο Gov.gr

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ηλεκτρονικά στο Gov.gr. Εκδώστε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Απαιτείται ταυτοποίηση. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • Είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά.
  • Είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης | Αρχείο pdf

Δείτε με κλικ πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο, ένα υπόδειγμα πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (αρχείο pdf).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης | Πρότυπο ΟΙΚΚΑΤ-ΑΡ

Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (πρότυπο ΟΙΚΚΑΤ-ΑΡΤ).

Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης για να συνδεθεί με την κάθε υπηρεσία είναι οι κωδικοί πρόσβασης για το Taxisnet.

  • Επισκόπηση των στοιχείων σας. Επιβεβαιώστε ότι τα παρακάτω στοιχεία, με τα οποία έχετε συνδεθεί, είναι σωστά.
  • Στοιχεία αναζήτησης.
  • Έκδοση πιστοποιητικού.
  • Προβολή και λήψη αρχείου του πιστοποιητικού.

Τα εκδοθέντα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη θυρίδα του πολίτη, ενώ να επισημανθεί πως είναι έγκυρα καθώς χρησιμοποιείται ψηφιακή υπογραφή.

Είναι επίσης ασφαλή καθώς η διαδικασία προβλέπει ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό αριθμό, κωδικό με τη μορφή μωσαϊκού (QR code) και μηχανισμό επαλήθευσης.

Έλεγχος εγκυρότητας πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Έλεγχος εγκυρότητας πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης.

Με τον κωδικό αυτό, μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.

Έλεγχος εγκυρότητας πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στο gov.gr

Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί από το gov.gr  στο σχετικό μάς άρθρο στο HelpPost.gr.
Έλεγχος εγκυρότητας πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στο gov.gr

Η θυρίδα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη – Τι είναι η θυρίδα;

Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα έγγραφα αυτά με την είσοδό σας στη θυρίδα.

Η θυρίδα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι ένας ψηφιακός χώρος αποθήκευσης.

Εκεί θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που έχετε εκδώσει (εξερχόμενα) καθώς και τα έγγραφα που έχουν σταλεί σε εσάς από τρίτους μέσω της υπηρεσίας (εισερχόμενα).

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet.

gov.gr | Η διαδικτυακή πύλη με ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου

Το gov.gr είναι η διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού κράτους. Φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει ή να την βρείτε μέσα από τις κατηγορίες.

Ακόμη, μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες ανά υπουργείο, φορέα, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr με κλικ εδώ.

#Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο Gov.gr (έκδοση, εκτύπωση) με τους κωδικούς #Taxisnet