Αρχική » GovGr - Δημόσιες Υπηρεσίες » Ηλεκτρονική εκδοση υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής στο Gov.gr
Λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας | Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα – βήμα

Ηλεκτρονική εκδοση υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής στο Gov.gr

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα – βήμα. Με τους προσωπικούς κωδικούς web banking ή μέσω taxisnet. Φέρει το γνήσιο της υπογραφής (μπορεί να γίνει εκτύπωση & αποστολή με email ή κατάθεση σε δημόσια υπηρεσία).

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης – Δηλώσεις Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr

Μέσω της εφαρμογής Δηλώσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια υπεύθυνη δήλωση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail.

Η εφαρμογή Δηλώσεις περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες:

α) Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Μπορείτε να εκδώσετε εύκολα και γρήγορα μια υπεύθυνη δήλωση επιλέγοντας και συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα.

Για τα πιο κοινά είδη δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με προσυμπληρωμένο το κείμενο της δήλωσης. Για κάθε έγγραφο που εκδίδετε, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο που εκδώσατε στον φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

β) Έλεγχος εγκυρότητας

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.

Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης – εξουσιοδότησης στο gov.gr

Ελέγξτε την εγκυρότητα μιας υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης που έχει εκδοθεί από το gov.gr  στο σχετικό μάς άρθρο στο HelpPost.gr.
Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης – εξουσιοδότησης στο gov.gr

γ) Ηλεκτρονική θυρίδα

Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα έγγραφα αυτά με την είσοδό σας στη θυρίδα.

Νομική ισχύς

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα – βήμα

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr βήμα – βήμα. Εκδώστε την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με δύο (2) τρόπους:

1

Με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank.

2

Με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου).

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 N105. Έντυπο υπόδειγμα download

Αν δεν επιθυμείτε την ψηφιακή έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης, κατεβάστε δωρεάν υποδείγματα της υπεύθυνης δήλωσης του N.105 σε doc για Word και σε PDF για συμπλήρωση (και αποθήκευση) στο σχετικό μάς άρθρο στο HelpPost.gr.
Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 N105. Έντυπο υπόδειγμα download

Η θυρίδα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη – Τι είναι η θυρίδα;

Η θυρίδα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι ένας ψηφιακός χώρος αποθήκευσης.

Εκεί θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που έχετε εκδώσει (εξερχόμενα) καθώς και τα έγγραφα που έχουν σταλεί σε εσάς από τρίτους μέσω της υπηρεσίας (εισερχόμενα).

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet.

Συχνές ερωτήσεις για την έκδοση & χρήση της υπεύθυνης δήλωσης

Συχνές ερωτήσεις για την έκδοση & χρήση της υπεύθυνης δήλωσης:

Ποιος έχει δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου που θα ορίζεται από το χρήστη ρητά στο σώμα του εγγράφου.

Η υπεύθυνη δήλωση που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έντυπη;

Ναι. Η υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Μπορώ να προσκομίσω την υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε υπηρεσία;

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τι χρειάζομαι για να εκδώσω μία υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης;

 • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet ή κωδικούς web banking.
 • τον πιστοποιημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (ο οποίος πιστοποιείται άπαξ, αν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί).

Η υπεύθυνη δήλωση που θέλω δε βρίσκεται στα διαθέσιμα πρότυπα της εφαρμογής.

Τα πρότυπα υπάρχουν για τις πιο κοινές περιπτώσεις δηλώσεων. Εσείς μπορείτε απλά να επιλέξετε το πρότυπο δήλωσης με ελεύθερο κείμενο και να το συμπληρώσετε σύμφωνα με την περίπτωσή σας.

Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα μίας υπεύθυνης δήλωσης;

Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα μίας ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μπορείτε είτε χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο που σας στάλθηκε μέσω SMS, είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω στην υπεύθυνη δήλωση, είτε να μεταβείτε στη λειτουργία «Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου» της υπηρεσίας Δηλώσεις στο gov.gr και να εισάγετε το μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της υπεύθυνης δήλωσης.

Ποια θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης;

Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται ως η ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.

Με αυτόν τον τρόπο η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε μέσα από την εφαρμογή «Δηλώσεις», συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Τι μπορώ να κάνω αν χάσω το e-mail ή το μήνυμα με την διεύθυνση της δήλωσης;

Μπορείτε να βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχετε εκδώσει μέσω της θυρίδας σας. Από εκεί, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε εκ νέου με e-mail ή SMS την υπεύθυνη δήλωση. Διαβάστε περισσότερα στην ενέργεια «Η θυρίδα σας».

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης;

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ιστοσελίδας εδώ.

Έγγραφα που μπορείτε να εκδώσετε ψηφιακά μέσω του gov.gr

Παρακάτω θα βρείτε (ενδεικτικά) τα διαθέσιμα πρότυπα – έγγραφα που μπορείτε να εκδώσετε ψηφιακά μέσω του gov.gr.

 • Υπεύθυνη Δήλωση – Κωδικός: YPDIL.
 • Εξουσιοδότηση με ελεύθερο κείμενο – Κωδικός: EXOUS.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Μονογονέας – Κωδικός: ADEIA-COVID19-A.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Αποκλειστική επιμέλεια – Κωδικός: ADEIA-COVID19-B.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Δημόσιο – Και οι δύο Άδεια ειδικού σκοπού – Κωδικός: ADEIA-COVID19-C1.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Δημόσιο – Αποκλειστικά εγώ Άδεια ειδικού σκοπού – Κωδικός: ADEIA-COVID19-C2.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Δημόσιο – Εγώ Άδεια ειδικού σκοπού, ο/η σύζυγος απλή άδεια – Κωδικός: ADEIA-COVID19-C3.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ιδιωτικός τομέας – Άδεια ειδικού σκοπού – Κωδικός: ADEIA-COVID19-D1.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ιδιωτικός τομέας – Διευκόλυνση εργασίας εξ αποστάσεως – Κωδικός: ADEIA-COVID19-D2.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ιδιωτικός τομέας – Διευκόλυνση τροποποίησης του ωραρίου – Κωδικός: ADEIA-COVID19-D3.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ελεύθερος Επαγγελματίας – Κωδικός: ADEIA-COVID19-E.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος δεν εργάζεται – Νοσηλεύεται – Κωδικός: ADEIA-COVID19-F1.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος δεν εργάζεται – Κορωνοϊό – Κωδικός: ADEIA-COVID19-F2.
 • Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος δεν εργάζεται – ΑΜΕΑ – Κωδικός: ADEIA-COVID19-F3.

gov.gr | Η διαδικτυακή πύλη με ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου

Το gov.gr είναι η διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού κράτους. Φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει ή να την βρείτε μέσα από τις κατηγορίες.

Ακόμη, μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες ανά υπουργείο, φορέα, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr με κλικ εδώ.

Υπεύθυνη #δήλωση. Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω του #gov.gr με αναλυτικά βήματα