Αρχική » Αφιερώματα - Ένθετα » Δικαιώματα » Δικαιώματα επιβατών πλοίων (ακύρωση, απώλεια αποσκευής, καθυστέρηση)
Επιβάτες σε προβλήτα λιμανιού ετοιμάζονται για ταξίδι με πλοίο διατηρώντας τα «Δικαιώματα επιβατών πλοίων»

Δικαιώματα επιβατών πλοίων (ακύρωση, απώλεια αποσκευής, καθυστέρηση)

Δικαιώματα επιβατών πλοίων. Υποχρεώσεις ακτοπλοϊκής και λιμανιών. Επιστροφή ναύλου, αποζημίωση, απώλεια αποσκευών, καθυστέρηση απόπλου, ακύρωση ταξιδιού. Η Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών της ακτοπλοΐας εξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία. 21 χρηστικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Δικαιώματα επιβατών πλοίων, υποχρεώσεις μεταφορέα, λιμενικού σταθμού

Περίληψη των κυριότερων δικαιωμάτων – υποχρεώσεων του επιβάτη, του μεταφορέα (ακτοπλοϊκής) και των Λιμενικών Τερματικών Σταθμών (λιμάνια) στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές.

Δείτε επίσης στο Helppost.gr το σχετικό άρθρο: Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών και ταξιδιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιώματα επιβατών πλοίων

 • Να υπαναχωρήσει της σύμβασης μεταφοράς και να του επιστραφεί, ανάλογα του χρόνου ασκήσεως του δικαιώματος, ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό αυτού ή να τροποποιήσει το εισιτήριο του.
 • Χρηματική αποζημίωση σε ποσοστό επί της τιμής του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία με τον μεταφορέα.
 • Αφορά τις περιπτώσεις, καθυστέρησης, διακοπής – ακύρωσης του ταξιδίου, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας του μεταφορέα.
 • Επίσης και υπό προϋποθέσεις, τροφοδοσία και κατάλυμα με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση ή η διακοπή του δρομολογίου δημιουργεί την ανάγκη διανυκτέρευσης.
 • Να ενημερώνεται σε περίπτωση ματαίωσης – ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης του προγραμματισμένου δρομολογίου εφόσον έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.
 • Να ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του πλου σε περίπτωση καθυστέρησης και για τον εκτιμώμενο χρόνο αυτής.

Δικαιώματα επιβατών οχηματαγωγών πλοίων

 • Να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο.
 • Να προωθηθεί στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας του πλοίου.
 • Για τη διατύπωση παράπονου ή καταγγελίας κατά τη διάρκεια του πλου να απευθύνεται στον ορισμένο αξιωματικό του πλοίου.
 • Να απευθύνεται αρχικά στην πλοιοκτήτρια εταιρεία – πλοιοκτήτη του πλοίου (μεταφορέα) ή σε άλλο εκ του νόμου πρόσωπο.
 • Να διατυπώνει εγγράφως σε ειδικό έντυπο, το παράπονο ή καταγγελία ή οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του νόμου.
 • Για διαφορές οι οποίες δεν επιλύθηκαν ή δεν δόθηκαν για αυτές απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις, διαβιβάζονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο επιβάτης με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιούται επιπλέον:

 • Δωρεάν συνδρομή και κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης στο πλοίο και κατά περίπτωση, στη λιμενική εγκατάσταση επιβίβασης και αποβίβασης.
 • Ισχύει κατά τη έκδοση του εισιτηρίου ή το αργότερο 48 πριν την παροχή της συνδρομής.
 • Οφείλει να έχει ενημερώσει τον εκδότη του εισιτηρίου ή τον μεταφορέα, ότι έχει ανάγκη συνδρομής.
 • Οφείλει να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.
 • Να μεταφέρει δωρεάν κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή του.

Έντυπο Υποβολής Παραπόνων – Complaint Report Form

Κάντε κλικ και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας σε μορφή Word.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δικαιώματα επιβατών πλοίων – Υποχρεώσεις επιβάτη

Ο επιβάτης υποχρεούται:

 • Να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.
 • Να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου. Να μην τοποθετεί τις αποσκευές του ή άλλα αντικείμενα επάνω στα καθίσματα ή σε άλλες θέσεις επιβατών ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη,
 • Να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου καθώς και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζεται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
 • Να μην μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 • Να δίνει τα ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του. Εφόσον το επιθυμεί στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου.
 • Να μη μεταβιβάζει το εισιτήριο του.

Υποχρεώσεις Μεταφορέα – Ακτοπλοϊκής Εταιρείας

Ο μεταφορέας υποχρεούται:

 • Να ανακοινώνει δημόσια τα δρομολόγια με κάθε πρόσφορο μέσο. Να πληροφορεί εγκαίρως το κοινό σχετικά με την ακύρωση ή τροποποίησή τους.
 • Να ανακοινώνει με προσβάσιμες στους επιβάτες μορφές αναγγελίας την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου και κατάπλου του πλοίου.
 • Πρέπει να αναφέρει τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης (πχ. έντονος κυματισμός θάλασσας).
 • Να παρέχει δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης εφόσον, κατά τη έκδοση του εισιτηρίου ή το αργότερο 48 πριν την παροχή της συνδρομής.
 • Επίσης όταν έχει ενημερωθεί για την ανάγκη συνδρομής και εφ όσον ο επιβάτης βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.
 • Να ενημερώνει για τις τιμές, τις εκπτώσεις, καθώς και τη δυνατότητα παροχής συνδρομής σε περιπτώσεις επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.
 • Να τηρεί οργανωμένες διαδικασίες, καταγραφής και επίλυσης ή απάντησης παραπόνων − διαμαρτυριών.

Υποχρεώσεις λιμενικού τερματικού σταθμού – Λιμάνι

Ο φορέας εκμετάλλευσης λιμενικού τερματικού σταθμού (λιμάνι) υποχρεούται:

 • Να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα παροχής δωρεάν συνδρομής στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και για τις διαθέσιμες συνθήκες πρόσβασης.
 • Να τηρεί οργανωμένες διαδικασίες, καταγραφής  και  επίλυσης  ή  απάντησης παραπόνων − διαμαρτυριών.
 • Να  ανακοινώνει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του,  με  προσβάσιμες  στους  επιβάτες μορφές αναγγελίας την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου και κατάπλου του πλοίου.
 • Θα πρέπει να αναφέρει τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.
ΧΑΡΤΑ

Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών. 21 Ερωτήσεις & απαντήσεις

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει εκδώσει ενημερωτικό φυλλάδιο, με 21 χρηστικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Το φυλλάδιο εξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία.

Δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν με πλοίο

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση μη παροχής της θέσης ή του τύπου της καμπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριο;
 • Να υπαναχωρήσεις και να λάβεις την αξία του ναύλου που κατέβαλες (επιβάτη ή και οχήματος). Επίσης χρηματική αποζημίωση προσαυξημένη κατά 100% επί της τιμής του ναύλου επιβάτη.
 • Να ταξιδέψεις σε θέση κατώτερη και να λάβεις τη διαφορά της τιμής του ναύλου επιβάτη μεταξύ της κατηγορίας των θέσεων προσαυξημένη κατά 100%.
 • Μετά από αίτημά σου και συμφωνία της εταιρείας, να ταξιδέψεις σε θέση ανώτερη καταβάλλοντας τη διαφορά της τιμής του ναύλου μειωμένη κατά 50%.
 • Η καταβολή της διαφοράς δεν ισχύει εάν η εταιρεία σου διαθέσει ανώτερη θέση με δική της πρωτοβουλία χωρίς αίτημά σου.
Έχω δικαίωμα να ακυρώσω το εισιτήριό μου;

Δικαιούσαι να υπαναχωρήσεις και ανάλογα με το χρόνο επιστροφής αυτούσιου του σώματος του εισιτηρίου του πλοίου, να σου επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό του ως εξής:

 • Ποσοστό 50% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.
 • Ποσοστό 75% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 7 ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.
 • Ολόκληρο το ναύλο εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 14 ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.
 • Ολόκληρο το ναύλο ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ.

Έχω δικαίωμα να τροποποιήσω το εισιτήριό μου;

Δικαιούσαι να τροποποιήσεις το εισιτήριο σου εφόσον διατίθενται θέσεις μέχρι και 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.

Μεταφορά, φθορά ή απώλεια αποσκευών – Καθυστέρηση απόπλου

Τι δικαιούμαι να μεταφέρω χωρίς την καταβολή ιδιαίτερου ναύλου;
 • Δικαιούσαι να μεταφέρεις χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών.
 • Εάν είσαι άτομο μειωμένης κινητικότητας, δικαιούσαι, επιπλέον των χειραποσκευών, να μεταφέρεις κάθε εξοπλισμό που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή σου.
Ποιος ευθύνεται για την φθορά ή απώλεια των αποσκευών μου εντός του πλοίου;

Εφόσον οι αποσκευές σου έχουν παραδοθεί για φύλαξη και σου έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη ευθύνεται η εταιρεία.

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας;

Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου δικαιούσαι:

Να υπαναχωρήσεις και για αποζημίωση να λάβεις το αντίτιμο του εισιτηρίου που κατέβαλες ή.

(α) Να διαμείνεις στο πλοίο, να λάβεις ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας. Να προωθηθείς στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδιού σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας.

(β)Να σου χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση.

(γ) Να λάβεις αποζημίωση 25% επί του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας μόνο εφόσον τελικά προωθήθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστέρηση σου είναι:

 • 1 ώρα για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού μέχρι 4 ώρες.
 • 2 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και μέχρι 8 ώρες.
 • 3 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και μέχρι 24 ώρες.
 • 6 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες.

Αν η καθυστέρηση σου είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούσαι αποζημίωση 50% επί του εισιτηρίου.

(δ) Να λάβεις αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη καθώς και την επιστροφή του ναύλου οχήματος που κατέβαλες.

Κατόπιν συμφωνίας άλλη αντισταθμιστική παροχή, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση καθυστέρησης του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζημιάς του ή υπαιτιότητας της εταιρείας;

α) Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο η τιμή του εισιτηρίου που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής

β) Να συνεχίσεις το ταξίδι σου και να λάβεις αποζημίωση 25% επί του εισιτηρίου ή κατόπιν συμφωνίας άλλη αντισταθμιστική παροχή όταν η καθυστερημένη άφιξη στο λιμάνι προορισμού σου είναι:

 • 1 ώρα για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού μέχρι 4 ώρες.
 • 2 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και μέχρι 8 ώρες.
 • 3 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και μέχρι 24 ώρες.
 • 6 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες.

Αν η καθυστέρηση σου είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούσαι αποζημίωση 50% επί του εισιτηρίου.

Η άσκηση ενός από τα παραπάνω δικαιώματα αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου για το γεγονός της καθυστέρησης του ταξιδιού.

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας και εφόσον τελικά προωθήθηκα στον προορισμό μου;

Να λάβεις αποζημίωση 25% επί του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή. Κατόπιν συμφωνίας εφόσον τελικά προωθήθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστερημένη άφιξη στο λιμάνι προορισμού σου είναι:

 • 1 ώρα για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού μέχρι 4 ώρες.
 • 2 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και μέχρι 8 ώρες.
 • 3 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και μέχρι 24 ώρες.
 • 6 ώρες για προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες.

Αν η καθυστέρηση σου είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούσαι αποζημίωση 50% επί του εισιτηρίου.

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι μου σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκα στον προορισμό μου και δεν άσκησα το δικαίωμα της υπαναχώρησης;

(α) Να σου χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή και κατάλυμα, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής μέχρι τη συνέχιση του ταξιδίου σου, στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση.

(β) Να λάβεις αποζημίωση διπλάσια του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία με την εταιρεία.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου για το γεγονός της διακοπής του ταξιδιού.

Ματαίωση ταξιδιού λόγω βλάβης – του πλοίου | Αποζημίωση

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας και χάσω την ανταπόκριση για την συνέχιση του θαλάσσιου ταξιδιού;
 • Εφόσον διαθέτεις εισιτήριο ανταπόκρισης ενημερώνεις σχετικά την εταιρεία και δικαιούσαι να προωθηθείς με τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας.
 • Να σου προσφερθεί τροφή και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας. Ισχύει όταν εξαιτίας της απώλειας της ανταπόκρισης αναγκάζεσαι να αναχωρήσεις την επόμενη ημέρα από την άφιξή σου, ή καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευσή σου.
Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;
 • Να τροποποιήσεις το εισιτήριό σου.
 • Να διαμείνεις στο πλοίο εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν.
 • Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο αναλογούν ναύλος.
Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα της εταιρείας;

Να λάβεις πλήρη αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές κατ’ επιλογή σου εφόσον:

 • Δεν ενημερώθηκες μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και δεν σου επιστράφηκε το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 • Δεν ενημερώθηκες τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου.
 • Δεν προωθήθηκες με άλλο μέσο στον προορισμό σου εντός 12 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου.
Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου;
 • Να ενημερωθείς εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσεις να προωθηθείς στον προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας εντός 24 ωρών.
 • Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 • Εφόσον δεν προωθηθείς στον προορισμό σου ή δεν υπαναχωρήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση δικαιούσαι να σου χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή και κατάλυμα στο πλοίο. Επίσης σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση.
 • Να λάβεις χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθηθείς στον προορισμό σου εντός 24 ωρών.

Επιβίβαση στο πλοίο, επιστροφή εισιτηρίου και ναύλου

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που δεν μου επιτραπεί η επιβίβαση στο πλοίο ενώ έχω στην κατοχή μου έγκυρο εισιτήριο;
 • Να λάβεις αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου επιβάτη.
 • Τη συντομότερη προώθησή στον τελικό προορισμό σου, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο.
 • Εφόσον αυτό είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση ή μεταφορά σε χρόνο της επιλογής σου. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεις επιπρόσθετα ως αποζημίωση την αξία του ναύλου επιβάτη.
Που μπορώ να επιστρέψω το εισιτήριό μου;

Μπορείς να το επιστρέψεις ή να το τροποποιήσεις το εισιτήριο σου από εκεί που το εξέδωσες ή στον οριζόμενο κατά λιμένα από την εταιρεία ναυτικό πράκτορα.

Επίσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων για το συγκεκριμένο πλοίο.

Με ποιόν τρόπο θα μου επιστραφεί ο ναύλος και θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;

Θα πρέπει να παραδώσεις αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή το απόκομμα, στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου.

Επίσης στον κατά λιμένα οριζόμενο από την εταιρεία ναυτικό πράκτορα έως και 7 ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

Έχει η εταιρεία άλλες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζω;

Ναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να:

 • Ανακοινώνουν δημόσια τα δρομολόγια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορούν εγκαίρως το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.
 • Ανακοινώνουν με προσβάσιμες στους επιβάτες μορφές αναγγελίας την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου, πλου και κατάπλου του πλοίου.
 • Ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο επιβάτη πριν την έκδοση του εισιτηρίου για τις τιμές και εκπτώσεις.
 • Να μην αυξάνουν την τιμή του εισιτηρίου για το οποίο έγινε κράτηση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεως μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωμής του εισιτηρίου.
 • Ενημερώνουν αναλυτικά τον επιβάτη ως προς τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου.

Υποχρεώσεις επιβατών απέναντι στην ναυτιλιακή εταιρεία

Τι υποχρεώσεις έχω εγώ απέναντι στην εταιρεία;

Ως επιβάτης υποχρεούσαι να:

 • Προσέρχεσαι στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
 • Να φέρεις το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.
 • Καταλαμβάνεις την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου.
 • Να μην τοποθετείς τις αποσκευές σου ή άλλα αντικείμενα επάνω στα καθίσματα ή σε άλλες θέσεις επιβατών ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη.
 • Να συμμορφώνεσαι στους κανονισμούς του πλοίου καθώς και στις οδηγίες του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
 • Μην μεταφέρεις εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 • Δίνεις τα ακριβή στοιχεία σου και εφόσον το επιθυμείς στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή σου.

Παράπονα – καταγγελία της ναυτιλιακής εταιρείας για τις υποχρεώσεις της

Που μπορώ να απευθυνθώ για να υποβάλω παράπονα – καταγγελία στην περίπτωση που η εταιρεία δεν πληροί τις υποχρεώσεις της;
 • Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη μη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας ή του εκδότη του εισιτηρίου, ή του φορέα εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 3709/2008.
 • Για οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του ίδιου νόμου απευθύνεσαι εντός δύο μηνών, ανάλογα. Αρχικά στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα ή στο φορέα εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού.
 • Κατά την διάρκεια του πλου στον ορισμένο από τον πλοίαρχο αξιωματικό του πλοίου. Συμπληρώνεις το ειδικό έντυπο παραπόνων το οποίο μπορείς να προμηθευτείς ανάλογα εντός του πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, στις λιμενικές αρχές και στις εγκαταστάσεις των λιμανιών.
 • Μετά την παρέλευση 2 μηνών εφόσον δεν δόθηκαν απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις από την εταιρεία ή τον εκδότη του εισιτηρίου ή το φορέα εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού.
 • Σε καταγγελίες ή παράπονα, μπορείς να συμπληρώσεις και να υποβάλεις το ίδιο ειδικό έντυπο παραπόνων, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του αρχικού έντυπου παραπόνων που συμπλήρωσες απευθείας:

α) στη Λιμενική Αρχή επιβίβασής ή αποβίβασής σου ή

β) στο ΥΝΑ/Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών που αναφέρεται στο πίσω μέρος του ειδικού εντύπου.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν έχουν εφαρμογή τυχόν απαιτήσεις μου;

Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας (όπως περίπτωση δ της παραγράφου 3,του άρθρου έκτου ν.2932/01) ή σε εντολές της αρμόδιας Αρχής.

Γενικά ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε τυχόν εγκεκριμένη τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα μπορώ να ταξιδέψω με άνεση και ασφάλεια;
 • Ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού σε συνεργασία με την εταιρεία υποχρεούνται να σου εξασφαλίσουν και να παρέχουν δωρεάν συνδρομή.
 • Οφείλουν να παρέχουν και κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης, τόσο μέσα στο λιμάνι όσο και κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και τη διάρκεια του ταξιδιού σου.
 • Σε κάθε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ειδικού εξοπλισμού σου που οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, αυτή οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί προσωρινός και κατάλληλος εξοπλισμός αντικατάστασης.
 • Παράλληλα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση που αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασης του σχετικού εξοπλισμού.
 • Μην ξεχάσεις, κατά την έκδοση του εισιτηρίου σου ή το αργότερο 48 ώρες πριν ταξιδέψεις να ενημερώσεις την εταιρεία για τις ειδικές ανάγκες σου και τις απαιτούμενες υπηρεσίες που θα πρέπει να σου παρασχεθούν.

Το νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το νόμο 3709/2008 και ενισχύθηκε με το νόμο 4150/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις Λιμενικές Αρχές και στην Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος.

Τα #Δικαιώματα #επιβατών #πλοίων, υποχρεώσεις ακτοπλοϊκής και λιμενικού σταθμού (#λιμανιού)