Αρχική » Υπολογισμοί - Calculators » Ποσοστό επί τοις εκατό % Ποσοστά υπολογισμός – Percentage Calculator‎
Ποσοστό επί τοις εκατό % Ποσοστά υπολογισμός - Percentage Calculator‎

Ποσοστό επί τοις εκατό % Ποσοστά υπολογισμός – Percentage Calculator‎

Ποσοστό επί τοις εκατό %. Ποσοστά, online υπολογισμοί επίλυσης με 5 διαφορετικούς τρόπους. Αρχική και τελική τιμή, ποσοστιαίες μεταβολές, κατανόηση και εξάσκηση κλπ. Δες free online tool to calculate percentages στο HelpPost.gr

Προβλήματα με ποσοστά, κατανόηση και εξάσκηση. Ποσοστά, αρχική & τελική τιμή, ποσοστιαίες μεταβολές.

Δοκίμασε τους 5 εναλλακτικούς (μοναδικούς) τρόπους υπολογισμών με ποσοστά που προσφέρουμε και βρες αυτόν που ταιριάζει καλύτερα στην δική σου υπόθεση – πρόβλημα.

Υπολογισμοί online και πράξεις με ποσοστά %. Πόσο τοις εκατό είναι;

Percentage Calculator – free online tool to calculate percentages

1
Το ποσοστό  του αριθμού είναι
2
Ο αριθμός που μεταβλήθηκε (+/-) κατά %
έγινε
3
Ο αριθμός είναι του αριθμού ποσοστό
4
Ο αριθμός προκύπτει ως ποσοστό του αριθμού
5
Ο αριθμός που έγινε μεταβλήθηκε κατά ποσοστό
6
Ο τελικός αριθμός έχει προκύψει από μία (+/-) μεταβολή ποσοστού του αρχικού αριθμού

Ποσοστά επί τοις εκατό. Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό (%)

Ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος του ποσού αυτού. Ποσοστό στα 100 είναι κάθε κλάσμα με παρονομαστή 100 και συμβολικά γράφεται %.

Παράδειγμα: Το κλάσμα 10/100 γράφεται και 10% και διαβάζεται, 10 τοις εκατό.

 • Το ποσοστό υπολογίζεται πάντα στην αρχική τιμή και ποτέ στην τελική.
 • Όταν το ζητούμενο σε ένα πρόβλημα είναι  το ποσοστό %, δηλαδή το ποσοστό σε αρχική τιμή 100,  για να το λύσουμε πρέπει να ξέρουμε την αρχική τιμή και την αύξηση ή μείωση στην αρχική τιμή.

Ποστοστά. Αρχική και τελική τιμή

Αρχική Τιμή ποσού / αρχικός αριθμός

Είναι η τιμή του αρχικού ποσού πάνω στην οποία υπολογίζεται το ποσοστό

Τελική τιμή ποσού / τελικός αριθμός

Είναι η τιμή που προκύπτει όταν το συνολικό ποσοστό το προσθέσουμε ή το αφαιρέσουμε (αύξηση ή μείωση) από την αρχική τιμή

Για να βρω ένα ποσοστό (%), χρησιμοποιώ έναν από τους τρόπους

1ος τρόπος:  Βρίσκω (αν δεν ξέρω ήδη) την αρχική τιμή και τη διαφορά (αύξηση ή μείωση) της αρχικής από την τελική τιμή.

Το ποσοστό είναι ίσο με το πηλίκο της διαφοράς προς την αρχική τιμή.

Ποσοστό = Διαφορά (Αρχικής – Τελικής) / Αρχική τιμή

2ος τρόπος: Σχηματίζω πίνακα ποσών και τιμών (αναλογία).

3ος τρόπος:  Με απλή μέθοδο των τριών.

Το ποσοστό (%) ενός ποσού μπορεί :

 • Nα δηλώνει μέρος του ποσού που αναφέρεται
  Π. χ. το 1/4 του 100=25%
 • Nα προστίθεται στο ποσό όταν δηλώνει τυχόν αύξηση
  Π. χ. 100%+25%=125%
 • Nα αφαιρείται από το ποσό όταν δηλώνει τυχόν μείωση του ποσού.
  Π. χ. 100%-25%=75%

Ποσοστά – Συμβολισμοί

 • Το σύμβολο α% ονομάζεται ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό και είναι ίσο με το α/100
 • Χρησιμοποιούμε ακόμη το ποσοστό α ‰ που διαβάζεται ποσοστό επί τοις χιλίοις και είναι ίσο με το α/1000 .
 • Το ποσοστό α% του β είναι α/100 x β
 • Τα κλάσματα μπορούν να γράφονται και ως ποσοστά

%. Τοις εκατό

Το σύμβολο % χρησιμοποιείται για να εκφράσει ποσοστό επί τοις εκατό.

Το σύμβολο ανάγεται σε ιταλικό χειρόγραφο του 1425, όπου αντί της τυπικής έκφρασης P. cento ή P. 100 ή per 100 γράφεται p.c. όμως το c κατά την ιταλική συνήθεια φέρει μικρό ο (το οποίο πάνω από αριθμούς τους μετέτρεπε σε τακτικά αριθμητικά, primo, secundo, κτλ) πάνω από το επιμηκυμένο τελείωμα του πάνω μέρους του γράμματος.

Σταδιακά το σύμβολο εξελίχθηκε χάνοντας το p και επανερμηνεύτηκε με σύνδεση των δύο μηδενικών του με τα δύο μηδενικά του 100.

Κατ’ αναλογία προέκυψε αργότερα το σύμβολο επί τοις χιλίοις (‰) με τρία μηδενικά, όσα και το 1000, που δηλώνει αναγωγή σε χίλια, αλλά και το σύμβολο επί τοις δεκάκις χιλίοις ‱ που υποδηλώνει αναγωγή στις δέκα χιλιάδες.

Online #Υπολογισμός με #ποσοστά. Πόσο τοις εκατό είναι; #percentage #calculator