Αρχική » Υπολογισμοί - Calculators » Τι μέρα εβδομάδας είναι μία ημερομηνία. Υπολογισμός online
Τι μέρα εβδομάδας είναι μία ημερομηνία. Υπολογισμός online

Τι μέρα εβδομάδας είναι μία ημερομηνία. Υπολογισμός online

Τι ημέρα της εβδομάδας είναι μία ημερομηνία. Τι μέρα πέφτει μία ημερομηνία, γιορτή, επέτειος, γενέθλια, γεγονός. Weekday Calculator – What Day is this Date.

Τι ημέρα της εβδομάδας είναι μία ημερομηνία, επέτειος, γενέθλια κ.ά

Weekday Calculator – What Day is this Date

Δεδομένα

Τι ημέρα είναι μία συγκεκριμένη Ημερομηνία;

Συμπληρώνεις μόνο το πεδίο της ημερομηνίας πχ 19/9/1968 και τα υπόλοιπα συμπληρώνονται αυτόματα μόνα τους

Αποτελέσματα - έτη

Η ίδια ημερομηνία τα επόμενα 5 έτη:

Αποτελέσματα - δεκαετίες

Η ίδια ημερομηνία τις επόμενες 5 δεκαετίες

Η ίδια ημερομηνία τις προηγούμενες 5 δεκαετίες

Εβδομάδα – Ημέρες | Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

Ως εβδομάδα ορίζεται το χρονικό διάστημα που απαρτίζεται από επτά συνεχόμενα ημερονύκτια. Ο κύκλος επτά ημερών τρέχει ανεξάρτητα από τον κύκλο ενός ημερολογίου.

Υπολογισμός online

Οι ημέρες της εβδομάδας σήμερα στην Ελληνική φέρουν τα ονόματα: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ σε άλλες γλώσσες φέρουν τα ονόματα πλανητών.

Δευτέρα

Για την ονομασία αυτής της ημέρας στην πλειονότητα των γλωσσών επικράτησε το πλανητικό – αστρολογικό σύστημα, καθ’ ότι το εκκλησιαστικό (εβραιογενές) ημερολόγιο την προσδιόριζε απλώς αριθμητικά.

Τρίτη

Για την ονομασία αυτής της ημέρας στην πλειονότητα των γλωσσών επικράτησε το πλανητικό – αστρολογικό σύστημα, καθ’ ότι το εκκλησιαστικό (εβραιογενές) ημερολόγιο την προσδιόριζε απλώς αριθμητικά.

Τετάρτη

Εκτός από τις ονομασίες του εκκλησιαστικού και του πλανητικού συστήματος, παρατηρούμε εδώ την τάση ορισμένων γλωσσών να αναγνωρίσουν αυτή την ημέρα ως «μέσο» της εβδομάδας, πράγμα που από ορισμένους μελετητές αποδίδεται στη μεταγενέστερη εκκλησιαστική χρήση του ημερολογίου και στον προσδιορισμό των νηστειών.

Για τον λόγο αυτόν, οι γλώσσες που ονομάζουν την Τετάρτη «μεσαία» ημέρα εντάσσονται στον υπότιτλο του εκκλησιαστικού συστήματος.

Εβδομάδα – Ημέρες | Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Πέμπτη

Εκτός από τις ονομασίες του εκκλησιαστικού και του πλανητικού συστήματος, παρατηρούμε ότι ορισμένες γλώσσες κατονομάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα με βάση τις προγραμματισμένες νηστείες ή τη σχέση της με την Κυριακή.

Επειδή και η εν λόγω ονομασία αντανακλά θρησκευτική χρήση του ημερολογίου, οι γλώσσες που την εφαρμόζουν θα αναφερθούν στον υπότιτλο του εκκλησιαστικού συστήματος.

Παρασκευή

Εκτός από τις ονομασίες του εκκλησιαστικού και του πλανητικού συστήματος, παρατηρούμε ότι ορισμένες γλώσσες κατονομάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα με βάση τις προγραμματισμένες νηστείες ή τη σχέση της με το Σάββατο ή την Κυριακή.

Επειδή και η εν λόγω ονομασία αντανακλά θρησκευτική χρήση του ημερολογίου, οι γλώσσες που την εφαρμόζουν θα αναφερθούν στον υπότιτλο του εκκλησιαστικού συστήματος.

Σάββατο

Στην ονομασία Σάββατον (μέσω του λατ. sabbatum) φαίνεται ότι έχουν την αφετηρία τους οι περισσότερες σύγχρονες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι εξαιρέσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των γερμανικών γλωσσών, οι οποίες έχουν διασπαστεί στη δήλωση της συγκεκριμένης ημέρας και απηχούν διαφορετική αφετηρία ανάλογα με την περίπτωση.

Κυριακή

Η ονομασία Κυριακή χρησιμοποιήθηκε κατά τους πρώτους αιώνες μ.Χ. προκειμένου να αντικαταστήσει την ημέρα που αρχικώς αποκαλείτο μία σαββάτων (λατ. una sabbati ή dies prima) και αποδόθηκε κατάλληλα στη Λατινική ως dies dominica.

Online #Υπολογισμός. Τι #ημέρα της #εβδομάδας είναι μία τυχαία #ημερομηνία