Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Τετράγωνο περίμετρος. Υπολογισμός μήκος περιμέτρου online – Γεωμετρία
Poolside Patio With Large Square Pavers που παραπέμπουν στο γεωμετρικό σχήμα Τετράγωνο και στο μήκος της περιμέτρου του

Τετράγωνο περίμετρος. Υπολογισμός μήκος περιμέτρου online – Γεωμετρία

Τετράγωνο περίμετρος. Υπολογισμός μήκους περιμέτρου τετραγώνου online, 3 τρόποι. Τετράγωνα, πλευρές, διαγώνιος, περίμετρος κλπ. Perimeter of square calculator.

Υπολογισμός μήκος περιμέτρου τετραγώνου online

Perimeter of square online calculator – diagonal length calculation

Για να υπολογίσουμε το μήκος της περιμέτρου (P) ενός τετραγώνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κάτωθι μαθηματικούς τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε :

1

Περίμετρος τετραγώνου γνωρίζοντας την πλευρά του

Περίμετρος τετραγώνου (P) γνωρίζοντας την πλευρά (a) του τετραγώνου

Δεδομένα
Μήκος κάθε πλευράς (a)
Αποτελέσματα
Διαγώνιος τετραγώνου (q) =
Περίμετρος τετραγώνου (P) =
Εμβαδόν τετραγώνου (Α) =
2

Περίμετρος τετραγώνου γνωρίζοντας την διαγώνιο του

Περίμετρος τετραγώνου (P) γνωρίζοντας την διαγώνιο (q) του τετραγώνου

Δεδομένα
Διαγώνιος τετραγώνου (q)
Αποτελέσματα
Μήκος κάθε πλευράς (a) =
Περίμετρος τετραγώνου (P) =
Εμβαδόν τετραγώνου (Α) =
3

Περίμετρος τετραγώνου γνωρίζοντας το εμβαδόν του

Περίμετρος τετραγώνου (P) γνωρίζοντας το εμβαδόν (A) του τετραγώνου

Δεδομένα
Εμβαδόν τετραγώνου (Α)
Αποτελέσματα
Μήκος κάθε πλευράς (a) =
Περίμετρος τετραγώνου (P) =
Διαγώνιος τετραγώνου (q) =

Περίμετρος – Μήκος περιμέτρου του τετραγώνου – μαθηματικός τύπος

Perimeter of square – perimeter length – math type – formulas

Για να υπολογίσουμε το μήκος της περιμέτρου (P) ενός τετραγώνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους – τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε :

1

Περίμετρος τετραγώνου (P) γνωρίζοντας την πλευρά (a) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το μήκος της περιμέτρου (P) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την πλευρά (a) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ P = 4 · a $$
2

Περίμετρος τετραγώνου (P) γνωρίζοντας την διαγώνιο (q) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το μήκος της περιμέτρου (P) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την διαγώνιο (q) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ P = 4 · ( q / √2) $$
3

Περίμετρος τετραγώνου (P) γνωρίζοντας το εμβαδόν (A) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το μήκος της περιμέτρου (P) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε το εμβαδόν (Α) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ P = 4 · √A $$

Τετράγωνο σχήμα με πλευρά a - Γεωμετρία. Στοιχεία & υπολογισμοί για πλευρές, περίμετρος, διαγώνιος και εμβαδόν ● Square Shape

όπου και για τους 3 ανωτέρω τύπους ισχύει :

Online #τετράγωνο #περίμετρος - #Υπολογισμός μήκος περιμέτρου - #Γεωμετρία