Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Τετράγωνο εμβαδόν, υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου online – Γεωμετρία
Ground Zero - New York City που παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Τετράγωνο και στο εμβαδόν του

Τετράγωνο εμβαδόν, υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου online – Γεωμετρία

Τετράγωνο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας τετραγώνου online με 3 τρόπους. Γεωμετρία, τετραγωνικά, πλευρές, διαγώνιος, περίμετρος. Area of a square calculator.

Υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου online

Area of a square online calculator

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν (A) ενός τετραγώνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κάτωθι μαθηματικούς τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε :

1

Εμβαδόν τετραγώνου γνωρίζοντας την πλευρά του

Εμβαδόν τετραγώνου (A) γνωρίζοντας την πλευρά (a) του τετραγώνου

Δεδομένα
Μήκος κάθε πλευράς (a)
Αποτελέσματα
Διαγώνιος τετραγώνου (q) =
Περίμετρος τετραγώνου (P) =
Εμβαδόν τετραγώνου (Α) =
2

Εμβαδόν τετραγώνου γνωρίζοντας την διαγώνιο του

Εμβαδόν τετραγώνου (A) γνωρίζοντας την διαγώνιο (q) του τετραγώνου

Δεδομένα
Διαγώνιος τετραγώνου (q)
Αποτελέσματα
Μήκος κάθε πλευράς (a) =
Περίμετρος τετραγώνου (P) =
Εμβαδόν τετραγώνου (Α) =
3

Εμβαδόν τετραγώνου γνωρίζοντας την περίμετρο του

Εμβαδόν τετραγώνου (A) γνωρίζοντας την περίμετρο (P) του τετραγώνου

Δεδομένα
Περίμετρος τετραγώνου (P)
Αποτελέσματα
Μήκος κάθε πλευράς (a) =
Διαγώνιος τετραγώνου (q) =
Εμβαδόν τετραγώνου (Α) =

Εμβαδόν του τετραγώνου – τύπος

Area of a square, math type, formulas

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν (A) ενός τετραγώνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους – τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε : .

1. Εμβαδόν τετραγώνου (A) γνωρίζοντας την πλευρά (a) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν (A) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την πλευρά (a) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ A = a^2 $$

2. Εμβαδόν τετραγώνου (A) γνωρίζοντας γνωρίζοντας την διαγώνιο (q) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν (A) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την διαγώνιο (q) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ A = (q / √2)^2 $$

3. Εμβαδόν τετραγώνου (A) γνωρίζοντας την περίμετρο (P) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν (A) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την περίμετρο (P) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ A = (P /4)^2 $$ Τετράγωνο σχήμα με πλευρά a - Γεωμετρία. Στοιχεία & υπολογισμοί για πλευρές, περίμετρος, διαγώνιος και εμβαδόν ● Square Shape

όπου και για τους 3 ανωτέρω τύπους ισχύει :

Online #τετράγωνο #εμβαδόν - #Υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου - #Γεωμετρία