Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Πλευρά τετράγωνου. Yπολογισμός online μήκους πλευράς στο τετράγωνο
Βάφλες με σιρόπι, μέλι και καρύδια που παραπέμπουν νοητά στο γεωμετρικό σχήμα «Τετράγωνο» (μήκος πλευράς κλπ)

Πλευρά τετράγωνου. Yπολογισμός online μήκους πλευράς στο τετράγωνο

Πλευρά τετράγωνου. Υπολογισμός μήκους πλευράς τετραγώνου online, 3 τρόποι. Γεωμετρία, τετράγωνα, πλευρές, διαγώνιος, περίμετρος. Side of a Square calculator.

Υπολογισμός μήκος πλευράς τετραγώνου online – Σχήματα

Side of a Square online calculator Side of a Square length calculation

Για να υπολογίσουμε το μήκος της πλευράς (a) ενός τετραγώνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους – τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε :

1

Υπολογισμός της πλευράς γνωρίζοντας την περίμετρο του τετραγώνου

Υπολογισμός πλευράς (a) τετραγώνου γνωρίζοντας την περίμετρο (P) του τετραγώνου

Δεδομένα
Περίμετρος τετραγώνου (P)
Αποτελέσματα
Μήκος κάθε πλευράς (a) =
Διαγώνιος τετραγώνου (q) =
Εμβαδόν τετραγώνου (Α) =
2

Υπολογισμός της πλευράς γνωρίζοντας την διαγώνιο του τετραγώνου

Υπολογισμός πλευράς (a) τετραγώνου γνωρίζοντας την διαγώνιο (q) του τετραγώνου

Δεδομένα
Διαγώνιος τετραγώνου (q)
Αποτελέσματα
Μήκος κάθε πλευράς (a) =
Περίμετρος τετραγώνου (P) =
Εμβαδόν τετραγώνου (Α) =
3

Υπολογισμός της πλευράς γνωρίζοντας το εμβαδόν του τετραγώνου

Υπολογισμός πλευράς (a) τετραγώνου γνωρίζοντας το εμβαδόν (A) του τετραγώνου

Δεδομένα
Εμβαδόν τετραγώνου (Α)
Αποτελέσματα
Μήκος κάθε πλευράς (a) =
Διαγώνιος τετραγώνου (q) =
Περίμετρος τετραγώνου (P) =

Μήκος πλευράς τετραγώνου – μαθηματικός τύπος

Side of a Square – side length – math type – formulas

Για να υπολογίσουμε το μήκος της πλευράς (a) ενός τετραγώνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους – τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε :

1

Υπολογισμός πλευράς (a) τετραγώνου γνωρίζοντας την περίμετρο (P) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το μήκος της πλευράς (a) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την περίμετρο (P) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ a = P / 4 $$
2

Υπολογισμός πλευράς (a) τετραγώνου γνωρίζοντας την διαγώνιο (q) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το μήκος της πλευράς (a) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την περίμετρο (P) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ a = q / √2 $$
3

Υπολογισμός πλευράς (a) τετραγώνου γνωρίζοντας το εμβαδόν (A) του τετραγώνου

Για να υπολογίσουμε το μήκος της πλευράς (a) ενός τετραγώνου εάν γνωρίζουμε την περίμετρο (P) του τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ a = √A $$

Τετράγωνο σχήμα με πλευρά a - Γεωμετρία. Στοιχεία & υπολογισμοί για πλευρές, περίμετρος, διαγώνιος και εμβαδόν ● Square Shape

όπου και για τους 3 ανωτέρω τύπους ισχύει :

Πλευρά τετραγώνου. Online #υπολογισμός για #μήκος πλευράς στο #τετράγωνο #γεωμετρία