Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Πυραμίδα όγκος. Υπολογισμός όγκου πυραμίδας online | Pyramid Volume

Πυραμίδα όγκος. Υπολογισμός όγκου πυραμίδας online | Pyramid Volume

Πυραμίδα υπολογισμός όγκου πυραμίδας online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Ύψος, βάση, απόστημα, έδρα. Μαθηματικός τύπος. Pyramid Volume Calculator.

Πυραμίδα υπολογισμός όγκου – γεωμετρικά στερεά

Pyramid Volume Calculator – online calculator

Δεδομένα
1η πλευρά (a)
2η πλευρά (b)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Όγκος (V)

Πυραμίδες – Γεωμετρία

Η πιο γνωστή μορφή πυραμίδας (και αυτή που εννοείται συνήθως) είναι αυτή με 5 πλευρές (επιφάνειες), και οκτώ ακμές, με τετράγωνο ως βάση και τέσσερα ισοσκελή και ίσα μεταξύ τους τρίγωνα ως πλευρές. | via

Κανονική πυραμίδα

Κανονική πυραμίδα

Μια πυραμίδα λέγεται κανονική, αν η βάση της είναι κανονικό πολύγωνο και η προβολή της κορυφής της στη βάση είναι το κέντρο του κανονικού πολυγώνου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Σε οποιαδήποτε κανονική πυραμίδα οι παράπλευρες έδρες είναι ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα (ΚΑΒ, ΚΒΓ, ΚΓΔ, ΚΔΕ, ΚΕΖ, ΚΖΑ).

Αντίστροφα, αν οι παράπλευρες έδρες μίας πυραμίδας είναι ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα, τότε η πυραμίδα είναι κανονική.

Όγκος Πυραμίδας (V) – Μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Όγκος Πυραμίδας (V) - Μαθηματικός τύπος - Γεωμετρία

Ο όγκος μιας πυραμίδας δίνεται από τον τύπο

$$ V= 1/3 · Α · h $$

όπου Α το εμβαδόν της βάσης  (a x b) και h το ύψος από τη βάση στην κορυφή.

Online #πυραμίδα #όγκος - #Υπολογισμός όγκου πυραμίδας #PyramidVolume