Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Πυραμίδα. Γεωμετρικός υπολογισμός όγκου (ύψος, βάση, απόστημα, έδρα)
Pyramids Vector που παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό της Πυραμίδας και στον όγκο της | Pyramid Volume

Πυραμίδα. Γεωμετρικός υπολογισμός όγκου (ύψος, βάση, απόστημα, έδρα)

Πυραμίδα υπολογισμός όγκου πυραμίδας online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Ύψος, βάση, απόστημα, έδρα. Μαθηματικός τύπος. Pyramid Volume Calculator.

Πυραμίδα υπολογισμός όγκου – γεωμετρικά στερεά

Pyramid Volume Calculator – online calculator

Δεδομένα
1η πλευρά (a)
2η πλευρά (b)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Όγκος (V)

Πυραμίδες – Γεωμετρία

Η πιο γνωστή μορφή πυραμίδας (και αυτή που εννοείται συνήθως) είναι αυτή με 5 πλευρές (επιφάνειες), και οκτώ ακμές, με τετράγωνο ως βάση και τέσσερα ισοσκελή και ίσα μεταξύ τους τρίγωνα ως πλευρές. | wikipedia

Κανονική πυραμίδα

Κανονική (με βάση κανονικό πολύγωνο) πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία . Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος

Μια πυραμίδα λέγεται κανονική, αν η βάση της είναι κανονικό πολύγωνο και η προβολή της κορυφής της στη βάση είναι το κέντρο του κανονικού πολυγώνου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Σε οποιαδήποτε κανονική πυραμίδα οι παράπλευρες έδρες είναι ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα (ΚΑΒ, ΚΒΓ, ΚΓΔ, ΚΔΕ, ΚΕΖ, ΚΖΑ).

Αντίστροφα, αν οι παράπλευρες έδρες μίας πυραμίδας είναι ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα, τότε η πυραμίδα είναι κανονική.

Όγκος Πυραμίδας (V) – Μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία (πλευρές, βάση, ύψος). Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος

Ο όγκος μιας πυραμίδας δίνεται από τον τύπο

$$ V= 1/3 · Α · h $$

όπου Α το εμβαδόν της βάσης  (a x b) και h το ύψος από τη βάση στην κορυφή.

#Πυραμίδα #υπολογισμός όγκου πυραμίδας online. #Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό - σχήμα