Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Εμβαδόν τριγώνου ξέροντας μήκος 3 πλευρών, τύπος Ήρωνα
Ανεμόμυλοι στο Οροπέδιο Λασιθίου. Πανιά - τρίγωνο με μελετημένο το μήκος των 3 πλευρών τους (τύπος Ήρωνα για τον εμβαδόν)

Εμβαδόν τριγώνου ξέροντας μήκος 3 πλευρών, τύπος Ήρωνα

Εμβαδόν τριγώνου. Τρίγωνο, υπολογισμός online εμβαδού γνωρίζοντας το μήκος των 3 πλευρών. Ο τύπος του Ήρωνα. Hero’s Formula area of a Triangle calculator.

Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας τριγώνου (με μήκος των 3 πλευρών)

Εμβαδόν τριγώνου με τον τύπο του Ήρωνα

Δεδομένα
Μήκος πλευράς (a)
Μήκος πλευράς (b)
Μήκος πλευράς (c)
Αποτελέσματα
Ημιπερίμετρος (Ηρων) (s)
Περίμετρος τριγώνου =
Εμβαδόν (E) =

Surface area of a  Triangle calculator –  Hero’s Formula calculation

Εμβαδόν τριγώνου (τύπος Ήρωνα) γνωρίζοντας το μήκος των 3 πλευρών. Hero’s Formula calculator – Surface area of a triangle, using Heron’s Formula

Σχήμα Τρίγωνο - Γεωμετρία. Πλευρές τριγώνου, γωνίες, ημίτονα, υπολογισμοί

Το σχήμα του τριγώνου καθορίζεται από τα μήκη των πλευρών και μόνο. Το εμβαδόν επίσης μπορεί να υπολογιστεί από τα μήκη των πλευρών από τον τύπο του Ήρωνα:

$$A_t = √{s (s - a) (s - b) (s - c)}$$

όπου s είναι η ημιπερίμετρος (το μισό της περιμέτρου) του τριγώνου και a, b, c, το μήκος των 3 πλευρών του τριγώνου.

Ημιπερίμετρος τριγώνου (s) = $$s = {a + b + c}/2$$

Δείτε επίσης:

Εμβαδόν τριγώνου ξέροντας δύο πλευρές & γωνία τους
Εμβαδόν τριγώνου – γνωρίζοντας μήκος βάσης & το ύψος

Ήρων ο Αλεξανδρεύς

Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς ήταν μηχανικός και γεωμέτρης. Έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου περίπου τον 1ο π.Χ ή 1ο μ.Χ αιώνα.

Η πιο διάσημη εφεύρεση του είναι η αιολόσφαιρα ή ατμοστρόβιλος, η πρώτη ατμομηχανή στην ιστορία.

Υπήρξε διευθυντής της περίφημης Ανώτατης Τεχνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, το πρώτο πολυτεχνείο που είχε ιδρυθεί στο Μουσείο για μηχανικούς.

Λέγεται ότι ακολουθούσε την θεωρία των ατόμων και τη Μηχανική Σύνταξη του Φίλωνα. Ιδέες του Κτησιβίου ήταν βάση για κάποια από τα έργα του.

Ήταν γνωστός και ως Ήρων ο Κτησιβίου (ως μαθητή, πιθανότατα, του μεγάλου μαθηματικού και εφευρέτη Κτησιβίου), και Ήρων ο Μηχανικός.

Στα έργα που σώθηκαν συγκαταλέγονται τα εξής: «Οροι Γεωμετρίας και Γεωμετρικά», που περιέχουν εφαρμοσμένα γεωμετρικά προβλήματα.

Στη γεωμετρία, διατύπωσε και απέδειξε έναν τύπο, γνωστό ως ο τύπος του Ήρωνα, για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τριγώνου σε σχέση με τις πλευρές του.

Επίσης σκέφτηκε μια επαναληπτική διαδικασία για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας κάποιου αριθμού. | via

Online #εμβαδόν #τρίγωνο ξέροντας μήκος 3 πλευρών, τύπος Ήρωνα - #Γεωμετρία