Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ορθογώνιο τρίγωνο. Υπολογισμός εμβαδού, περίμετρος, μήκος πλευρών
Κόσμημα με αλυσίδα και επίχρυση κατασκευή σαν το γεωμετρικό σχήμα «Ορθογώνιο τρίγωνο» (βλέπε εμβαδόν - περίμετρος)

Ορθογώνιο τρίγωνο. Υπολογισμός εμβαδού, περίμετρος, μήκος πλευρών

Ορθογώνιο τρίγωνο, υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας & περίμετρος – μήκος πλευρών ορθογώνιου τριγώνου online. Area of a Right Triangle & Perimeter Calculator.

Ορθογώνιο τρίγωνο – Υπολογισμός εμβαδού & περίμετρος πλευρών

Area of a Right Triangle & Perimeter Calculator online calculator

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν και την περίμετρο ενός ορθογώνιου τριγώνου πρέπει να γνωρίζουμε των μήκος των τριών πλευρών του.

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα, για να βρούμε το μήκος μίας πλευράς του Ορθογώνιου τριγώνου πρέπει να γνωρίζουμε το μήκος των 2 άλλων πλευρών.

Οπότε έχουμε τα δύο κάτωθι εναλλακτικά ζητούμενα, σενάρια προς επίλυση :

1

Εύρεση υποτείνουσας εάν ξέρουμε μήκος για κάθετες πλευρές

Εύρεση μήκους υποτείνουσας εάν ξέρουμε το μήκος για τις 2 κάθετες πλευρές | Ορθογώνιο τρίγωνο

Δεδομένα
1η κάθετη πλευρά
2η κάθετη πλευρά
Αποτελέσματα
Υποτείνουσα =
2

Εύρεση κάθετης πλευράς εάν ξέρουμε υποτείνουσα και μία κάθετη

Εύρεση μήκους μίας άγνωστης κάθετης πλευράς εάν ξέρουμε μήκος υποτείνουσας και μίας κάθετης πλευράς | Ορθογώνιο τρίγωνο

Δεδομένα
Η γνωστή κάθετη πλευρά
Η υποτείνουσα
Αποτελέσματα
Η άγνωστη κάθετη πλευρά =

Εύρεση μήκους περιφέρειας και εμβαδόν επιφάνειας

Αποτελέσματα
Περιφέρεια ορθογώνιου τριγώνου =
Εμβαδόν ορθογώνιου τριγώνου =

Πυθαγόρειο θεώρημα. Pythagorean Theorem. Επίπεδη γεωμετρία

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, που εξ ονόματος αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πυθαγόρα:

«Εν τοις ορθογωνίοις τριγώνοις το από της την ορθήν γωνίαν υποτεινούσης πλευράς τετράγωνον ίσον εστί τοις από των την ορθήν γωνίαν περιεχουσών πλευρών τετραγώνοις».

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των καθέτων πλευρών είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας
a2 + b2 = c2
Το θεώρημα μπορεί να γραφεί ως εξίσωση συσχετίζοντας τα μήκη των πλευρών a, b και c, που ονομάζεται πυθαγόρεια εξίσωση (όπου a και b τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών και c = το μήκος της υποτείνουσας) . | via

Εμβαδόν επιφάνειας ορθογώνιου τριγώνου

Ορθογώνιο τρίγωνο - Πυθαγόρειο θεώρημα - εξίσωση κάθετες πλευρές & υποτείνουσα ● Pythagorean Theorem - Pythagoreio Theorima

Το εμβαδόν γενικά ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου μιας πλευράς του με το αντίστοιχο σε αυτή ύψος.

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου των δυο καθέτων πλευρών του

Οπότε το εμβαδόν ενός ορθογώνιου τριγώνου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

Ετ = ( a x b ) x  1/2

όπου a και b το μήκος των κάθετων πλευρών του.

Περίμετρος (μήκος πλευρών) ορθογώνιου τριγώνου

Το άθροισμα των μηκών των πλευρών ενός τριγώνου λέγεται περίμετρος.

Οπότε το εμβαδόν ενός ορθογώνιου τριγώνου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

Πτ = a + b + c

όπου a και b τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών και c = το μήκος της υποτείνουσας

Ορθογώνιο #τρίγωνο. Online #υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας & περίμετρος