Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ορθογώνιο τρίγωνο. Υπολογισμός υποτείνουσας και κάθετων πλευρών
Εξίσωση σε μαυροπίνακα για το Πυθαγόρειο θεώρημα (Pythagorean Theorem) παραπέμπει στο γεωμετρικό σχήμα Ορθογώνιο τρίγωνο

Ορθογώνιο τρίγωνο. Υπολογισμός υποτείνουσας και κάθετων πλευρών

Ορθογώνιο τρίγωνο, υπολογισμός υποτείνουσας και κάθετων πλευρών ορθογώνιου τριγώνου online. Γεωμετρία, γεωμετρικό σχήμα. Pythagorean Theorem Calculator.

Υπολογισμός υποτείνουσας και κάθετων πλευρών ορθογώνιου τριγώνου

Pythagorean Theorem Calculator – Find hypotenuse – online calculator

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα, για να βρούμε το μήκος μίας πλευράς του Ορθογώνιου τριγώνου πρέπει να γνωρίζουμε το μήκος των 2 άλλων πλευρών.

Οπότε έχουμε τα δύο κάτωθι εναλλακτικά σενάρια προς επίλυση :

1

Εύρεση υποτείνουσας εάν ξέρουμε μήκος για κάθετες πλευρές

Εύρεση μήκους υποτείνουσας εάν ξέρουμε το μήκος για τις 2 κάθετες πλευρές | Ορθογώνιο τρίγωνο

Δεδομένα
1η κάθετη πλευρά
2η κάθετη πλευρά
Αποτελέσματα
Υποτείνουσα =
2

Εύρεση κάθετης πλευράς εάν ξέρουμε υποτείνουσα και μία κάθετη

Εύρεση μήκους μίας άγνωστης κάθετης πλευράς εάν ξέρουμε μήκος υποτείνουσας και μίας κάθετης πλευράς | Ορθογώνιο τρίγωνο

Δεδομένα
Η γνωστή κάθετη πλευρά
Η υποτείνουσα
Αποτελέσματα
Η άγνωστη κάθετη πλευρά =

Εύρεση μήκους περιφέρειας και εμβαδόν επιφάνειας

Αποτελέσματα
Περιφέρεια ορθογώνιου τριγώνου =
Εμβαδόν ορθογώνιου τριγώνου =

Πυθαγόρειο θεώρημα – Pythagorean Theorem. Επίπεδη γεωμετρία

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, που εξ ονόματος αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πυθαγόρα:

«Εν τοις ορθογωνίοις τριγώνοις το από της την ορθήν γωνίαν υποτεινούσης πλευράς τετράγωνον ίσον εστί τοις από των την ορθήν γωνίαν περιεχουσών πλευρών τετραγώνοις».

 • Ορθογώνιο τρίγωνο λέγεται το τρίγωνο που έχει μια γωνία ορθή.
 • Στο ορθογώνιο τρίγωνο, οι πλευρές που σχηματίζουν την ορθή γωνία λέγονται κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου.
 • Στο ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία λέγεται υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου.

Ορθογώνιο τρίγωνο - Πυθαγόρειο θεώρημα - εξίσωση κάθετες πλευρές & υποτείνουσα ● Pythagorean Theorem - Pythagoreio Theorima

Πυθαγόρειο θεώρημα μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των καθέτων πλευρών είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας. | via

a2 + b2 = c2
Το θεώρημα μπορεί να γραφεί ως εξίσωση συσχετίζοντας τα μήκη των πλευρών a, b και c, που ονομάζεται πυθαγόρεια εξίσωση (όπου a και b τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών και c = το μήκος της υποτείνουσας)

Υπολογισμοί με το Πυθαγόρειο θεώρημα

Το Πυθαγόρειο θεώρημα το χρησιμοποιούμε όταν γνωρίζουμε τα μήκη δυο πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου, και θέλουμε να υπολογίσουμε το μήκος της τρίτης του πλευράς
 • Αν γνωρίζουμε τις κάθετες πλευρές ab και θέλουμε να βρούμε την υποτείνουσα c, γράφουμε την ισότητα:
  c= a+ b2
 • Αν ξέρουμε την υποτείνουσα c και την κάθετη πλευρά  b τότε για τον υπολογισμό της κάθετης πλευράς a χρησιμοποιούμε τον τύπο:
  a= c– b2
 • Αν είναι γνωστή η υποτείνουσα c και η κάθετη πλευρά τότε για να υπολογίσουμε την άλλη κάθετη πλευρά b χρησιμοποιούμε τον τύπο:
  b= c– a2
Ορθογώνιο #τρίγωνο. Online #υπολογισμός #υποτείνουσα #πλευρές - Γεωμετρία