Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Έλλειψη. Υπολογισμός μήκους περιφέρειας σχήματος (εστίες, ακτίνες)
Galaxy Optics - Astromart με θέα το μπλε του ουρανού σε μορφή του γεωμετρικού σχήματος Έλλειψη (μήκος περιφέρειας έλλειψης)

Έλλειψη. Υπολογισμός μήκους περιφέρειας σχήματος (εστίες, ακτίνες)

Έλλειψη περιφέρεια – περίμετρος. Υπολογισμός online. Γεωμετρία – έλλειψη, εστίες, ακτίνες, άξονες, τύπος. Perimeter (Circumference) of an Ellipse calculator.

Υπολογισμός μήκους περιφέρειας σχήματος έλλειψης online

Perimeter (Circumference) of an Ellipse online calculator

Δεδομένα
Συντελεστής π
Ακτίνα (r2) μικρού άξονα
Ακτίνα (r1) μεγάλου άξονα
Αποτελέσματα
Περίμετρος Έλλειψης (P) =
Εμβαδόν Έλλειψης (Α) =

Περίμετρος Έλλειψης – Perimeter of an Ellipse

Perimeter (Circumference) of an Ellipse calculator – math formula

Η περίμετρος/ περιφέρεια  (P) της έλλειψης, το συνολικό μήκος δηλαδή της εξωτερικής επιφάνειας της,  δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

Έλλειψη περιφέρεια. Υπολογισμός μήκους περιφέρειας σχήματος έλλειψης online$$P = 2 · π · √{{r_1^2 + r_2^2}/2} $$

Όπου, P (=perimeter) η περίμετρος της έλλειψης,  r η ακτίνα του μεγάλου άξονα, r2 η ακτίνα του μικρού άξονα και π (μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο ενός κύκλου, και ίσος με 3,14159265….)

Σχήμα Έλλειψη (εμβαδόν, περιφέρεια) - Ellipse Shape | Ellipse calculator - math formula

Έλλειψη – Ellipse. Βασικές έννοιες και στοιχεία έλλειψης

Έλλειψη – Ellipse ορισμός

Η έλλειψη είναι μία κωνική τομή και προκύπτει από την τομή ενός κώνου με επίπεδο που τον τέμνει πλαγίως ως προς τον άξονά του

Μπορεί να θεωρηθεί ως γενίκευση του κύκλου, όπως προκύπτει στην ειδική περίπτωση που η τομή του κώνου με επίπεδο κάθετο στον άξονά του είναι κύκλος με κέντρο επί του άξονα.

Μια έλλειψη χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο ημιάξονά της, α και από την εκκεντρότητα της, ε.

Συγκεκριμένα, ας είναι E1, E2 δύο σημεία σε ένα ευκλείδειο επίπεδο με απόσταση μεταξύ τους και α > γ ένας θετικός αριθμός.

Έλλειψη ονομάζεται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων επιπέδου των οποίων το άθροισμα των αποστάσεων από τα δύο σταθερά σημεία E1, E2 είναι σταθερό και ισούται με .

Βασικές έννοιες έλλειψης

Σχήμα Έλλειψη - Εστίες, κέντρο, διάμετρος, μεγάλος και μικρός άξονας - Ellipse Shape | Ellipse calculator - math formula

Τα σημεία E1, E2 ονομάζονται εστίες της έλλειψης.

Το μέσο Ο του ευθύγραμμου τμήματος E1, E2 ονομάζεται κέντρο της έλλειψης. Το κέντρο της έλλειψης αποτελεί κέντρο συμμετρίας αυτής.

Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που έχει ως άκρα δύο διαφορετικά σημεία της έλλειψης και διέρχεται από το κέντρο αυτής ονομάζεται διάμετρος της έλλειψης.

Μία έλλειψη έχει δύο άξονες συμμετρίας, οι οποίες είναι η μικρότερη και η μεγαλύτερη διάμετρός της. Αυτές ονομάζονται μικρός και μεγάλος άξονας αντίστοιχα.

O μεγάλος άξονας της έλλειψης έχει μήκος 2α, γεγονός που προκύπτει εύκολα από τον ορισμό της έλλειψης.

O μικρός άξονας έχει μήκος 2β, β2 = α2 – γ2. Αυτό προκύπτει από το πυθαγόρειο θεώρημα, αν θεωρήσουμε το ορθογώνιο τρίγωνο Ε1 ΑΟ | via

Στοιχεία έλλειψης
  • Ε1-Ε2: Εστίες έλλειψης,
  • α: μεγάλος ημιάξονας,
  • β: μικρός ημιάξονας,
  • γ: εστιακή απόσταση,
  • ΔΒ: Μεγάλος άξονας,
  • ΑΓ: μικρός άξονας,
  • Ο: (η τομή των δύο αξόνων ή το μέσον Ε1-Ε2), το Κέντρο έλλειψης.
Online #έλλειψη #μήκος #περιφέρεια - #Υπολογισμός μήκους και περιφέρειας σχήματος