Αρχική » Taxisnet, Gsis, ΑΑΔΕ, Εφορία, myAADE » Μισθοδοσία Δημοσίων Υπαλλήλων & ΟΤΑ. Εκτύπωση μηνιαίας μισθοδοσίας
Η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την εκτύπωση της μηνιαίας μισθοδοσίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ΟΤΑ

Μισθοδοσία Δημοσίων Υπαλλήλων & ΟΤΑ. Εκτύπωση μηνιαίας μισθοδοσίας

Μισθοδοσία Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκτυπώστε το μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα τακτικών & έκτακτων αμοιβών. Ανάλυση της μισθοδοσίας, μισθολογικό κλιμάκιο, βασικός μισθός, μικτές αποδοχές, εισφορές, κρατήσεις, φόροι κ.ά. Δημόσιοι – Δημοτικοί υπάλληλοι (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, ΟΤΑ) που πληρώνονται μέσω της Ε.Α.Π. και ΔΙΑΣ.

Μισθοδοσία Δημοσίων Υπαλλήλων – Εφαρμογή Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ ά και ΄β βαθμού, με τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet, μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων (Μισθοδοσία Δημοσίων Υπαλλήλων) και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ.

Εκτύπωση της μηνιαίας μισθοδοσίας στο TaxisNet

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΓΓΠΣ, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ενημερώνονται για την μισθοδοσία τους με κωδικούς TAXISNET. Κάντε κλικ στην εικόνα και μετά το Login θα εκτυπώσετε την αναλυτική μισθοδοσία σας.

Είσοδος - login στο σύστημα με χρήση των κωδικών του Taxisnet | Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Μετάβαση στην Εφαρμογή TAXISnet με κλικ στην εικόνα

Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ

Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).

Μισθοδοσία Δημοσίου – Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Διεύθυνση: Κάνιγγος 29, Αθήνα, TK 10682. Τηλέφωνο: 2103329789 & Φαξ: 2103329787

Με νομοθετική ρύθμιση έχει συσταθεί η Ενιαία Αρχή Πληρωμής, έργο της οποίας αποτελεί μεταξύ άλλων η καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών του πάσης φύσης προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Για την μηχανογραφική υποστήριξη του έργου της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής αρμόδια έχει οριστεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ (ΔΙΑτραπεζικά Συστήματα Α.Ε)

Με βάση όσα προβλέπονται από τη σχετική υπουργική απόφαση, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ υποχρεούται να φροντίζει για τη μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς λογαριασμούς των αμειβομένων μετά την εντολή κατάθεσης των σχετικών ποσών:

 • Από τη Διεύθυνση Δ24 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών και
 • Από τα ΝΠΔΔ στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας. Επίσης, η ΔΙΑΣ παρέχει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ελληνικού Δημοσίου συγκεντρωτική πληροφόρηση σχετικά με τις παραπάνω πληρωμές.

Μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας Δημόσιων και Δημοτικών υπαλλήλων

Στη εκτύπωση της μισθοδοσίας και στην ανάλυση των αποδοχών σας για όποιο μήνα επιλέξτε, θα μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμη πληροφόρηση για τις επιμέρους κρατήσεις και την ανάλυση των αποδοχών σας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία της ανάλυσης:

 • ΑΜΚΑ
 • ΑΔΤ  (Αστυνομική ταυτότητα)
 • Κατηγορία ΔΕ ή ΠΕ ή  ΥΕ
 • Βαθμός και Μισθολογικό κλιμάκιο
 • Ασφαλισμένος πριν ή μετά το 1993
 • Τράπεζα κατάθεσης της μισθοδοσίας σας
 • Μήνας αποδοχών
 • Μικτές αποδοχές
 • Βασικός Μισθός
 • Οικογενειακή Παροχή
 • Σύνολο αποδοχών
 • Εργοδοτικές εισφορές
 • Τ.Ε.Α.Δ.Υ.- Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων
 • ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (Κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31/12/2010
 • ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31/12/2010
 • ΕΦΚΑ-Εισφορές υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα για Υπαλλήλους ασφαλισμένους Δημοσίου έως 31/12/2010
 • Σύνολο εργοδοτικών εισφορών
 • Κρατήσεις
 • Φόρος Εισοδήματος Κλίμακας
 • «Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (αρθ.38, παρ.2αΝ.3986/2011)»
 • Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθ.18, ν.3758/09, άρθ.5, ν.3833/10 και άρθ.29, ν.3986/11)
 • Κρατήσεις για δόσεις δανείων εάν υπάρχουν
 • Τ.Ε.Α.Δ.Υ.– Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων
 • ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Κράτηση πρόνοιας 4% όλων των νέων ασφαλισμένων)
 • ΤΠΔΥ – ΤΠΔΚΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν.3986/2011)
 • ΕΦΚΑ – Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (Κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31/12/2010
 • ΕΦΚΑ – Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31/12/2010
 • ΕΦΚΑ – Εισφορές υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα για Υπαλλήλους ασφαλισμένους Δημοσίου έως 31/12/2010
 • Υπέρ οικείου Συλλόγου και λοιπών Διατάξεων
 • Και ότι άλλο «κερατιάτικο» αναλογεί ανά περίπτωση
 • Πληρωτέο ποσό

 

#Μισθοδοσία δημοσιών υπαλλήλων με κωδικούς #TAXISNET #ΕΑΠ #δημόσιο #ΟΤΑ