Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » Η Ελλάδα με Αριθμούς – Greece In Figures EΛΣΤΑΤ ● Δεκέμβριος 2023
Εξώφυλλο (cover) της τριμηνιαίας έκδοσης της ΕΛΣΤΑΤ «Η Ελλάδα με Αριθμούς» | Greece In Figures

Η Ελλάδα με Αριθμούς – Greece In Figures EΛΣΤΑΤ ● Δεκέμβριος 2023

Η Ελλάδα με Αριθμούς – Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). «Η Ελλάς με αριθμούς» η δημογραφική, κοινωνική & οικονομική εικόνα της Ελλάδας. Greece In Figures. Έδαφος και κλίμα, Πληθυσμός, Γεωργία, Μεταποίηση, Οικοδόμηση, Εμπόριο κλπ

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛΣΤΑΤ) με το νέο τριμηνιαίο δημοσίευμα της «Η Ελλάς με αριθμούς», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και οικονομική εικόνα της Ελλάδας με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο.

Το δημοσίευμα Η Ελλάς με αριθμούς απευθύνεται στο κοινό που ενδιαφέρεται να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα της Χώρας από τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία.

Οι στατιστικές χρονοσειρές που περιέχονται σε αυτό καταρτίζονται, κυρίως, από την ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, δημοσιεύονται για λόγους σύγκρισης, ανά θεματική ενότητα, επιλεγμένοι πίνακες με στατιστικά στοιχεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  via

Ελληνικό Εθνόσημο. Έμβλημα της Ελλάδας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (κυανός θυρεός) ● Coat of arms of Greece

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Η Ελλάδα με Αριθμούς | Greece In Figures

(Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2023)

ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Πηγή & Download σε μορφή pdf

Περιεχόμενα – Η Ελλάδα με Αριθμούς ενότητες περιεχομένων

Οι κύριες ενότητες περιεχομένων είναι:

 • Έδαφος και κλίμα
 • Πληθυσμός
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία
 • Μεταποίηση
 • Οικοδόμηση
 • Εμπόριο
 • Αγορά εργασίας
 • Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας
 • Φτώχεια – Ανισότητα
 • Εκπαίδευση
 • Υγεία
 • Δικαιοσύνη
 • Πολιτισμός – Τουρισμός
 • Τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφόρησης

Οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Έδαφος και κλίμα | Βουνά, λίμνες, ποταμοί, θερμοκρασία

 • Επιφάνεια ελληνικών εδαφών
 • Tα μεγαλύτερα σε πληθυσμό νησιά της Ελλάδος. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Κυριότερα βουνά της Ελλάδος
 • Κυριότερες λίμνες της Ελλάδος
 • Κυριότεροι ποταμοί της Ελλάδος
 • Μέση θερμοκρασία σε επιλεγμένους σταθμούς παρατηρήσεων

Πληθυσμός | Μόνιμος, νοικοκυριά, διαζύγια, γεννήσεις

 • Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και περιφέρεια. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο στους 10 μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδος. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
 • Δημογραφικοί δείκτες
 • Γάμοι κατά είδος. Σύμφωνα συμβίωσης
 • Γεννήσεις – Θάνατοι
 • Διαζύγια
 • ΕΕ: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση

Οικονομικά στοιχεία. Αποταμίευση, Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

 • Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες
 • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές
 • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές
 • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ετήσιες μεταβολές όγκου)
 • Αποταμίευση – Επενδύσεις
 • Εθνικοί Λογαριασμοί – Μισθοί, παραγωγικότητα και κόστος εργασίας
 • Κύρια μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης
 • Χρέος Γενικής Κυβέρνησης
 • Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
 • Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
 • Εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (Εν.ΔΤΚ), εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή με σταθερούς φόρους (Εν.ΔΤΚ-ΣΦ) και πυρήνας πληθωρισμού(ΠΠ)
 • Μέσοι ετήσιοι υποδείκτες ομάδων ειδών δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ)
 • ΕΕ: Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ). Μέση ετήσια μεταβολή
 • ΕΕ: Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης
 • ΕΕ: Έλλειμμα/πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό (%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
 • ΕΕ: Ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό (%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες

 • Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση
 • Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, κατά βασικές κατηγορίες χρήσης και περιφέρεια
 • Εκμεταλλεύσεις με αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις, κατά περιφέρεια
 • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, κατά περιφέρεια
 • Απασχολούμενοι στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κατά κατηγορία, και ημέρες απασχόλησης των εποχικών εργατών
 • Εκτάσεις και γεωργική παραγωγή
 • Ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή
 • Θαλάσσια αλιεία
 • Ποσότητα αλιευμάτων κατά κυριότερα είδη
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • ΕΕ: Κτηνοτροφική παραγωγή – παραγωγή κρέατος

Μεταποίηση, Ορυχεία, Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

 • Στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης
 • Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Ορυχεία: Αριθμός επιχειρήσεων, αμειβόμενη απασχόληση και ακαθάριστη αξία παραγωγής
 • ΕΕ: Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας

Οικοδόμηση | Κατασκευές, οικοδομική δραστηριότητα, έργα

 • Δημόσια και ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
 • Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων (παραγωγού) και κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών
 • Εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές
 • ΕΕ: Ετήσιες μεταβολές (%) του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές

Εμπόριο | Μεταφορές, Εισαγωγές – Εξαγωγές

 • Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
 • Εξέλιξη του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
 • Εξέλιξη του Δείκτη Απασχολουμένων στο Λιανικό Εμπόριο
 • Εισαγωγές – Αφίξεις, Εξαγωγές – Αποστολές, κατά προέλευση/προορισμό, με πετρελαιοειδή
 • Εισαγωγές – Αφίξεις, Εξαγωγές – Αποστολές, κατά χώρα προέλευσης/προορισμού, με πετρελαιοειδή
 • Εισαγωγές – Αφίξεις κατά κύριες κατηγορίες προϊόντων της ΤΤΔΕ
 • Εξαγωγές – Αποστολές κατά κύριες κατηγορίες προϊόντων της ΤΤΔΕ
 • Εμπορικό Ισοζύγιο
 • ΕΕ: Ενδοκοινοτικό εμπόριο: Αφίξεις και Αποστολές
 • Μεταφορές
 • Χερσαίες μεταφορές
 • Θαλάσσιες μεταφορές
 • Αεροπορική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού
 • Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών
 • ΕΕ: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Αγορά εργασίας | Κατάσταση απασχόλησης, ανεργία, εργατικό δυναμικό

 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης
 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης και φύλο
 • Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας και φύλο
 • Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά θέση στο επάγγελμα
 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση απασχόλησης
 • Εξέλιξη του ποσοστού (%) των ανέργων για το σύνολο του πληθυσμού, για άρρενες – θήλεις και για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
 • Άνεργοι κατά διάρκεια ανεργίας
 • Άνεργοι κατά ομάδες ηλικιών, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης
 • Εργατικό δυναμικό και ποσοστό (%) ανεργίας, κατά περιφέρεια
 • ΕΕ: Ποσοστό (%) ανεργίας

Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας

 • Μέση μηνιαία δαπάνη (αγορές) των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες
 • Μέση μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα βασικών αγαθών
 • Μέση μηνιαία δαπάνη (αγορές) των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, κατά κατάσταση φτώχειας του πληθυσμού
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν στην κατοικία τους
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών, κατά αριθμό δωματίων και εμβαδόν της κατοικίας τους
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών, κατά κύριο μέσο θέρμανσης

Φτώχεια – Ανισότητα | Κίνδυνος φτώχειας, στερήσεις

 • Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
 • Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά κατάσταση απασχόλησης
 • Κίνδυνος φτώχειας κατά επίπεδο εκπαίδευσης
 • Άτομα με υλικές στερήσεις
 • Νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία τους
 • ΕΕ: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό

Εκπαίδευση | Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ανώτατη

 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία): Μαθητές, σχολικές μονά- δες και διδακτικό προσωπικό
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά): Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια): Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενικά λύκεια): Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό
 • Ανώτατη εκπαίδευση (τεχνολογικός τομέας): Διδακτικό προσωπικό, φοιτητές και πτυχιούχοι
 • Ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστημιακός τομέας): Διδακτικό προσωπικό, φοιτητές και πτυχιούχοι
 • ΕΕ: Προσδοκώμενη διάρκεια σπουδών
 • ΕΕ: Συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για την εκπαίδευση ως ποσοστό (%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ΑΕΠ)

Υγεία | Θεραπευτήρια, κλίνες, κέντρα υγείας και φαρμακεία

 • Ποσοστιαία (%) κατανομή του πληθυσμού, κατά την κατάσταση της υγείας του
 • Θεραπευτήρια, κλίνες, κέντρα υγείας και φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους
 • Ιατροί ανά 1.000 κατοίκους, κατά κατηγορία ειδικοτήτων
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS)
 • Συνολική χρηματοδότηση δαπανών υγείας
 • Συνολική χρηματοδότηση δαπανών υγείας και ποσοστιαία συμμετοχή των φορέων

Δικαιοσύνη | Αδικήματα (κακουργήματα – πλημμελήματα)

 • Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000 κατοίκους
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των αδικημάτων (κακουργημάτων – πλημμελημάτων), κατά Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις
 • Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών, κατά εθνικότητα και φύλο
 • ΕΕ: Ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως ανά 100.000 κατοίκους

Πολιτισμός – Τουρισμός | Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα

 • Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι
 • Αίθουσες έργων τέχνης
 • Κρατικά – δημοτικά θέατρα και ορχήστρες
 • Διανυκτερεύσεις Ελλήνων και αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
 • Διανυκτερεύσεις στο σύνολο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (πλην κάμπινγκ) και δυναμικότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
 • Αριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
 • ΕΕ: Αριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις

Τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφόρησης

 • Ποσοστό (%) του πληθυσμού που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Ποσοστό (%) νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, κατά είδος σύνδεσης
 • Ποσοστό (%) του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κατά λόγο χρήσης
 • Ποσοστό (%) του πληθυσμού που χρησιμοποίησε οποτεδήποτε το διαδίκτυο και πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές
 • ΕΕ: Ποσοστό (%) νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία
Η δημογραφική, κοινωνική & οικονομική εικόνα στην #Ελλάδα από την #ΕΛΣΤΑΤ #οικονομία