Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » Ελληνική Οικονομία. Οικονομικά στοιχεία και τάσεις από την ΕΛ.ΣΤΑΤ
Εξώφυλλο (cover) της περιοδικής έκδοσης της ΕΛΣΤΑΤ «Ελληνική Οικονομία» | The Greek Economy

Ελληνική Οικονομία. Οικονομικά στοιχεία και τάσεις από την ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ελληνική Οικονομία – Οικονομικά στοιχεία και τάσεις της οικονομίας για την Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Κύριοι οικονομικοί δείκτες και στατιστικές χρονοσειρές. The Greek Economy – Ιανουάριος 2024.

Η «Ελληνική Οικονομία» στοχεύει να παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα και σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο.

Το δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία, όσον αφορά στις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις καθώς και πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές τάσεις.

Παρέχει πληροφορίες για τους κύριους οικονομικούς δείκτες καθώς και στατιστικές χρονοσειρές που καταρτίζονται, κυρίως, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). via

Ελληνικό Εθνόσημο. Έμβλημα της Ελλάδας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (κυανός θυρεός) ● Coat of arms of Greece

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – THE GREEK ECONOMY

12 Ιανουαρίου / 12 January 2024

ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Πηγή & Download σε μορφή pdf

Νέα και αναθεωρημένα στοιχεία σε αυτή την έκδοση

 • Βιομηχανία (κύκλος εργασιών, τιμές παραγωγού) (νέα και αναθεωρημένα)
 • Χονδρικό εμπόριο (νέα και αναθεωρημένα)
 • Λιανικό εμπόριο (κύκλος εργασιών, όγκος) (νέα και αναθεωρημένα)
 • Πίνακες διεθνών συγκρίσεων (νέα και αναθεωρημένα)

Περιεχόμενα – Ελληνική Οικονομία – The Greek Economy

 • Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες
 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές
 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές
 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ετήσιες μεταβολές όγκου
 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, τριμηνιαία στοιχεία
 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, έτος αναφοράς 2010, τριμηνιαία στοιχεία
 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ετήσιες μεταβολές όγκου, τριμηνιαία στοιχεία
 • Αποταμίευση – Επενδύσεις
 • Εθνικοί Λογαριασμοί – Μισθοί, παραγωγικότητα και κόστος εργασίας
 • Εθνικοί Λογαριασμοί – Μισθοί, παραγωγικότητα και κόστος εργασίας, τριμηνιαία στοιχεία
 • Κύρια μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης
 • Κύρια μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης, τριμηνιαία στοιχεία
 • Χρέος Γενικής Κυβέρνησης
 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία
 • Ποσοστό (%) ανεργίας για το σύνολο του πληθυσμού, για άρρενες – θήλεις και για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
 • Απασχολούμενοι 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
 • Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας
 • Εθνικός ΔΤΚ, Εν. ΔΤΚ, Εν. ΔΤΚ-ΣΦ, Πυρήνας Πληθωρισμού και ΔΤΠΒ
 • Εμπορικό ισοζύγιο, τριμηνιαία στοιχεία
 • Εισαγωγές – Αφίξεις, Εξαγωγές – Αποστολές, ενδοκοινοτικό εμπόριο – εμπόριο με τρίτες χώρες, με πετρελαιοειδή
 • Εισαγωγές – Αφίξεις, Εξαγωγές – Αποστολές, ενδοκοινοτικό εμπόριο – εμπόριο με τρίτες χώρες, χωρίς πετρελαιοειδή
 • Εξαγωγές – Αποστολές, κατά κύριες κατηγορίες προϊόντων της ΤΤΔΕ
 • Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (NXI)
 • Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες χωρών Ευρωζώνης
 • Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες των κυριότερων χωρών – εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων
Οικονομικά στοιχεία και τάσεις για την #οικονομία στην #Ελλάδα από την #ΕΛΣΤΑΤ #Ιανουάριος 2024