Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ – Ιανουάριος 2024
Εξώφυλλο (cover) της διμηνιαίας έκδοσης της ΕΛΣΤΑΤ «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα» | Living Conditions in Greece

Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ – Ιανουάριος 2024

Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Πληθυσμός, αγορά εργασίας, φτώχεια, εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, κατανάλωση, δικαιοσύνη, τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον – Living Conditions in Greece.

Οι Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα στοχεύουν να παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα και σημαντικά στατιστικά στοιχεία, που σκιαγραφούν τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα με τρόπο σαφή, τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το δημοσίευμα Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα παρέχει στους χρήστες σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν στατιστικά τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και μάλιστα συγκεντρωμένα σε μία έκδοση.

Στην έκδοση περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία κ.λπ) που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης, και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Οι στατιστικές χρονοσειρές που περιέχονται στο δημοσίευμα καταρτίζονται, κυρίως, από την ΕΛΣΤΑΤ. Παρουσιάζονται, όμως, και συγκριτικοί πίνακες με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιλεγμένους κοινωνικούς δείκτες.

Ελληνικό Εθνόσημο. Έμβλημα της Ελλάδας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (κυανός θυρεός) ● Coat of arms of Greece

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ
LIVING CONDITIONS IN GREECE

05 Ιανουαρίου / 05 January 2024

ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Πηγή & Download σε μορφή pdf

Νέα και αναθεωρημένα στοιχεία σε αυτή την έκδοση

 • Κεφάλαιο 4: Εκπαίδευση
 • Κεφάλαιο 5: Υγεία
 • Κεφάλαιο 6: Τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφόρησης
 • Κεφάλαιο 8: Δικαιοσύνη

Περιεχόμενα – Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα

Οι κύριες ενότητες περιεχομένων είναι:

 • Πληθυσμός
 • Αγορά εργασίας
 • Φτώχεια – Ανισότητα
 • Εκπαίδευση
 • Υγεία
 • Tεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφόρησης
 • Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας
 • Δικαιοσύνη
 • Τουρισμός
 • Πολιτισμός
 • Περιβάλλον

Οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Πληθυσμός | Απογραφή Πληθυσμού, 2011

 • Μόνιμος πληθυσμός κατά αστικότητα, νόμιμος και de facto πληθυσμός
 • Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
 • Μόνιμος πληθυσμός κατά οικογενειακή κατάσταση
 • Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων
 • Νοικοκυριά, κατά αριθμό μελών
 • Πυρηνικές οικογένειες, κατά τύπο
 • Δημογραφικοί δείκτες
 • Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση
 • Προσδοκώμενα έτη ζωής και προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών
 • Γάμοι κατά τύπο – Σύμφωνα συμβίωσης
 • Διαζύγια
 • Γεννήσεις
 • Γεννήσεις – Θάνατοι
 • Θάνατοι κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση – άρρενες
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση – θήλεις

Αγορά εργασίας και κατάσταση απασχόλησης

 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης
 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία
 • Πληθυσμός ηλικίας 20 – 64 ετών, κατά κατάσταση απασχόλησης
 • Πληθυσμός ηλικίας 20 – 64 ετών, κατά κατάσταση απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία
 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση απασχόλησης
 • Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Μακροχρόνια άνεργοι, τριμηνιαία στοιχεία
 • Πληθυσμός που διαμένει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
 • Πληθυσμός που διαμένει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, τριμηνιαία στοιχεία
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποσοστό (%) ανεργίας

Φτώχεια – Ανισότητα κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

 • Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
 • Κίνδυνος φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
 • Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά κατάσταση απασχόλησης
 • Κίνδυνος φτώχειας κατά επίπεδο εκπαίδευσης
 • Xάσμα (βάθος) κινδύνου φτώχειας, κατά ομάδες ηλικιών
 • Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό
 • Κίνδυνος φτώχειας υπολογιζόμενος με το κατώφλι φτώχειας του έτους 2008, κατά φύλο
 • Άτομα με υλικές στερήσεις
 • Νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία τους
 • Ανισοκατανομή εισοδήματος
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό

Εκπαίδευση | Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ανώτατη εκπαίδευση

 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία): Mαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά): Mαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια): Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενικά λύκεια): Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό
 • Ανώτατη εκπαίδευση (τεχνολογικός τομέας): Διδακτικό προσωπικό, φοιτητές και πτυχιούχοι
 • Ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστημιακός τομέας): Διδακτικό προσωπικό, φοιτητές και πτυχιούχοι
 •  Άτομα ηλικίας 18 – 24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση
 • Άτομα ηλικίας 30 – 34 ετών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Προσδοκώμενη διάρκεια σπουδών

Υγεία | Θεραπευτήρια, κλίνες, κέντρα υγείας

 • Ποσοστιαία (%) κατανομή του πληθυσμού, κατά την κατάσταση της υγείας του
 • Ποσοστό (%) ατόμων με ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν για διάφορους λόγους
 • Iατροί ανά 1,000 κατοίκους, κατά κατηγορία ειδικοτήτων
 • Θεραπευτήρια, κλίνες, κέντρα υγείας και φαρμακεία ανά 100,000 κατοίκους
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας του συστήματος ESSPROS
 • Ποσοστό (%) εξελθόντων ασθενών από τα θεραπευτήρια, κατά κατηγορίες νόσων
 • Εξελθόντες ασθενείς από τα θεραπευτήρια, κατά κατηγορίες νόσων
 • Διαγράμματα Εθνικής Έρευνας Υγείας
 • Διαγράμματα Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU – SILC)

Tεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφόρησης

 • Ποσοστό (%) νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους
 • Ποσοστό (%) του πληθυσμού που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Ποσοστό (%) του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κατά λόγο χρήσης
 • Ποσοστό (%) του πληθυσμού που έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές
 • Ποσοστό (%) του πληθυσμού που κάνει τακτική χρήση διαδικτύου
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποσοστό (%) νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία

Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας

 • Ποσοστιαία (%) κατανομή της μέσης μηνιαίας δαπάνης (αγορές) των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες
 • Μέση μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα βασικών αγαθών
 • Ποσοστό (%) νοικοκυριών ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν στην κατοικία τους
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών, κατά τύπο κατοικίας και ιδιοκτησιακό καθεστώς
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών, κατά αριθμό δωματίων και εμβαδόν της κατοικίας τους
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών, κατά κύριο μέσο μαγειρέματος
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών, κατά κύριο μέσο θέρμανσης

Δικαιοσύνη | Αδικήματα (κακουργήματα – πλημμελήματα)

 • Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά 100,000 κατοίκους
 • Ποσοστιαία (%) κατανομή των αδικημάτων (κακουργημάτων – πλημμελημάτων) κατά Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις
 • Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών, κατά εθνικότητα, φύλο και ομάδες ηλικιών
 • Oδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Θύματα ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως ανά 100.000 κατοίκους

Πολιτισμός – Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις και ταξίδια

 • Aριθμός ημεδαπών τουριστών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
 • Aριθμός προσωπικών ταξιδιών ημεδαπών τουριστών με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
 • Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Αριθμός ημεδαπών τουριστών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις

Πολιτισμός | Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα

 • Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι
 • Aίθουσες έργων τέχνης
 • Κρατικά – δημοτικά θέατρα και ορχήστρες

Περιβάλλον | Απόβλητα, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

 • Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα
 • Διαχειριζόμενα δημοτικά απόβλητα
 • Διαχειριζόμενα δημοτικά απόβλητα ανά κάτοικο
 • Παραγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορους τομείς της οικονομίας
 • Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορους τομείς της οικονομίας
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Διαχειριζόμενα δημοτικά απόβλητα ανά κάτοικο
Ελληνική Οικονομία – Οικονομικά στοιχεία

Δείτε επίσης και το άρθρο μας: Ελληνική Οικονομία – Οικονομικά στοιχεία και τάσεις της οικονομίας για την Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Συνθήκες Διαβίωσης στην #Ελλάδα #Ιανουάριος 2024 #ΕΛΣΤΑΤ Ζωή Οικονομία #Νοικοκυριά