Αρχική » Γιορτές - Εορτές » Πάσχα 2024 - Easter » Πασχαλινές αγορές τροφίμων – Σήμανση αμνοεριφίων και αυγών
Αρνιά και κατσίκια σε κρεαταγορά κρεμασμένα για τις Πασχαλινές αγορές μας. Ποια είναι όμως η σήμανση αμνοεριφίων και αυγών;

Πασχαλινές αγορές τροφίμων – Σήμανση αμνοεριφίων και αυγών

Πασχαλινές αγορές τροφίμων, σήμανση αμνοεριφίων και αυγών. Ενημέρωση καταναλωτών για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει της εορτής του Πάσχα.

Πασχαλινές αγορές τροφίμων – Σήμανση αμνοεριφίων και αυγών

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές για τις αγορές (αρνί, κατσίκι, συκωταριές για κοκορέτσι) που θα πραγματοποιήσουν ενόψει της εορτής του Πάσχα, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Σήμανση αμνοεριφίων (πρόβατα, κατσίκια)

Αμνοερίφια ελληνικών ή κοινοτικών εκτροφών που εσφάγησαν στην Ελλάδα

Τα σφάγια αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν:

  • Σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού» (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
  • Σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ιδίου χρωματισμού, στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης (π.χ. «ΕΛΛΑΣ», «ΟΥΓΓΑΡΙΑ» κλπ.).

Αμνοερίφια που εσφάγησαν σε άλλη κοινοτική χώρα (εντός ΕΕ)

Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:

  • Όλες τις σφραγίδες σε χρώμα επιλογής της κάθε κοινοτικής χώρας, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της κοινοτικής χώρας.

Αμνοερίφια που εσφάγησαν σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ)

Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:

  • Όλες τις σφραγίδες σε χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.
  • Κάθε σφάγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του.
  • Οι σημάνσεις καταλληλότητας και προέλευσης πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να μην έχουν την όψη χρωματισμένου «λεκέ» στην επιφάνεια των σφαγίων.

Σήμανση αυγών (σφραγίδα με κωδικό)

Αναφορικά με τη σήμανση των αυγών, αυτά πρέπει να φέρουν σφραγίδα με κωδικό, ο οποίος αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1

Μονοψήφιο αριθμό, που υποδηλώνει τη μέθοδο εκτροφής

  • 0 «Βιολογική παραγωγή»
  • 1 «Ελευθέρας βοσκής»
  • 2 «Δάπεδο με στρωμνή»
  • 3 «Εμπλουτισμένοι κλωβοί»
2

Τον κωδικό της χώρας παραγωγής (π.χ. EL = Ελλάδα)

3

Τον κωδικό αριθμό εκτροφής

Πασχαλινές #αγορές τροφίμων, σήμανση αμνοεριφίων, #αυγών. Συμβουλές για το #Πάσχα