Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Περίμετρος τριγώνου. Υπολογισμός μήκους πλευρών online

Περίμετρος τριγώνου. Υπολογισμός μήκους πλευρών online

Περίμετρος τριγώνου. Τρίγωνο, υπολογισμός online περιμέτρου, συνολικό μήκος πλευρών. Τριγωνομετρία, σχήματα, τρίγωνα. Perimeter of a triangle calculator.

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου – πλευρών τριγώνου

Perimeter of a triangle calculator –  online calculation

Δεδομένα
Μήκος πλευράς (a)
Μήκος πλευράς (b)
Μήκος πλευράς (c)
Αποτελέσματα
Περίμετρος τριγώνου (P) =

Περίμετρος τριγώνου – συνολικό μήκος πλευρών

The total distance around the outside of a triangle – math formula

Περίμετρος τριγώνου. Υπολογισμός μήκους περιμέτρου τριγώνου online

Η περίμετρος του τριγώνου, το συνολικό δηλαδή μήκος όλων των πλευρών του, γύρω – γύρω, δίδεται από τον μαθηματικό (απλό) τύπο :

$$P_t = a + b + c$$

Όπου Pt είναι η περίμετρος (Perimeter) του τριγώνου, και a, b, c είναι το μήκος των πλευρών του τριγώνου

Κανόνας των ημιτόνων – κανόνας ημίτονου

Surface area of a triangle – «side angle side» (SAS) method calculator

Ο νόμος των ημιτόνων είναι μια μαθηματική σχέση η οποία συνδέει τα μέτρα των πλευρών ενός τριγώνου με τα ημίτονα των γωνιών του, με μεγάλη χρησιμότητα για την επίλυση του τριγώνου και πολλές εφαρμογές στη Γεωμετρία και Τριγωνομετρία.

Η κομψότητα αυτής της σχέσης συνιστά ένα από εκείνα τα παραδείγματα που φανερώνουν την ομορφιά των μαθηματικών και προξενούν έκπληξη όσο και θαυμασμό στον κάθε μελετητή.

Ο νόμος των ημιτόνων (επίσης γνωστός ως «κανόνας ημίτονου») για ένα αυθαίρετο τρίγωνο αναφέρεται ως εξής:

όπου R είναι η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου:


Ένας άλλος νόμος που αφορά ημίτονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της περιοχής ενός τριγώνου.

Με δοσμένες δύο πλευρές και τη μεταξύ τους γωνία , η περιοχή του τριγώνου είναι:

$$A_t = 1/2 · a · b · sinC$$
Online #περίμετρος #τρίγωνο - #Υπολογισμός #μήκος πλευρές