Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Στάδιο σχήμα – Υπολογισμός. Εμβαδόν, περίμετρος, πλευρές, ακτίνα
Το Παναθηναϊκό Στάδιο ή Καλλιμάρμαρο - Αθήνα σχηματίζει το γεωμετρικό σχήμα «Στάδιο» με μεγάλες πλευρές, ακτίνα, περίμετρος

Στάδιο σχήμα – Υπολογισμός. Εμβαδόν, περίμετρος, πλευρές, ακτίνα

Στάδιο σχήμα. Υπολογισμός online, εμβαδού, ακτίνας, ημικύκλιο, περίμετρος, πλευρές σταδίου κλπ. Γεωμετρία, σχήματα, τύποι. Stadium shape online calculator

Υπολογισμός εμβαδόν, περίμετρος, πλευρές, ακτίνα, σταδίου online

Stadium shape online calculator – calculations

Υπολογισμός παραμέτρων γεωμετρικών σχημάτων – Μπορείτε να υπολογίσετε με 4 διαφορετικούς τρόπους τις διάφορες παραμέτρους του σχήματος σε μορφή στάδιο, ανάλογα με τα δεδομένα που γνωρίζετε κάθε φορά :

Ακτίνα ημικύκλιου τμήματος - Πλευρά ορθογώνιου τμήματος

Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) ημικύκλιου τμήματος και την πλευρά (a) ορθογώνιου τμήματος

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας ημικύκλιου τμήματος (r)
Μήκος πλευράς (a) ορθογώνιου τμήματος
Αποτελέσματα
Μήκος Περιμέτρου Σταδίου (P) = 
Εμβαδόν επιφάνειας Σταδίου (A) =

Ακτίνα του ημικύκλιου τμήματος και το εμβαδόν του Σταδίου

2o. Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) ημικύκλιου τμήματος και το εμβαδόν του Σταδίου (A)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Εμβαδόν επιφάνειας Σταδίου (A) 
Μήκος ακτίνας ημικύκλιου τμήματος (r)
Αποτελέσματα
Μήκος πλευράς (a) ορθογώνιου τμήματος =
Μήκος Περιμέτρου Σταδίου (P) = 

Ακτίνα του ημικύκλιου τμήματος και περίμετρος Σταδίου

3o. Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) ημικύκλιου τμήματος και και την περίμετρο του Σταδίου (P)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος Περιμέτρου Σταδίου (P) 
Μήκος ακτίνας ημικύκλιου τμήματος (r)
Αποτελέσματα
Μήκος πλευράς (a) ορθογώνιου τμήματος =
Εμβαδόν επιφάνειας Σταδίου (A) =

Πλευρά ορθογώνιου τμήματος & περίμετρος του Σταδίου

4o. Γνωρίζοντας την πλευρά (a) του ορθογώνιου τμήματος και την περίμετρο του Σταδίου (P)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος Περιμέτρου Σταδίου (P) 
Μήκος πλευράς (a) ορθογώνιου τμήματος 
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημικύκλιου τμήματος (r) =
Εμβαδόν επιφάνειας Σταδίου (A) =

Σχήμα στάδιο εμβαδόν, περίμετρος, τόξο, γωνία . Μαθηματικός τύπος

Area & perimeter of a stadium shape – calculator – math formula

Στάδιο είναι το σύνθετο γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που εκατέρωθεν του έχει εφαπτόμενα δύο ίσα κυκλικά ημικύκλια

Δηλαδή είναι ένας κύκλος «κομμένος» στην μέση από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Στάδιο σχήμα. Υπολογισμός online, εμβαδού, ακτίνας, ημικύκλιο, περίμετρος, πλευρές σταδίου κλπ. Γεωμετρία, σχήματα, τύποι. Stadium shape online calculator

Υπολογισμός εμβαδόν σταδίου – μαθηματικός τύπος

Area of a stadium shape – math formula

Το εμβαδόν επιφάνειας (Α) ενός σχήματος σταδίου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :
$$ A = π · r^2 + 2 · r · a $$

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου σταδίου – μαθηματικός τύπος

Perimeter of a stadium shape – math formula

Το μήκος της περιμέτρου ενός σχήματος σταδίου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$ P = 2 · (π · r + a) $$

Όπου και για τους 2 τύπους ισχύει :

Online #στάδιο σχήμα #εμβαδόν #περίμετρος, πλευρές, #ακτίνα | Stadium shape