Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο όγκος – Γεωμετρία. Υπολογισμός online
Triangular Pyramid Vector που παραπέμπει στο γεωμετρικό στερεό της Τριγωνικής Πυραμίδας - τετράεδρο και στον όγκο της

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο όγκος – Γεωμετρία. Υπολογισμός online

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο υπολογισμός όγκου online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Βάση, ύψος, απόθεμα. Triangular Pyramid Volume Calculator.

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο υπολογισμός όγκου

Triangular Pyramid Volume Calculator – online calculator

Δεδομένα
Βάση (b)
Απόθεμα (h)
Ύψος (H)
Αποτελέσματα
Όγκος (V)

Κανονική πυραμίδα

Μια πυραμίδα λέγεται κανονική, αν η βάση της είναι κανονικό πολύγωνο και η προβολή της κορυφής της στη βάση είναι το κέντρο του κανονικού πολυγώνου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Αντίστροφα, αν οι παράπλευρες έδρες μίας πυραμίδας είναι ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα, τότε η πυραμίδα είναι κανονική.

Όγκος Πυραμίδας (V) – Μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία (πλευρές, βάση, ύψος). Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος

Ο όγκος μιας πυραμίδας δίνεται από τον τύπο

$$ V= 1/3 · Α · h $$

όπου Α το εμβαδόν της βάσης  (a x b) και h το ύψος από τη βάση στην κορυφή.

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο – Γεωμετρία

Τριγωνική πυραμίδα - τετράεδρο σχήμα - Γεωμετρία (απόθεμα, βάση, ύψος). Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος | Triangular Pyramid

Ένα από τα Πλατωνικά στερεά, το τετράεδρο, είναι πυραμίδα με όλες τις πλευρές της ισόπλευρα τρίγωνα.

Τετράεδρο είναι το πολύεδρο που έχει τέσσερις έδρες, δηλαδή είναι η τριγωνική πυραμίδα

Λόγω του σχήματός της η πυραμίδα έχει κάποιες ασυνήθιστες ιδιότητες όπως, για παράδειγμα, για να εμφανίζει σκιά, η πηγή του φωτός θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά (συγκριτικά με τις διαστάσεις της πυραμίδας).

Ειδικότερα, το κανονικό τετράεδρο είναι το Πλατωνικό στερεό που έχει τέσσερις έδρες.

Με άλλα λόγια είναι ένα τριδιάστατο γεωμετρικό σχήμα, το οποίο οριοθετείται από τέσσερα κανονικά πολύγωνα, και συγκεκριμένα από τέσσερα ίδια ισόπλευρα τρίγωνα.

Το τετράεδρο ως γεωμετρικό στερεό έχει τέσσερις έδρες, έξι ακμές και τέσσερις κορυφές. | wikipedia

Όγκος τετράεδρου – τριγωνικής πυραμίδας  – Μαθηματικός τύπος

Όγκος τετράεδρου - τριγωνικής πυραμίδας  - Μαθηματικός τύπος

Ο όγκος του τετράεδρου (τριγωνικής πυραμίδας) δίδεται από τον μαθηματικό τύπο – αναπαράσταση  (σχήμα 3)  :

Όγκος τριγωνικής πυραμίδας

Volume = 1/3 × Βάση × Ύψος . Δηλαδή

V  = (1/6) × b × h × H

όπου,  h = απόθεμα (ή ύψος παράπλευρης έδρας), b = βάση – πλευρά, H = ύψος

Τριγωνική #πυραμίδα - τετράεδρο #όγκος - #Υπολογισμός online - #Γεωμετρία