Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Γεωμετρικά στερεά, υπολογισμός όγκου (κυβικά) online – Γεωμετρία
Ξύλινες κατασκευές που σχηματίζουν γεωμετρικά στερεά όπως κύβος, σφαίρα, ημισφαίριο, κύλινδρος, πυραμίδα, κώνος, πρίσμα κλπ

Γεωμετρικά στερεά, υπολογισμός όγκου (κυβικά) online – Γεωμετρία

Υπολογισμός όγκου, Κώνος, Κύβος, Κύλινδρος και Ορθογώνιο Πρίσμα. Υπολογίστε τα κυβικά των γεωμετρικών σχημάτων με τις απαραίτητες μεταβλητές ανά γεωμετρικό στερεό.

Υπολογισμός όγκου Γεωμετρικών στερεών

Κώνος, κύβος, κύλινδρος, ορθογώνιο πρίσμα

Εάν θέλετε δεκαδικά τότε γράψτε την υποδιαστολή με τελεία και όχι κόμμα π.χ 10.55 και όχι 10,55. Ότι πληκτρολογήσετε θα πάρετε, μέτρα; κυβικά μέτρα, εκατοστά;  κυβικά  εκατοστά κ.ο.κ.

Υπολογισμός όγκου Κώνου

Δεδομένα
Η ακτίνα της βάσης είναι
Το ύψος του κώνου είναι
Αποτελέσματα
Όγκος κώνου :

Υπολογισμός όγκου Κύβου

Δεδομένα
Το μήκος της ακμής του είναι
Αποτελέσματα
Όγκος κύβου :

Υπολογισμός όγκου Κυλίνδρου

Δεδομένα
Η ακτίνα της βάσης του είναι
Το ύψος του κυλίνδρου είναι
Αποτελέσματα
Όγκος Κυλίνδρου :

Υπολογισμός όγκου Ορθογώνιο Πρίσμα

Δεδομένα
Το μήκος του είναι
Το πλάτος του είναι
Το ύψος του είναι
Αποτελέσματα
Όγκος Ορθογώνιου Πρίσματος :

Όγκος – Χωρητικότητα ενός αντικειμένου | Volume

Ο όγκος, που ονομάζεται επίσης και χωρητικότητα, είναι η ποσότητα του χώρου που καταλαμβάνει ένα αντικείμενο, δηλαδή μετράει πόσο χώρο πιάνει ένα αντικείμενο. Συμβολίζεται συνήθως με το αγγλικό γράμμα V από τη λέξη Volume.

Η διεθνής μονάδα μέτρησης είναι το κυβικό μέτρο (m3), δηλαδή ο όγκος ενός κύβου με πλευρά ένα μέτρο. Στο αγγλικό σύστημα το κυβικό πόδι (ft3), και γενικά σε κάθε διαφορετικό σύστημα μέτρησης αντιστοιχεί η «κυβική» μονάδα μέτρησης της απόστασης.

Εξαιρούνται μονάδες μέτρησης που αναφέρονται συγκεκριμένα στον όγκο, όπως το ένα λίτρο 1L=1dm3, που χρησιμοποιούνται συνήθως στη μέτρηση του όγκου των ρευστών.

Ο όγκος ενός στερεού αντικειμένου έχει αριθμητική αξία και δίνεται για να περιγράψει την τρισδιάστατη αντίληψη για το πόσο χώρο καταλαμβάνει. Μιας διάστασης αντικείμενα (όπως γραμμές) και δυο διαστάσεων αντικείμενα (όπως τετράγωνα) δεν έχουν όγκο σε τρεις διαστάσεις.

Ο όγκος, το εμβαδόν της επιφάνειάς και η κάθε γραμμική διάσταση ενός γεωμετρικού αντικειμένου μεταβάλλονται διαφορετικά, όταν αυτό μεγεθύνεται ή σμικρύνεται.

Για παράδειγμα αν ένας κύβος μεγαλώσει έτσι ώστε η πλευρά του να γίνει δεκαπλάσια, ο όγκος του θα χιλιαπλασιαστεί (1000=103), ενώ το εμβαδόν της επιφάνειάς του θα εκατονταπλασιαστεί (100=102).

Για τον όγκο ισχύουν οι αντίστοιχοι κανόνες που ισχύουν για το εμβαδόν και την απόσταση.

Έτσι, ο όγκος ενός σώματος που μπορεί να χωριστεί σε δύο επιμέρους σώματα ισούται με το άθροισμα των όγκων των δύο επιμέρους σωμάτων.

#Υπολογισμός για τον #όγκο στα γεωμετρικά στερεά #γεωμετρία #μαθηματικά