Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κανονικό πολύγωνο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού online – Area Polygon
Σύνθεση Wallpaper από πλήθος νοητών σχεδίων του γεωμετρικού σχήματος κανονικό πολύγωνο

Κανονικό πολύγωνο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού online – Area Polygon

Κανονικό πολύγωνο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού συνολικής επιφάνειας πολυγώνου online. Γεωμετρία, μαθηματικός τύπος και ορισμός. Area of a polygon calculator.

Κανονικό πολύγωνο υπολογισμός εμβαδού

Area of a polygon calculator

Συντελεστής π
1

Γνωρίζοντας μήκος και πλήθος πλευρών

Μήκος κάθε Πλευράς (S)
Πλήθος πλευρών (N)
Εμβαδόν (E) =
2

Γνωρίζοντας μήκος ακτίνας και πλήθος πλευρών

Μήκος ακτίνας (R)
Πλήθος πλευρών (N)
Εμβαδόν (E) =
3

Γνωρίζοντας το απόστημα και το πλήθος πλευρών

Μήκος απόστημα (A)
Πλήθος πλευρών (N)
Εμβαδόν (E) =
4

Γνωρίζοντας το απόστημα και την περίμετρο

Μήκος απόστημα (A)
Περίμετρος (P)
Εμβαδόν (E) =

Πολύγωνο – Γεωμετρία

  • Ένα πολύγωνο με ν κορυφές λέγεται  ν-γωνο. Εξαίρεση αποτελεί το πολύγωνο με 4 κορυφές, που λέγεται τετράπλευρο.
  • Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, αν όλες οι πλευρές του είναι μεταξύ τους ίσες και όλες οι γωνίες του είναι μεταξύ τους ίσες (π.χ ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο, κανονικό πεντάγωνο, κανονικό εξάγωνο).

Πολύγωνο – Ορισμοί

Κανονικό πολύγωνο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού συνολικής επιφάνειας πολυγώνου online

Το γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από ένα πολύγωνο και τα εσωτερικά του σημεία λέγεται πολυγωνικό χωρίο.

Ένα πολύγωνο θα λέγεται κυρτό αν το πολυγωνικό χωρίο του είναι κυρτό σύνολο και μη κυρτό ή κοίλο στην αντίθετη περίπτωση.

Εσωτερική γωνία ενός πολυγώνου λέμε κάθε κυρτή γωνία που ορίζεται από δύο διαδοχικές πλευρές του πολυγώνου. Εξωτερική γωνία θα λέμε κάθε εφεξής και παραπληρωματική μίας εσωτερικής του γωνίας.

Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο μη διαδοχικές κορυφές πολυγώνου ονομάζεται διαγώνιος του πολυγώνου. | via

Εμβαδόν πολύγωνου – μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Πολύγωνο στη γεωμετρία είναι κάθε απλή κλειστή τεθλασμένη. Ένα πολύγωνο με ν πλευρές λέγεται ειδικότερα ν-γωνο ή ν-πλευρο.

Προφανώς ισχύει ν ≥ 3.

Εμβαδόν Κανονικού Πολυγώνου – Surface area of a canonical polygon

1

 Γνωρίζοντας το μήκος (s) και το πλήθος των πλευρών (N)

Γνωρίζοντας το μήκος και το πλήθος των πλευρών

2

 Γνωρίζοντας το μήκος της ακτίνας (R) και το πλήθος των πλευρών (N)

Γνωρίζοντας το μήκος της ακτίνας και το πλήθος των πλευρών

3

 Γνωρίζοντας το απόστημα (A) και το πλήθος των πλευρών (N)

Γνωρίζοντας το απόστημα και το πλήθος των πλευρών

4

 Γνωρίζοντας το απόστημα (A) και την περίμετρο (P)

Γνωρίζοντας το απόστημα και την περίμετρο

όπου tan = εφαπτομένη και sin = ημίτονο

Online Κανονικό #πολύγωνο #εμβαδόν - #Υπολογισμός εμβαδού - Area #Polygon