Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC – Business Identifier Code
SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC - Business Identifier Code

SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC – Business Identifier Code

SWIFT-Code. Βρες το BIC – Business Identifier Code των Τραπεζών στην Ελλάδα. Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica, Citibank, Συνεταιριστικές κ.ά

BIC – Business Identifier Code

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στο SEPA ταυτοποιούνται με τον κωδικό BIC (Business Identifier Code) και η σύνταξή του βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 9362.

Ο κωδικός BIC της Τράπεζας της Ελλάδος είναι BNGRGRAA.

Αντιστοίχιση του κωδικού BIC με τον IBAN στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012, καταργείται από 1/2/2016 η υποχρέωση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τον κωδικό BIC του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, κατά την εκτέλεση πράξης πληρωμής μέσω μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης.

Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, από 1/2/2016 γνωστοποιούν στον οικείο τους πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μόνο τον IBAN του δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι σε διατραπεζικό επίπεδο, η χρήση του BIC παραμένει υποχρεωτική για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Για το σκοπό αυτό και προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, οι κωδικοί BIC των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και οι αντίστοιχοι ΚΑΠΙ (Κωδικοί Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύματος) που εμφανίζονται στις θέσεις 5 έως 7 ενός IBAN στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα

# Πιστωτικό Ίδρυμα Κωδικός αναγνώρισης στους ΙΒΑΝ* BIC
1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 010 BNGRGRAA
2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 011 ETHNGRAA
3 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 014 CRBAGRAA
4 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 016 ATTIGRAA
5 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 017 PIRBGRAA
6 ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 026 ERBKGRAA
7 ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε 034 IBOGGRAA
8 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 039 PARBGRAX
9 FCA BANK GmbH 040 FIATGRA1
10 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε 056 AEBAGRAA
11 VIVABANK A.E 057 PRXBGRAA
12 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 069 STXAGRA1
13 HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 071 MIDLGRAA
14 UNICREDIT BANK A.G. 072 HYVEGRAA
15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 075 STIOGR21
16 BANK OF AMERICA N.A. 081 BOFAGR2X
17 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 084 CITIGRAA
18 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 087 STPGGRAA
19 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΡΩΗΝ ΕΒΡΟΥ) 088 STEOGR21
20  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 089 STKAGRA1
21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 091 STTKGR21
22 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 095 STDRGR21
23  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 099 COESGR21
24 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 109 TCZBGRAT
25 PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD 116 PRCBGRAA
26 VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 701 VPAYGRAA
27 ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 702 TWSAGRA1
28 COSMOTE PAYMENTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 703 CPEMGRA2

*Κωδικοί αναγνώρισης πιστωτικού ιδρύματος (ΚΑΠΙ) που χρησιμοποιούνται στους ΙΒΑΝ στην Ελλάδα (στοιχεία 5-7).
Ο Πίνακας ενημερώνεται όταν υπάρχει αλλαγή των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει.
Περιλαμβάνονται μόνο πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κωδικό BIC.
Τελευταία ενημέρωση Πίνακα από την Τράπεζα της Ελλάδος: 12.12.2020

BIC (Business Identifier Code) – SWIFT-Code

Ο BIC (Business Identifier Code). Πρόκειται για ένα διεθνή τυποποιημένο κωδικό, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μια τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο.

Μια διαφορετική ονομασία για τον BIC (Business Identifier Code) είναι ο SWIFT-Code

Στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, ο BIC αποτελείται από 8 ή 11 χαρακτήρες και έχει την ακόλουθη δομή:

BIC (Business Identifier Code) - SWIFT-Code

Πού βρίσκω τους κωδικούς IBAN και BIC;

Μόνο η Τράπεζα τήρησης ενός Λογαριασμού μπορεί να χορηγήσει τον σωστό Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του συγκεκριμένου Λογαριασμού και τον σχετικό κωδικό αναγνώρισης της Τράπεζας (ΒΙC).

Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μόνοι σας τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού ή τους ΙΒΑΝ των δικαιούχων στους οποίους θέλετε να μεταφέρετε χρήματα, διακινδυνεύετε να δημιουργήσετε λανθασμένους ΙΒΑΝ.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, θα βρείτε τους κωδικούς IBAN και BIC στα έγγραφα του δικαιούχου, όπως π.χ. στο τιμολόγιο προς εξόφληση ή στα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που αναγράφονται στην αλληλογραφία.

Αν δεν αναφέρονται οι κωδικοί, θα πρέπει να ζητήσετε από τον δικαιούχο προς τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, να σας τα γνωστοποιήσει.

Αν πρόκειται να αποσταλούν χρήματα στον λογαριασμό σας, θα πρέπει αντίστοιχα να γνωστοποιήσετε τους κωδικούς IBAN και BIC στον πληρωτή.

Ypologismos.gr ● 300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators
Όλοι οι κωδικοί (Business Identifier Code) για τις Ελληνικές #Τράπεζες - #SWIFT #SWIFTCode #BIC