Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC – Business Identifier Code
SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC - Business Identifier Code

SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC – Business Identifier Code

SWIFT-Code. Βρες το BIC – Business Identifier Code των Τραπεζών στην Ελλάδα. Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica, Citibank, Συνεταιριστικές κ.ά

BIC – Business Identifier Code

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στο SEPA ταυτοποιούνται με τον κωδικό BIC (Business Identifier Code) και η σύνταξή του βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 9362.

Ο κωδικός BIC της Τράπεζας της Ελλάδος είναι BNGRGRAA.

Αντιστοίχιση του κωδικού BIC με τον IBAN στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012, καταργείται από 1/2/2016 η υποχρέωση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τον κωδικό BIC του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, κατά την εκτέλεση πράξης πληρωμής μέσω μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης.

Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, από 1/2/2016 γνωστοποιούν στον οικείο τους πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μόνο τον IBAN του δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι σε διατραπεζικό επίπεδο, η χρήση του BIC παραμένει υποχρεωτική για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Για το σκοπό αυτό και προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, οι κωδικοί BIC των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και οι αντίστοιχοι ΚΑΠΙ (Κωδικοί Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύματος) που εμφανίζονται στις θέσεις 5 έως 7 ενός IBAN στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα

#Πιστωτικό ΊδρυμαΚωδικός αναγνώρισης στους ΙΒΑΝ*BIC
1ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ010BNGRGRAA
2ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε011ETHNGRAA
3ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ014CRBAGRAA
4ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ016ATTIGRAA
5ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε017PIRBGRAA
6ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε026ERBKGRAA
7ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε034IBOGGRAA
8BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES039PARBGRAX
9FCA BANK GmbH040FIATGRA1
10AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε056AEBAGRAA
11VIVABANK A.E057PRXBGRAA
12ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.069STXAGRA1
13HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ071MIDLGRAA
14UNICREDIT BANK A.G.072HYVEGRAA
15ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.075STIOGR21
16BANK OF AMERICA N.A.081BOFAGR2X
17CITIBANK EUROPE PLC (CEP)084CITIGRAA
18ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε087STPGGRAA
19ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΡΩΗΝ ΕΒΡΟΥ)088STEOGR21
20 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.089STKAGRA1
21ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.091STTKGR21
22ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.095STDRGR21
23 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.099COESGR21
24T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.109TCZBGRAT
25PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD116PRCBGRAA
26VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.701VPAYGRAA
27ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ702TWSAGRA1
28COSMOTE PAYMENTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ703CPEMGRA2

*Κωδικοί αναγνώρισης πιστωτικού ιδρύματος (ΚΑΠΙ) που χρησιμοποιούνται στους ΙΒΑΝ στην Ελλάδα (στοιχεία 5-7).
Ο Πίνακας ενημερώνεται όταν υπάρχει αλλαγή των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει.
Περιλαμβάνονται μόνο πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κωδικό BIC.
Τελευταία ενημέρωση Πίνακα από την Τράπεζα της Ελλάδος: 12.12.2020

BIC (Business Identifier Code) – SWIFT-Code

Ο BIC (Business Identifier Code). Πρόκειται για ένα διεθνή τυποποιημένο κωδικό, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μια τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο.

Μια διαφορετική ονομασία για τον BIC είναι ο SWIFT-Code

Στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, ο BIC αποτελείται από 8 ή 11 χαρακτήρες και έχει την ακόλουθη δομή:

BIC (Business Identifier Code) - SWIFT-Code

Πού βρίσκω τους κωδικούς IBAN και BIC;

Μόνο η Τράπεζα τήρησης ενός Λογαριασμού μπορεί να χορηγήσει τον σωστό Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του συγκεκριμένου Λογαριασμού και τον σχετικό κωδικό αναγνώρισης της Τράπεζας (ΒΙC).

Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μόνοι σας τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού ή τους ΙΒΑΝ των δικαιούχων στους οποίους θέλετε να μεταφέρετε χρήματα, διακινδυνεύετε να δημιουργήσετε λανθασμένους ΙΒΑΝ.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, θα βρείτε τους κωδικούς IBAN και BIC στα έγγραφα του δικαιούχου, όπως π.χ. στο τιμολόγιο προς εξόφληση ή στα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που αναγράφονται στην αλληλογραφία.

Αν δεν αναφέρονται οι κωδικοί, θα πρέπει να ζητήσετε από τον δικαιούχο προς τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, να σας τα γνωστοποιήσει.

Αν πρόκειται να αποσταλούν χρήματα στον λογαριασμό σας, θα πρέπει αντίστοιχα να γνωστοποιήσετε τους κωδικούς IBAN και BIC στον πληρωτή.

Όλοι οι κωδικοί (Business Identifier Code) για τις Ελληνικές #Τράπεζες - #SWIFT #SWIFTCode #BIC