Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC – Business Identifier Code
SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC - Business Identifier Code

SWIFT-Code των Ελληνικών Τραπεζών. BIC – Business Identifier Code

SWIFT-Code. Βρες το BIC – Business Identifier Code των Τραπεζών στην Ελλάδα. Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica, Citibank, Συνεταιριστικές κ.ά

BIC – Business Identifier Code

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στο SEPA ταυτοποιούνται με τον κωδικό BIC (Business Identifier Code) και η σύνταξή του βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 9362.

Ο κωδικός BIC της Τράπεζας της Ελλάδος είναι BNGRGRAA.

Αντιστοίχιση του κωδικού BIC με τον IBAN στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012, καταργείται από 1/2/2016 η υποχρέωση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τον κωδικό BIC του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, κατά την εκτέλεση πράξης πληρωμής μέσω μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης.

Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, από 1/2/2016 γνωστοποιούν στον οικείο τους πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μόνο τον IBAN του δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι σε διατραπεζικό επίπεδο, η χρήση του BIC παραμένει υποχρεωτική για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Για τον σκοπό αυτό και προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, οι κωδικοί BIC των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και οι αντίστοιχοι ΚΑΠΙ (Κωδικοί Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύματος) που εμφανίζονται στις θέσεις 5 έως 7 ενός IBAN στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα

# Πιστωτικό Ίδρυμα Κωδικός αναγνώρισης στους ΙΒΑΝ* BIC
1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10 BNGRGRAA
2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11 ETHNGRAA
3 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14 CRBAGRAA
4 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16 ATTIGRAA
5 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 17 PIRBGRAA
6 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. 26 ERBKGRAA
7 ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. 34 IBOGGRAA
8 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 39 PARBGRAX
9 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε. 56 AEBAGRAA
10 VIVABANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Τ.E. 57 PRXBGRAA
11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 69 STXAGRA1
12 HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE 71 MIDLGRAA
13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 75 STIOGR21
14 BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY – ATHENS BRANCH 81 BOFAGR2X
15 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 84 CITIGRAA
16 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 87 STPGGRAA
17 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 89 STKAGRA1
18 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 91 STTKGR21
19 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 95 STDRGR21
20 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 99 COESGR21
21 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 109 TCZBGRAT
22 PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD 116 PRCBGRAA
23 VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 701 VPAYGRAA
24 ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 702 TWSAGRA1
25 COSMOTE PAYMENTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 703 CPEMGRA2

*Κωδικοί αναγνώρισης πιστωτικού ιδρύματος (ΚΑΠΙ) που χρησιμοποιούνται στους ΙΒΑΝ στην Ελλάδα (στοιχεία 5-7).
Ο Πίνακας ενημερώνεται όταν υπάρχει αλλαγή των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει.
Περιλαμβάνονται μόνο πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κωδικό BIC.
Τελευταία ενημέρωση Πίνακα από την Τράπεζα της Ελλάδος: 11.12.2022

BIC (Business Identifier Code) – SWIFT-Code

Ο BIC (Business Identifier Code). Πρόκειται για ένα διεθνή τυποποιημένο κωδικό, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μια τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο.

Μια διαφορετική ονομασία για τον BIC (Business Identifier Code) είναι ο SWIFT-Code

Στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, ο BIC αποτελείται από 8 ή 11 χαρακτήρες και έχει την ακόλουθη δομή:

BIC (Business Identifier Code) - SWIFT-Code

Πού βρίσκω τους κωδικούς IBAN και BIC;

Μόνο η Τράπεζα τήρησης ενός Λογαριασμού μπορεί να χορηγήσει τον σωστό Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του συγκεκριμένου Λογαριασμού και τον σχετικό κωδικό αναγνώρισης της Τράπεζας (ΒΙC).

Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μόνοι σας τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού ή τους ΙΒΑΝ των δικαιούχων στους οποίους θέλετε να μεταφέρετε χρήματα, διακινδυνεύετε να δημιουργήσετε λανθασμένους ΙΒΑΝ.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, θα βρείτε τους κωδικούς IBAN και BIC στα έγγραφα του δικαιούχου, όπως π.χ. στο τιμολόγιο προς εξόφληση ή στα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που αναγράφονται στην αλληλογραφία.

Αν δεν αναφέρονται οι κωδικοί, θα πρέπει να ζητήσετε από τον δικαιούχο προς τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, να σας τα γνωστοποιήσει.

Αν πρόκειται να αποσταλούν χρήματα στον λογαριασμό σας, θα πρέπει αντίστοιχα να γνωστοποιήσετε τους κωδικούς IBAN και BIC στον πληρωτή.

Όλοι οι κωδικοί (Business Identifier Code) για τις Ελληνικές #Τράπεζες - #SWIFT #SWIFTCode #BIC