Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » IBAN International Bank Account Number. Υπολογισμός & επαλήθευση ΙΒΑΝ
IBAN International Bank Account Number. Υπολογισμός & επαλήθευση ΙΒΑΝ

IBAN International Bank Account Number. Υπολογισμός & επαλήθευση ΙΒΑΝ

IBAN International Bank Account Number. Τι είναι ο ΙΒΑΝ. Δομή, έντυπη, ηλεκτρονική. Υπολογισμός & επαλήθευση ανά Τράπεζα Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς, Συνεταιριστικές κλπ

Τι είναι ο IBAN (International Bank Account Number)

O IBAN (International Bank Account Number) είναι ο νέος τρόπος καταγραφής τραπεζικών λογαριασμών, αποτελούμενος από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και η δομή του ακολουθεί συγκεκριμένο πρότυπο του ISO. Kάθε τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό IBAN από την τράπεζα στην οποία τηρείται.

Ποιος ο σκοπός του IBAN;

Σκοπός του IΒΑN είναι να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Με τη χρήση του IΒΑN διασφαλίζεται η σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού και περιορίζεται η χειρογραφική επέμβαση κατά την πίστωσή του

ΙΒΑΝ – Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

Ο IBAN (International Bank Account Number – Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) είναι ο κωδικός αναγνώρισης των λογαριασμών πληρωμών στο SEPA και η σύνταξή του βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 13616.

Για να πραγματοποιηθεί μια SEPA πληρωμή, o πληρωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στον οικείο του πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Ακόμα και για πληρωμές από και προς λογαριασμούς που τηρούνται στoν ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, χρησιμοποιείται αποκλειστικά o ΙΒΑΝ. 

Από τον Φεβρουάριο του 2014, για όλες τις πληρωμές σε ευρώ, ακόμα και για αυτές από και προς λογαριασμούς που τηρούνται στην ίδια τράπεζα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, o γνωστός σε όλους μας ΙΒΑΝ

Δομή αριθμού IBAN – Κωδικός χώρας, τράπεζες, καταστήματος

Ο IBAN έχει σταθερό πλήθος χαρακτήρων για κάθε χώρα με μέγιστο μήκος τους 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Στην Ελλάδα έχει σταθερό μήκος 27 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

Η δομή ενός αριθμού ΙΒΑΝ μας δίνει σε μέρη χρήσιμες πληροφορίες όπως:

 • Κωδικός χώρας που τηρείται ο λογαριασμός
  (τα 2 πρώτα κεφαλαία γράμματα – αλφαβητικοί χαρακτήρες πχ GR για Ελλάδα)
 • Ψηφία ελέγχου
  (Ένας διψήφιος αριθμός μετά το GR πχ 11 – Ψηφία ελέγχου και επικυρώνουν ολόκληρο τον IBAN)
 • Το τελευταίο τμήμα, ο Bασικός Aριθμός Λογαριασμού
  (Basic Bank Account Number ή BBAN)

Bασικός Aριθμός Λογ/σμού (Basic BankAccount Number ή BBAN)

Στην Ελλάδα ο Bασικός Aριθμός Λογ/σμού (Basic BankAccount Number ή BBAN) αποτελείται από:

 • Τον κωδικό της Τράπεζας
  Τριψήφιος αριθμός – Κωδικός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
 • Κωδικός καταστήματος που τηρείται ο λογαριασμός κατάθεσης
  (Τετραψήφιος κωδικός)
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
  (δεκαεξαψήφιος αριθμός – όταν o αριθμός λογαριασμού έχει λιγότερα από 16 ψηφία, συμπληρώνεται με μηδενικά στην αρχή του)

Δομή αριθμού IBAN

Πού βρίσκω τους κωδικούς IBAN και BIC;

Μόνο η Τράπεζα τήρησης ενός Λογαριασμού μπορεί να χορηγήσει τον σωστό Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του συγκεκριμένου Λογαριασμού και τον σχετικό κωδικό αναγνώρισης της Τράπεζας (ΒΙC).

Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μόνοι σας τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού ή τους ΙΒΑΝ των δικαιούχων στους οποίους θέλετε να μεταφέρετε χρήματα, διακινδυνεύετε να δημιουργήσετε λανθασμένους ΙΒΑΝ.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, θα βρείτε τους κωδικούς IBAN και BIC στα έγγραφα του δικαιούχου, όπως π.χ. στο τιμολόγιο προς εξόφληση ή στα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που αναγράφονται στην αλληλογραφία.

Αν δεν αναφέρονται οι κωδικοί, θα πρέπει να ζητήσετε από τον δικαιούχο προς τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, να σας τα γνωστοποιήσει.

Αν πρόκειται να αποσταλούν χρήματα στον λογαριασμό σας, θα πρέπει αντίστοιχα να γνωστοποιήσετε τους κωδικούς IBAN και BIC στον πληρωτή.

Οι κωδικοί αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου ή στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που σας αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-statement) ή στην ιστοσελίδα της τράπεζας συνεργασίας σας

Υπολογισμός και επαλήθευση IBAN online

Προς διευκόλυνσή σας οι τράπεζες της χώρας μας έχουν υλοποιήσει ειδικά εργαλεία μετατροπής απλών λογαριασμών σε ΙΒΑΝ στις ιστοσελίδες τους.

Α. Πιστωτικά Ιδρύματα με Έδρα στην Ελλάδα.
Β. Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που Λειτουργούν με «κοινοτικό διαβατήριο»
Γ. Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Χώρα Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι περισσότερες τράπεζες διαθέτουν Online εκτός από τον υπολογισμό του IBAN και την επαλήθευση του. Εναλλακτικά,

Για προστασία από λανθασμένη καταχώρηση, οι Επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν στα πληροφοριακά τους συστήματα τον αλγόριθμο επαληθεύσεως των ψηφίων ελέγχου (check digits) των λογαριασμών ΙΒΑΝ – Έλεγχος ορθότητας αριθμού τραπεζικού λογαριασμού μορφής IBAN (pdf alphabank)

IBAN Calculator – Τράπεζες Εμπορικές – Συνεταιριστικές – Ξένες

Κάντε κλικ στην τράπεζα που σας ενδιαφέρει για να βρείτε – χρησιμοποιήσετε online τα ειδικά εργαλεία μετατροπής απλών λογαριασμών σε ΙΒΑΝ ή να επαληθεύσετε τον αριθμό ενός ΙΒΑΝ.

Ο IBAN  σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή

Ο IBAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

Η έντυπη μορφή του είναι ίδια με την ηλεκτρονική με τη μόνη διαφορά ότι ο έντυπος IBAN χωρίζεται σε ομάδες των 4 χαρακτήρων διαχωρισμένες με κενό.

Η τελευταία ομάδα μπορεί να είναι μεταβλητού μήκους, μέχρι 4 χαρακτήρες.

Παραδείγματα IBAN (International Bank Account Number)

Παράδειγμα Ελληνικού IBAN

Bασικός αριθμός λογαριασμού (BBAN): 01101250000000012300695
IBAN σε ηλεκτρονική μορφή:GR1601101250000000012300695
IBAN σε έντυπη μορφή: GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695

Παράδειγμα Βελγικού IBAN

Bασικός αριθμός λογαριασμού (BBAN):510-0075470-61
IBAN σε ηλεκτρονική μορφή: BΕ62510007547061
IBAN σε έντυπη μορφή: BΕ62 5100 0754 7061

Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – SEPA

SEPA είναι ο χώρος στον οποίο διενεργούμε και δεχόμαστε ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ με τη χρήση ενός μόνο λογαριασμού πληρωμών

Με την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή την 1η Ιανουαρίου του 2002, οι πληρωμές με χρήση μετρητών, πραγματοποιούνται με το ενιαίο νόμισμα και με την ίδια ευκολία σε οποιαδήποτε χώρα εντός της ζώνης του ευρώ.

Έκτοτε, μεγάλη πρόκληση αποτέλεσε η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών, έτσι ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με χρήση και άλλων μέσων πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η υλοποίηση και ανάπτυξη του SEPA (Single Euro Payments Area).

O SEPA είναι o χώρος στον οποίο καταναλωτές, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Με τον SEPA δημιουργήθηκε μια ενιαία, ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά πληρωμών, όπου οι πληρωμές σε ευρώ διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο λογαριασμού πληρωμών και μιας ενιαίας δέσμης σχημάτων πληρωμών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Γεωγραφικά καλύπτει 34 ευρωπαϊκές χώρες· τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία και το Σαν Μαρίνο.

Ο SEPA προϋποθέτει τη χρήση διεθνών προτύπων ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η αυτόματη, ηλεκτρονική επεξεργασία των πληρωμών (straight-through processing – STP), χωρίς την ανάγκη εκ νέου πληκτρολόγησης ή χειρωνακτικής παρέμβασης. 

Συντομογραφίες

BBAN – Βασικός Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
BIC – Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας
EPC – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών
IBAN – Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
ISO – Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
S.W.I.F.T. – Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών
BPSL – BACS Σχήματα Πληρωμών ΕΠΕ
SEPA – Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ
EEA – Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ISO – Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

#Υπολογισμός και επαλήθευση #IBAN για λογαριασμό σε #τράπεζα #InternationalBankAccountNumber