Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » Euribor επιτόκιο. Τιμή εβδομάδας, μήνα, τριμήνου, εξαμήνου, ετήσιο
Διάγραμμα - Chart | Euribor επιτόκια. Τιμές γιούριμπορ μηνός, τριμήνου, εξαμήνου, ετήσιο

Euribor επιτόκιο. Τιμή εβδομάδας, μήνα, τριμήνου, εξαμήνου, ετήσιο

Euribor – γιούριμπορ. Τιμές για Euro Interbank Offered rate: εβδομάδας, μηνός, τριμήνου, 6 μηνών, ετήσιο. Αρχείο τιμών. Τι είναι το euribor.

Euribor επιτόκια, μηνός, τριμήνου, εξαμήνου, ετήσιο γιούριμπορ

Επιτόκια Euribor,  πίνακας εξέλιξης επιτοκίων euribor 1 εβδομάδας (1w), 1 μηνός (1m), 3 μηνών (3m), 6 μηνών (6m), ετήσιο. Διάγραμμα εξέλιξης επιτοκίων.

Πίνακες με ιστορικά στοιχεία εξέλιξης τιμών. Τι είναι το γιουριμπορ  κλπ. Αφορά πολύ δανειολήπτες πχ στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με Γιούριμπορ.

Euribor επιτόκια, μηνός, τριμήνου, ετήσιο κλπ. Τιμές, πίνακες, διαγράμματα, αρχείο

Επιτόκιο Euro Interbank Offered rate

 

Πρόκειται για το επιτόκιο που προσφέρεται για καταθέσεις μιας Τράπεζας σε άλλη Τράπεζα αναφορικά με ορισμένη διάρκεια (π.χ., μιας εβδομάδας, ενός μηνός) σε ΕΥΡΩ.

Το Γιούριμπορ διαμορφώνεται, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, με βάση επιτοκιακά στοιχεία, για κάθε διάρκεια κατάθεσης, που συνεισφέρουν σαράντα δύο (42) τράπεζες, σε καθημερινή βάση, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες του συστήματος TARGET 2,

Δημοσιεύεται: στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο: euribor.org, από το πρακτορείο Reuters, ή/και από άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων, στις 11.00 ώρα κεντρικής Ευρώπης ή 12.00 ώρα Ελλάδος.

Αντιπροσωπευτικά επιτόκια γιούριμπορ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Επιτόκια αναφοράς και χρηματοοικονομικοί δείκτες

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πλέον αντιπροσωπευτικά επιτόκια EURIBOR, όπως ισχύουν, καθώς και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι (μ.ο) για την εκάστοτε περίοδο των προηγουμένων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, όπως έχουν διαμορφωθεί την αντίστοιχα αναφερόμενη ημερομηνία:

Τετάρτη, 15 Μαϊου 2024
Euribor ενός (1) μήνα:
3,83 %
μ.ο. Euribor ενός (1) μήνα:
3,85 %
Euribor τριών (3) μηνών:
3,82 %
μ.ο. Euribor τριών (3) μηνών:
3,85 %
Euribor έξι (6) μηνών:
3,80 %
μ.ο. Euribor έξι (6) μηνών:
3,82 %
Επίσης δείτε :

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα Euribor – Ιστορικά στοιχεία διάφορων χρονικών περιόδων

Γιούριμπορ – Πίνακας Εξέλιξης Επιτοκίων

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί την εξέλιξη των επιτοκίων: 1 εβδομάδας (1w), 1 μηνός (1m), 3 μηνών (3m), 6 μηνών (6m), 12 μηνών – έτους και για τις τελευταίες 5 ημέρες.

5/24/20245/23/20245/22/20245/21/20245/20/2024
Euribor 1 week3.881 %3.875 %3.893 %3.894 %3.883 %
Euribor 1 month3.792 %3.805 %3.797 %3.785 %3.807 %
Euribor 3 months3.808 %3.801 %3.819 %3.823 %3.822 %
Euribor 6 months3.780 %3.783 %3.784 %3.784 %3.787 %
Euribor 12 months3.729 %3.702 %3.670 %3.680 %3.673 %

Euribor εβδομάδας | 1 week rate

Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ εβδομάδας.

Ενημέρωση καθημερινά

Τρέχων επιτόκιο ημέρας
5/24/20243.881 %
5/23/20243.875 %
5/22/20243.893 %
5/21/20243.894 %
5/20/20243.883 %
5/17/20243.875 %
5/16/20243.885 %
5/15/20243.872 %
5/14/20243.888 %
5/13/20243.895 %

Ανά μήνα

Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα
5/2/20243.858 %
4/2/20243.870 %
3/1/20243.872 %
2/1/20243.843 %
1/2/20243.848 %
12/1/20233.839 %
11/1/20233.868 %
10/2/20233.858 %
9/1/20233.642 %
8/1/20233.532 %

Ανά έτος

Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους
1/2/20243.848 %
1/2/20231.876 %
1/3/2022-0.587 %
1/4/2021-0.579 %
1/2/2020-0.491 %
1/2/2019-0.372 %
1/2/2018-0.379 %
1/2/2017-0.371 %
1/4/2016-0.251 %
1/2/2015-0.020 %

Euribor μηνός | 1 month rate

Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ  

Ενημέρωση καθημερινά

Τρέχων επιτόκιο ημέρας
5/24/20243.792 %
5/23/20243.805 %
5/22/20243.797 %
5/21/20243.785 %
5/20/20243.807 %
5/17/20243.799 %
5/16/20243.817 %
5/15/20243.830 %
5/14/20243.838 %
5/13/20243.828 %

Ανά μήνα

Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα
5/2/20243.877 %
4/2/20243.855 %
3/1/20243.817 %
2/1/20243.873 %
1/2/20243.856 %
12/1/20233.869 %
11/1/20233.893 %
10/2/20233.858 %
9/1/20233.639 %
8/1/20233.580 %

Ανά έτος

Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους
1/2/20243.856 %
1/2/20231.883 %
1/3/2022-0.576 %
1/4/2021-0.570 %
1/2/2020-0.436 %
1/2/2019-0.362 %
1/2/2018-0.368 %
1/2/2017-0.368 %
1/4/2016-0.210 %
1/2/20150.016 %

Euribor τριμήνου (3 μήνες) | 3 month rate

Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ τριμήνου. 

Πολύ σημαντικό για δανειολήπτες που έχουν «δέσει» το δάνειο τους με επιτόκιο τριμήνου.

Ενημέρωση καθημερινά

Τρέχων επιτόκιο ημέρας
5/24/20243.808 %
5/23/20243.801 %
5/22/20243.819 %
5/21/20243.823 %
5/20/20243.822 %
5/17/20243.830 %
5/16/20243.826 %
5/15/20243.816 %
5/14/20243.824 %
5/13/20243.828 %

Ανά μήνα

Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα
5/2/20243.853 %
4/2/20243.883 %
3/1/20243.938 %
2/1/20243.884 %
1/2/20243.905 %
12/1/20233.960 %
11/1/20233.953 %
10/2/20233.951 %
9/1/20233.770 %
8/1/20233.723 %

Ανά έτος

Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους
1/2/20243.905 %
1/2/20232.162 %
1/3/2022-0.570 %
1/4/2021-0.546 %
1/2/2020-0.379 %
1/2/2019-0.310 %
1/2/2018-0.329 %
1/2/2017-0.318 %
1/4/2016-0.132 %
1/2/20150.076 %

Euribor εξαμήνου (6 μήνες) | 6 month rate

Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ εξαμήνου.

Πολύ σημαντικό για δανειολήπτες που έχουν «δέσει» το δάνειο τους με επιτόκιο εξαμήνου.

Ενημέρωση καθημερινά

Τρέχων επιτόκιο ημέρας
5/24/20243.780 %
5/23/20243.783 %
5/22/20243.784 %
5/21/20243.784 %
5/20/20243.787 %
5/17/20243.791 %
5/16/20243.795 %
5/15/20243.798 %
5/14/20243.799 %
5/13/20243.800 %

Ανά μήνα

Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα
5/2/20243.828 %
4/2/20243.842 %
3/1/20243.912 %
2/1/20243.832 %
1/2/20243.861 %
12/1/20234.004 %
11/1/20234.081 %
10/2/20234.138 %
9/1/20233.934 %
8/1/20233.948 %

Ανά έτος

Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους
1/2/20243.861 %
1/2/20232.732 %
1/3/2022-0.539 %
1/4/2021-0.532 %
1/2/2020-0.323 %
1/2/2019-0.238 %
1/2/2018-0.271 %
1/2/2017-0.220 %
1/4/2016-0.041 %
1/2/20150.169 %

Euribor ετήσιο – 12 μηνών | 12 month rate

Πίνακες τιμών επιτοκίου γιουριμπορ 12 μηνών. 

Ενημέρωση καθημερινά

Τρέχων επιτόκιο ημέρας
5/24/20243.729 %
5/23/20243.702 %
5/22/20243.670 %
5/21/20243.680 %
5/20/20243.673 %
5/17/20243.645 %
5/16/20243.650 %
5/15/20243.679 %
5/14/20243.638 %
5/13/20243.654 %

Ανά μήνα

Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα
5/2/20243.728 %
4/2/20243.664 %
3/1/20243.744 %
2/1/20243.505 %
1/2/20243.532 %
12/1/20233.902 %
11/1/20234.044 %
10/2/20234.198 %
9/1/20234.055 %
8/1/20234.076 %

Ανά έτος

Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους
1/2/20243.532 %
1/2/20233.316 %
1/3/2022-0.499 %
1/4/2021-0.502 %
1/2/2020-0.248 %
1/2/2019-0.121 %
1/2/2018-0.186 %
1/2/2017-0.083 %
1/4/20160.058 %
1/2/20150.323 %

Αρχείο τιμών Γιούριμπορ επιτοκίων από το 1999

Euribor rates, daily values | Arxeio Timon<

  • Από την Τράπεζας της Φιλανδίας (BANK OF FINLAND) μπορείτε να δείτε και να εξάγετε σε αρχείο όλα τις ιστορικά τιμές από το 1999
  • Overview Charts | Markets – Interest Rates

    Δείτε διαγράμματα με την εξέλιξη των επιτοκίων Γιούριμπορ: 1 μηνός (1m), 3 μηνών (3m) και 12 μηνών (12m), επίσης μπορείτε να επιλέξτε ημερολογιακό διάστημα προβολής από 1 μήνα έως και 10 χρόνια!

Τιμές για τα #επιτόκια #Euribor από 7ημερών έως 1 έτους ● #δάνειο #Τράπεζα