Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Δύναμη. Mετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης (joule, dyne, newton)
Μπίλιες μπιλιάρδου σε πράσινη τσόχα ... παραπέμπουν νοητά στην Μετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης. Joule, Δύνη, Νιούτον

Δύναμη. Mετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης (joule, dyne, newton)

Δύναμη, μετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης (Φυσική) online. Υπολογισμός, joule / meter, Δύνη – dyne (dyn), Νιούτον – newton (N) κλπ. Force Unit Converter.

Δύναμη – Μετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης

Force Unit Converter – Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης δύναμης


Στην μονάδα μέτρησης δύναμηςΜονάδες μέτρησης δύναμης. Units of measurement

attonewton, centinewton, decigram-force, decinewton, dekagram-force, dekanewton, Δύνη – dyne (dyn), exanewton, femtonewton, giganewton (GN), gram-force, hectonewton, joule / meter (J/m), kilogram-force (kgf)

kilonewton (kN), kilopond (kp), kip (kip), meganewton, megapond, micronewton (µN), millinewton (mN), nanonewton (nN), Νιούτον – newton (N), ounce-force (ozf), petanewton, piconewton, pond, pound-force (lbf), poundal (pdl), sthene (sn), teranewton, ton-force (long)(tnf), ton-force (metric)(tnf), ton-force (short)(tnf), yoctonewton, yottanewton, zeptonewton, zettanewton

Δύναμη –  Φυσική – Force

Δύναμη, μετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης (Φυσική) online. Υπολογισμός, joule / meter, Δύνη - dyne (dyn), Νιούτον - newton (N) κλπ. Force Unit Converter

Στην Κλασική Μηχανική, δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί κάθε μεταβολή της κίνησης ή της γεωμετρίας των σωμάτων.

Ένα σώμα μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα πολλές δυνάμεις το αποτέλεσμα των οποίων θα είναι σε κάθε σημείο μία συνισταμένη δύναμη και μία συνισταμένη ροπή.

Όταν οι δυνάμεις αυτές εξουδετερώνονται μεταξύ τους τότε λέγεται ότι το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.

Σε ότι αφορά τα ελεύθερα σώματα, η δύναμη είναι γενικά η αιτία μεταβολής της κινητικής τους κατάστασης, δηλαδή αυτή που τα επιταχύνει ή τα επιβραδύνει.

Αυτό ισχύει και για την περιστροφή τους, που μπορεί να επιταχυνθεί ή να επιβραδυνθεί.

Για σώματα που δεν είναι ελεύθερα να κινηθούν με όλους τους τρόπους, αυτά δηλαδή που είτε είναι αναρτημένα κάπου και μπορούν να κινηθούν μόνο γύρω από σημείο ή άξονα ή σε προκαθορισμένη τροχιά, καθώς και σε όσα εφαρμόζονται δυνάμεις τριβής ή γενικά αντιδράσεις στήριξης, ανάγουμε τις δυνάμεις σε χαρακτηριστικά σημεία.

Newton – Nιούτον (μονάδα μέτρησης δύναμης)

Την Δύναμη την ορίζουμε από τον δεύτερο νόμο κίνησης του Νεύτωνα και μετριέται σε «newton» (νιούτον).

Από τον Νόμο Κίνησης με βάση το Διεθνές Σύστημα SI (1961) ορίζεται Ν = Kg*m/sec2

Το Πεδίο βαρύτητας της Γης δίνει επιτάχυνση βαρύτητας g(0°) =9.780 m/sec2 στα σώματα που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος 0° (στον Ισημερινό), και Επιτάχυνση βαρύτητας g(90°) =9.832 m/sec2 στα σώματα που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος 90° (στους Πόλους).

1newton =1Kg*1m/sec2 = (1Kg/9.780) x 9.780m/sec2 =0.102Kg*g(0°) και άρα μπορούμε να το εξισώσουμε με Δύναμη βαρύτητας σε σώμα 100gr περίπου όσο και το βάρος ενός μήλου. | via

Στο σύστημα SI η δύναμη είναι παράγωγο μέγεθος.

Το ένα νιούτον ορίζεται ως η δύναμη που πρέπει να ασκηθεί σε σώμα μάζας ένα κιλό (1 Κg) για να επιταχυνθεί κατά ένα μέτρο ανά δευτερόλεπτο εις το τετράγωνο (1 m·s-2),

δηλαδή:

$$ 1 N = 1 · (Kg · m) / (s^2) $$
Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης ● #joule dyne newton #ForceUnit #δύναμη