Αρχική » Γιορτές - Εορτές » Πάσχα 2020 - Easter » Δώρο Πάσχα 2020. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται – πότε θα το λάβουν
Δώρο Πάσχα εργαζομένων

Δώρο Πάσχα 2020. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται – πότε θα το λάβουν

Δώρο Πάσχα 2020. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται και πότε θα το λάβουν. Εκτός από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, δώρο Πάσχα θα λάβουν και οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ – Υπολογισμός Δώρου Πάσχα online.

Δώρο Πάσχα 2020. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται, πότε θα το λάβουν

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα για τις γιορτές.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Χρόνος καταβολής Δώρου Πάσχα 2020 λόγω κορωνοϊού COVID – 19

Χρόνος καταβολής Δώρου Πάσχα 2020 λόγω κορωνοϊού COVID – 19.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020 (σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ).

Αντίθετα οι επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν κανονικά και δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους οφείλουν να καταβάλουν κανονικά το δώρο Πάσχα έως την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2020.

Δώρο Πάσχα 2020 – Πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη;

Πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Δώρο Πάσχα 2020

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα | Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) έχει δημιουργήσει έναν online μηχανισμό υπολογισμού για το δώρο του Πάσχα.

#Δώρο #Πάσχα 2020. Online #Υπολογισμός δώρου Πάσχα για τους μισθωτούς και άνεργους #DoroPasxa