Αρχική » Γιορτές - Εορτές » Πάσχα 2024 - Easter » Δώρο Πάσχα 2024. Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται και πότε θα το λάβουν
Χαρτονομίσματα ευρώ (50 και 100) προκειμένου να καταβληθούν στους εργαζόμενους για το Δώρο του Πάσχα

Δώρο Πάσχα 2024. Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται και πότε θα το λάβουν

Δώρο Πάσχα 2024. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται και πότε θα το λάβουν. Εκτός από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, δώρο για το Πάσχα θα λάβουν και οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ – Υπολογισμός Δώρου Πάσχα online.

Δώρο Πάσχα 2024. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται, πότε θα το λάβουν

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο του Πάσχα για τις γιορτές.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου του Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών. Δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Δώρο του Πάσχα 2024 – Πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη;

Πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη το Δώρο Πάσχα; Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη (για φέτος 01 Μαΐου 2024)

Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Για Το Δώρο παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Δώρο Πάσχα 2024

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα 2024 (online εφαρμογή) | ΚΕΠΕΑ – ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) έχει δημιουργήσει έναν online μηχανισμό υπολογισμού για το δώρο του Πάσχα.

#Δώρο #Πάσχα 2024. Online #Υπολογισμός δώρου για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και άνεργους