Αρχική » Γιορτές - Εορτές » Πάσχα 2021 - Easter » Δώρο Πάσχα 2021. Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται και πότε θα το λάβουν
Χαρτονομίσματα ευρώ (50 και 100) προκειμένου να καταβληθούν στους εργαζόμενους για το Δώρο του Πάσχα

Δώρο Πάσχα 2021. Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται και πότε θα το λάβουν

Δώρο Πάσχα 2021. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται και πότε θα το λάβουν. Εκτός από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, δώρο για το Πάσχα θα λάβουν και οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ – Υπολογισμός Δώρου Πάσχα online.

Δώρο Πάσχα 2021. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται, πότε θα το λάβουν

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο του Πάσχα για τις γιορτές.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου του Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών. Δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Για εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω COVID 19

Έως την Μεγάλη Τετάρτη (28.4.2021) καταβάλλεται η αναλογία του δώρου Πάσχα σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως την 31.5.2021.

Η καταβολή βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων.

Σημειώνεται πως το δώρο Πάσχα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Δώρο του Πάσχα 2021 – Πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη;

Πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.

Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Για Το Δώρο παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Δώρο Πάσχα 2021

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα (online εφαρμογή) | ΚΕΠΕΑ – ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) έχει δημιουργήσει έναν online μηχανισμό υπολογισμού για το δώρο του Πάσχα.

Ypologismos.gr ● 300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators
#Δώρο #Πάσχα 2021. Online #Υπολογισμός δώρου για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και άνεργους