Αρχική » Υπολογισμοί - Calculators » Υπολογισμός Δείκτη Μάζα Σώματος (Body Mass Index) & ποσοστού λίπους
Γυναίκα που κρατά ένα μήλο στα χέρια στο ύψος της μέσης | BMI - Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογισμός. Body Mass Index Calculator

Υπολογισμός Δείκτη Μάζα Σώματος (Body Mass Index) & ποσοστού λίπους

BMI – Body Mass Index online calculator. Δείκτης Μάζας Σώματος με βάσει το σωματότυπο του ατόμου (ύψος, βάρος). Ο ΒΜΙ είναι ο αντικειμενικός τρόπος να υπολογίσει κανείς αν είναι παχύσαρκος. Υπολογίστε το ποσοστό λίπους, δείτε εάν είστε άτομο, ελλιποβαρές, με φυσιολογικό βάρος, υπέρβαρο ή πάσχεται από παχυσαρκία.

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι μια ένδειξη που χρησιμοποιείται στην γενική ιατρική για να υπολογίσουμε αν ένα άτομο είναι παχύσαρκο ή όχι και σε τι βαθμό.

Είναι ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο που βοηθά στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

ΔΜΣ – Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογισμός

Συμπληρώστε βάρος και ύψος, δείτε τα αποτελέσματα του δείκτη και διαβάστε την επεξήγηση ανάλογα με την τιμή του

Δεδομένα

Σώμα. Βάρος σε κιλά και ύψος σε μέτρα

Το ύψος σας σε μέτρα π.χ 1.86
Το βάρος σας σε κιλά π.χ 90.50
Αποτελέσματα

Δείκτης Μάζας Σώματος - Αποτέλεσμα B.M.I.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος σας είναι

BMI Δείκτης Μάζας Σώματος – Επεξήγηση αποτελέσματος

Άτομα ελλιποβαρές κάτω από το φυσιολογικό βάρος

0 ΒΜΙ
18,5 ΒΜΙ
Στο δείκτη αυτό βρίσκεται η ομάδα ατόμων με βάρος κάτω από το φυσιολογικό βάρος, δηλαδή τα άτομα είναι ελλιποβαρές. Αν είστε στο δείκτη αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε τον γιατρό σας. Πιθανότατα να υπάρχει διαταραχή του μεταβολισμού.

Άτομα με φυσιολογικό βάρος

18,6 ΒΜΙ
24,9 ΒΜΙ
Στο δείκτη αυτό βρίσκεται η ομάδα ατόμων με φυσιολογικό βάρος. Αν είστε στο δείκτη αυτό, έχετε μικρότερες πιθανότητες για νοσήματα καρδιάς και αγγείων, με την προϋπόθεση ότι το βάρος θα διατηρηθεί.

Άτομα Υπέρβαρα – Βάρος πάνω από το φυσιολογικό

25,0 ΒΜΙ
29,9 ΒΜΙ
Στο δείκτη αυτό βρίσκεται η ομάδα υπέρβαρων ατόμων. Αν είστε στο δείκτη αυτόν, υπάρχει κίνδυνος για νοσήματα υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου ή και διαβήτη τύπου Β. Δεν πρέπει να βάλετε άλλο βάρος.

Άτομα Παχύσαρκα – Βάρος πολύ πάνω από το φυσιολογικό

30,0 ΒΜΙ
39,9 ΒΜΙ
Στο δείκτη αυτό βρίσκεται η ομάδα ατόμων που πάσχουν από παχυσαρκία. Αν είστε στο δείκτη αυτό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για νοσήματα υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου ή και διαβήτη τύπου Β. Χρειάζεται συμβουλή από τον γιατρό σας.

Άτομα πολύ Παχύσαρκα – Βάρος πάρα πολύ πάνω από το φυσιολογικό

40,0 ΒΜΙ
και άνω
Στο δείκτη αυτό βρίσκεται η ομάδα των σοβαρά παχύσαρκων ατόμων. Αν είστε στο δείκτη αυτό, έχετε μεγάλο κίνδυνο για νοσήματα υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου ή και διαβήτη τύπου Β.  Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το γιατρό σας αν δεν το έχετε κάνει ήδη

Δείκτης μάζας σώματος – Quetelet index

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος είναι μία γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου.Online Υπολογισμός | HelpPost.gr

Λόγω του εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του. Δημιουργήθηκε το 1832 από τον Adolphe Quetelet.

Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ποσοστού λίπους από άλλες μεθόδους τότε χρησιμοποιείται ο ΔΜΣ σαν ποσοστό λίπους

Εξαρτάται πάρα πολύ από το φύλο, την ηλικία και το σωματότυπο του ατόμου.

Άτομα που αθλούνται ή έχουν γενικά αρκετούς μυς έχουν μεγαλύτερο ΔΜΣ χωρίς να έχουν περισσότερο λίπος.  Άτομα που λόγω ηλικίας ή παθήσεων έχουν χάσει μυϊκή μάζα θα έχουν μικρότερο ΔΜΣ χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουν λιγότερο λίπος.

Επίσης άτομα στα οποία λείπει τμήμα του σώματος (κάποιο άκρο ή κάποιο όργανο του σώματος) θα έχουν μικρότερο ΔΜΣ.

Μαθηματικός τύπος υπολογισμού BMI

Υπολογίζεται πολύ εύκολα από τον τύπο:

(βάρος σε κιλά) / (Ύψος σε μέτρα)^2

 

Online #Υπολογισμός για το Δείκτη Μάζας Σώματος #BMI #υπέρβαρος #δίαιτα