Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Τραπέζιο περίμετρος υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου online
Woodworking Projects - Ξύλινα φωτιστικά οροφής που παραπέμπουν νοητά στο γεωμετρικό Τραπέζιο (περίμετρος κλπ)

Τραπέζιο περίμετρος υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου online

Τραπέζιο περίμετρος. Υπολογισμός μήκους περιμέτρου τραπεζίου online. Γεωμετρία, μικρή & μεγάλη βάση, ύψος, πλευρές, γωνίες κ.ά. Perimeter of a trapezium.

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου τραπεζίου online

Perimeter of a trapezium online calculator – calculation

Υπολογισμός περιμέτρου γεωμετρικών σχημάτων – Μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος της περιμέτρου ενός τραπέζιου με δύο εναλλακτικούς τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που σας είναι γνωστά :

1 Γνωρίζοντας το μήκος των πλευρών

Δεδομένα
Βάση μικρή (b1)
Βάση μεγάλη (b2)
Αριστερή πλευρά (s1)
Δεξιά πλευρά (s2)
Αποτελέσματα
Περίμετρος τραπεζίου (P)

2 Γνωρίζοντας το μήκος των βάσεων (μικρή & μεγάλη), τις προσκείμενες γωνίες στη μεγάλη βάση και το ύψος

Δεδομένα
Συντελεστής π
Βάση μικρή (b1)
Βάση μεγάλη (b2)
Ύψος τραπεζίου (h)
Μοίρες αριστερής γωνίας (a1)
Μοίρες δεξιάς γωνίας (a2)
Αποτελέσματα
Αριστερή γωνία (a1) σε ακτίνια (rad) =
Δεξιά γωνία (a2) σε ακτίνια (rad) =
Περίμετρος τραπεζίου (P) =

Τραπέζιο – Ευκλείδεια Γεωμετρία

Τραπέζιο στην ευκλείδεια γεωμετρία είναι το κυρτό τετράπλευρο που έχει δύο πλευρές παράλληλες (a, b)

Οι παράλληλες αυτές πλευρές λέγονται βάσεις και η απόστασή τους ύψος (h) του τραπεζίου.

 • Ισοσκελές τραπέζιο είναι το τραπέζιο που έχει τις μη παράλληλες πλευρές του ίσες
 • Ορθογώνιο τραπέζιο είναι το τραπέζιο που έχει δύο γωνίες ορθές

Τραπέζιο - Γεωμετρία. Στοιχεία. Mικρή & μεγάλη βάση, πλευρές, περιφέρεια, γωνίες, ύψος, και εμβαδόν ● Trapezium Shape

Μήκος περιμέτρου τραπεζίου – μαθηματικός τύπος

Perimeter of a trapezium – math formula – calculation

Perimeter of a trapezium online calculator - calculationΜπορείτε να υπολογίσετε το μήκος της περιμέτρου ενός τραπεζίου, χρησιμοποιώντας τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους :

1 Υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου γνωρίζοντας το μήκος των πλευρών

$$ P = b_1 + b_2 + s_1 + s_2 $$

και εναλλακτικά επίσης

2 Υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου

γνωρίζοντας το μήκος των βάσεων (μικρή & μεγάλη), τις προσκείμενες γωνίες στη μεγάλη βάση και το ύψος

$$ P = b_1 + b_2 + h · ( 1/(sin(a_1)) + 1/(sin(a_2))) $$

Όπου ισχύει για κάθε παράμετρο του τραπέζιου :

 • b1  : Η μικρή βάση (μήκος)
 • b2  : Η μεγάλη βάση (μήκος)
 • s : Η αριστερή πλευρά (μήκος)
 • s2  :  Η δεξιά πλευρά (μήκος)
 • a1  : Η αριστερή γωνία προσκείμενη στην μεγάλη βάση (b2) (σε μοίρες)
 • a2  : Η δεξιά γωνία προσκείμενη στην μεγάλη βάση (b2) (σε μοίρες)
 • h  : Το ύψος του τραπέζιου (μήκος)
 • P :  Η περιφέρεια (μήκος)
 • Α  : Το εμβαδόν επιφάνειας (τετραγωνικά)

Τραπέζιο – Ιδιότητες

 • Η διάμεσος ενός τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση με το ημιάθροισμά τους.
 • Η διάμεσος ενός τραπεζίου διέρχεται από τα μέσα των διαγωνίων του και το τμήμα που αποκόπτεται από αυτές ισούται με την ημιδιαφορά των βάσεων.
Μοναδικές Προσφορές του 11888 giaola
Βιολογικός Καθαρισμός Αυτοκινήτου. Εσωτερικός καθαρισμός αυτοκινήτου από πιστοποιημένους επαγγελματίες στο χώρο σου, στην Αττική.
Απεντόμωση Χώρου. Ολοκληρωμένη απεντόμωση χώρου 90 τ.μ. από πιστοποιημένους επαγγελματίες στην Αττική
Online #τραπέζιο #περίμετρος - #Υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου