Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Τραπέζιο περίμετρος. Υπολογισμός περιμέτρου (βάση, ύψος, πλευρές)
Woodworking Projects - Ξύλινα φωτιστικά οροφής που παραπέμπουν νοητά στο γεωμετρικό Τραπέζιο (περίμετρος κλπ)

Τραπέζιο περίμετρος. Υπολογισμός περιμέτρου (βάση, ύψος, πλευρές)

Τραπέζιο περίμετρος. Υπολογισμός μήκους περιμέτρου τραπεζίου online. Γεωμετρία, μικρή & μεγάλη βάση, ύψος, πλευρές, γωνίες κ.ά. Perimeter of a trapezium.

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου τραπεζίου online

Perimeter of a trapezium online calculator – calculation

Υπολογισμός περιμέτρου γεωμετρικών σχημάτων – Μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος της περιμέτρου ενός τραπέζιου με δύο εναλλακτικούς τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που σας είναι γνωστά :

1

Γνωρίζοντας το μήκος των πλευρών

Δεδομένα
Βάση μικρή (b1)
Βάση μεγάλη (b2)
Αριστερή πλευρά (s1)
Δεξιά πλευρά (s2)
Αποτελέσματα
Περίμετρος τραπεζίου (P)
2

Mήκος των βάσεων, προσκείμενες γωνίες σε μεγάλη βάση και ύψος

Γνωρίζοντας το μήκος των βάσεων (μικρή & μεγάλη), τις προσκείμενες γωνίες στη μεγάλη βάση και το ύψος

Δεδομένα
Συντελεστής π
Βάση μικρή (b1)
Βάση μεγάλη (b2)
Ύψος τραπεζίου (h)
Μοίρες αριστερής γωνίας (a1)
Μοίρες δεξιάς γωνίας (a2)
Αποτελέσματα
Αριστερή γωνία (a1) σε ακτίνια (rad) =
Δεξιά γωνία (a2) σε ακτίνια (rad) =
Περίμετρος τραπεζίου (P) =

Τραπέζιο – Ευκλείδεια Γεωμετρία

Τραπέζιο στην ευκλείδεια γεωμετρία είναι το κυρτό τετράπλευρο που έχει δύο πλευρές παράλληλες (a, b)

Οι παράλληλες αυτές πλευρές λέγονται βάσεις και η απόστασή τους ύψος (h) του τραπεζίου.

 • Ισοσκελές τραπέζιο είναι το τραπέζιο που έχει τις μη παράλληλες πλευρές του ίσες
 • Ορθογώνιο τραπέζιο είναι το τραπέζιο που έχει δύο γωνίες ορθές

Τραπέζιο - Γεωμετρία. Στοιχεία. Mικρή & μεγάλη βάση, πλευρές, περιφέρεια, γωνίες, ύψος, και εμβαδόν ● Trapezium Shape

Μήκος περιμέτρου τραπεζίου – μαθηματικός τύπος

Perimeter of a trapezium – math formula – calculation

Perimeter of a trapezium online calculator - calculationΜπορείτε να υπολογίσετε το μήκος της περιμέτρου ενός τραπεζίου, χρησιμοποιώντας τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους :

Υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου γνωρίζοντας το μήκος των πλευρών

$$ P = b_1 + b_2 + s_1 + s_2 $$

και εναλλακτικά επίσης

Υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου

γνωρίζοντας το μήκος των βάσεων (μικρή & μεγάλη), τις προσκείμενες γωνίες στη μεγάλη βάση και το ύψος

$$ P = b_1 + b_2 + h · ( 1/(sin(a_1)) + 1/(sin(a_2))) $$

Όπου ισχύει για κάθε παράμετρο του τραπέζιου :

 • b1  : Η μικρή βάση (μήκος)
 • b2  : Η μεγάλη βάση (μήκος)
 • s : Η αριστερή πλευρά (μήκος)
 • s2  :  Η δεξιά πλευρά (μήκος)
 • a1  : Η αριστερή γωνία προσκείμενη στην μεγάλη βάση (b2) (σε μοίρες)
 • a2  : Η δεξιά γωνία προσκείμενη στην μεγάλη βάση (b2) (σε μοίρες)
 • h  : Το ύψος του τραπέζιου (μήκος)
 • P :  Η περιφέρεια (μήκος)
 • Α  : Το εμβαδόν επιφάνειας (τετραγωνικά)

Τραπέζιο – Ιδιότητες

 • Η διάμεσος ενός τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση με το ημιάθροισμά τους.
 • Η διάμεσος ενός τραπεζίου διέρχεται από τα μέσα των διαγωνίων του και το τμήμα που αποκόπτεται από αυτές ισούται με την ημιδιαφορά των βάσεων.
Τραπέζιο #περίμετρος. Online #υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου #γεωμετρία