Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Τραπέζιο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού τραπεζίου (μικρή – μεγάλη βάση)
Machu Picchu - Inca's - Peru. Αρχαία πόλη Μάτσου Πίτσου - Περού. Παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Τραπέζιο (εμβαδόν κλπ)

Τραπέζιο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού τραπεζίου (μικρή – μεγάλη βάση)

Τραπέζιο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας τραπεζίου online. Γεωμετρία, τραπέζιο μικρή & μεγάλη βάση, ύψος, πλευρές, γωνίες κ.ά. Area of a Trapezium.

Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας τραπεζίου online

Area of a Trapezium online calculator – calculation

Δεδομένα
Βάση μικρή (b1)
Βάση μεγάλη (b2)
Ύψος τραπεζίου (h)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν τραπεζίου (A) =

Τραπέζιο – Ευκλείδεια Γεωμετρία

Τραπέζιο στην ευκλείδεια γεωμετρία είναι το κυρτό τετράπλευρο που έχει δύο πλευρές παράλληλες (a, b)

Οι παράλληλες αυτές πλευρές λέγονται βάσεις και η απόστασή τους ύψος (h) του τραπεζίου.

 • Ισοσκελές τραπέζιο είναι το τραπέζιο που έχει τις μη παράλληλες πλευρές του ίσες
 • Ορθογώνιο τραπέζιο είναι το τραπέζιο που έχει δύο γωνίες ορθές

Τραπέζιο - Γεωμετρία. Στοιχεία. Mικρή & μεγάλη βάση, πλευρές, περιφέρεια, γωνίες, ύψος, και εμβαδόν ● Trapezium Shape

Εμβαδόν επιφάνειας τραπεζίου – μαθηματικός τύπος

Area of a trapezium – math formula – calculation

Μπορείτε να υπολογίσετε το εμβαδόν επιφάνειας ενός τραπεζίου, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ A = (b_1 + b_2) · h /2 $$

Όπου ισχύει για κάθε παράμετρο του τραπέζιου :

 • b1  : Η μικρή βάση (μήκος)
 • b2  : Η μεγάλη βάση (μήκος)
 • s : Η αριστερή πλευρά (μήκος)
 • s2  :  Η δεξιά πλευρά (μήκος)
 • a1  : Η αριστερή γωνία προσκείμενη στην μεγάλη βάση (b2) (σε μοίρες)
 • a2  : Η δεξιά γωνία προσκείμενη στην μεγάλη βάση (b2) (σε μοίρες)
 • h  : Το ύψος του τραπέζιου (μήκος)
 • P :  Η περιφέρεια τραπεζίου (μήκος)
 • Α  : Το εμβαδόν επιφάνειας (τετραγωνικά)

Τραπέζιο – Ιδιότητες

 • Η διάμεσος ενός τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση με το ημιάθροισμά τους.
 • Η διάμεσος ενός τραπεζίου διέρχεται από τα μέσα των διαγωνίων του και το τμήμα που αποκόπτεται από αυτές ισούται με την ημιδιαφορά των βάσεων.
Online #τραπέζιο #εμβαδόν - #Υπολογισμός εμβαδού τραπεζίου - #Trapezium