Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο εμβαδόν υπολογισμός online – Γεωμετρία
Triangular Pyramid Vector που παραπέμπει στο γεωμετρικό στερεό της Τριγωνικής Πυραμίδας - τετράεδρο και στο εμβαδόν της

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο εμβαδόν υπολογισμός online – Γεωμετρία

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο υπολογισμός εμβαδόν online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Βάση, ύψος, απόθεμα. Triangular Pyramid Area Calculator.

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο υπολογισμός εμβαδόν

Triangular Pyramid Area Calculator – online calculator

Δεδομένα
Πλευρά βάσης (a)
Πλευρά βάσης (s)
Υψος παράπλευρης έδρας (l)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν βάσης (A)
Συνολικό Εμβαδόν (Ε)

Πυραμίδες – Γεωμετρία

Η πιο γνωστή μορφή πυραμίδας (και αυτή που εννοείται συνήθως) είναι αυτή με 5 πλευρές (επιφάνειες), και οκτώ ακμές, με τετράγωνο ως βάση και τέσσερα ισοσκελή και ίσα μεταξύ τους τρίγωνα ως πλευρές. | via

Τριγωνική πυραμίδα – τετράεδρο – Γεωμετρία

Τριγωνική πυραμίδα - τετράεδρο σχήμα - Γεωμετρία (απόθεμα, βάση, ύψος). Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος | Triangular Pyramid

Ένα από τα Πλατωνικά στερεά, το τετράεδρο, είναι πυραμίδα με όλες τις πλευρές της ισόπλευρα τρίγωνα.

Τετράεδρο είναι το πολύεδρο που έχει τέσσερις έδρες, δηλαδή είναι η τριγωνική πυραμίδα

Λόγω του σχήματός της η πυραμίδα έχει κάποιες ασυνήθιστες ιδιότητες όπως, για παράδειγμα, για να εμφανίζει σκιά, η πηγή του φωτός θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά (συγκριτικά με τις διαστάσεις της πυραμίδας).

Ειδικότερα, το κανονικό τετράεδρο είναι το Πλατωνικό στερεό που έχει τέσσερις έδρες.

Με άλλα λόγια είναι ένα τριδιάστατο γεωμετρικό σχήμα, το οποίο οριοθετείται από τέσσερα κανονικά πολύγωνα, και συγκεκριμένα από τέσσερα ίδια ισόπλευρα τρίγωνα.

Το τετράεδρο ως γεωμετρικό στερεό έχει τέσσερις έδρες, έξι ακμές και τέσσερις κορυφές. | via

Εμβαδόν τετράεδρου – τριγωνικής πυραμίδας  – Μαθηματικός τύπος

Το εμβαδόν της  επιφάνειας του τετράεδρου – τριγωνικής πυραμίδας  δίδεται από τους μαθηματικούς  τύπους – αναπαραστάσεις  (σχήμα 4) :

1. Εμβαδόν βάσης  τριγωνικής πυραμίδας

A = ½ x a x s

2. Εμβαδόν συνολικό τριγωνικής πυραμίδας

Ε  =  A + ((3/2) x s x l)

Εμβαδόν τετράεδρου - τριγωνικής πυραμίδας - Μαθηματικός τύπος - Γεωμετρία

Τριγωνική #πυραμίδα - #τετράεδρο #εμβαδόν - #Υπολογισμός online - Γεωμετρία