Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Πυραμίδα εμβαδόν – Γεωμετρία. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας online
Pyramids Vector που παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό στερεό της Πυραμίδας και στο εμβαδόν της επιφάνειας της | Pyramid Area

Πυραμίδα εμβαδόν – Γεωμετρία. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας online

Πυραμίδα υπολογισμός εμβαδόν επιφάνειας πυραμίδας online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Ύψος, βάση, απόστημα, έδρα. Pyramid Surface Area Calculator.

Πυραμίδα υπολογισμός εμβαδόν επιφάνειας

Pyramid Surface Area Calculator – online calculator

Δεδομένα
1η πλευρά (a)
2η πλευρά (b)
Απόστημα (s)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν Παράπλευρης επιφάνειας
Εμβαδόν (Ε)

Πυραμίδες – Γεωμετρία

Η πιο γνωστή μορφή πυραμίδας (και αυτή που εννοείται συνήθως) είναι αυτή με 5 πλευρές (επιφάνειες), και οκτώ ακμές, με τετράγωνο ως βάση και τέσσερα ισοσκελή και ίσα μεταξύ τους τρίγωνα ως πλευρές. | via

Κανονική πυραμίδα

Κανονική (με βάση κανονικό πολύγωνο) πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία . Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος

Μια πυραμίδα λέγεται κανονική, αν η βάση της είναι κανονικό πολύγωνο και η προβολή της κορυφής της στη βάση είναι το κέντρο του κανονικού πολυγώνου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Σε οποιαδήποτε κανονική πυραμίδα οι παράπλευρες έδρες είναι ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα (ΚΑΒ, ΚΒΓ, ΚΓΔ, ΚΔΕ, ΚΕΖ, ΚΖΑ).

Αντίστροφα, αν οι παράπλευρες έδρες μίας πυραμίδας είναι ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα, τότε η πυραμίδα είναι κανονική.

Πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία (πλευρές, βάση, ύψος). Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος

Εμβαδόν επιφάνειας κανονικής πυραμίδας

Όταν η πυραμίδα είναι κανονική, τότε η παράπλευρη επιφάνειά της αποτελείται από ίσα μεταξύ τους ισοσκελή τρίγωνα, τα οποία έχουν όλα ίσες βάσεις και ίσα ύψη.

Καθένα από αυτά τα ύψη λέγεται απόστημα (s) (ή ύψος παράπλευρης έδρας) της κανονικής πυραμίδας. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει τελικά για κάθε κανονική πυραμίδα :

Ε = 1/2  x Περίμετρος Βάσης x  Απόστημα
Online #πυραμίδα #εμβαδόν - #Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας - #Γεωμετρία