Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Πυκνότητα. Μετατροπή – υπολογισμός μονάδων μέτρησης πυκνότητας
Πυκνό μέλι σε ξύλινο μπολ .. μας παραπέμπει νοητά στην Πυκνότητα και στην Μετατροπή μονάδων μέτρησης δύναμης - Φυσική

Πυκνότητα. Μετατροπή – υπολογισμός μονάδων μέτρησης πυκνότητας

Πυκνότητα, μετατροπή μονάδων μέτρησης πυκνότητας (Φυσική) online. Υπολογισμός, κιλό / κυβικό μέτρο (1 kg/m3), 1 g/cm3, mg/m³ κλπ. Density Unit Converter.

Πυκνότητα – Μετατροπή μονάδων μέτρησης πυκνότητας

Density Unit Converter – Conversion – Pyknotita Monades Metrisis

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης Πυκνότητας


Στην μονάδα μέτρησης ΠυκνότηταςΜονάδες μέτρησης πυκνότητας. Units of measurement

gram / cubic centimeter (g/cm³), gram / cubic decimeter, gram / cubic meter (g/m³), gram / liter, gram / milliliter, megagram / cubic centimeter, megagram / cubic meter, megagram / liter, megagram / milliliter, milligram / cubic centimeter (mg/cm³), milligram / cubic decimeter, milligram / cubic meter (mg/m³)

milligram / liter, milligram / milliliter, kilogram / cubic centimeter (kg/cm³), kilogram / cubic decimeter, kilogram / cubic meter (kg/m³), kilogram / liter, kilogram / milliliter, ounce / cubic foot, ounce / cubic inch, ounce / cubic yard, ounce / gallon (U.K.)(oz/gal), ounce / gallon (U.S.)(oz/gal), pound / circular mil foot, pound / cubic foot (lb/ft³)

pound / cubic inch (lb/in³), pound / cubic yard, pound / gallon (U.K.)(lb/gal), pound / gallon (U.S.)(lb/gal), grain / cubic foot, grain / cubic inch, grain / cubic yard, grain / gallon (U.K.), grain / gallon (U.S.), tonne / cubic centimeter, tonne / cubic decimeter, tonne / cubic meter, tonne / liter, tonne / milliliter

Πυκνότητα –  Φυσική – Density

Το φυσικό μέγεθος πυκνότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ύλης και συμβολίζεται με το γράμμα ρ.

Η πυκνότητα εκφράζει τη μάζα του υλικού που περιέχεται σε μία μονάδα όγκου.

Ο τύπος της είναι:

$$ ρ = m / V $$

όπου m η μάζα και V ο όγκος

Πυκνότητα, μετατροπή μονάδων μέτρησης πυκνότητας (Φυσική) online. Υπολογισμός, κιλό / κυβικό μέτρο (1 kg/m3), 1 g/cm3, mg/m³ κλπ. Density Unit Converter

Η πυκνότητα των υγρών σωμάτων μεταβάλλεται πολύ λίγο για μεγάλες μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας και γι’ αυτό μπορούμε να την θεωρούμε πρακτικά σταθερή.

Όσον αφορά τα αέρια σώματα, η πυκνότητα τους μεταβάλλεται εύκολα, όταν μεταβάλλεται η πίεση ή/και η θερμοκρασία.

Γενικά η πυκνότητα είναι ένα εντατικό μέγεθος, καθώς εκφράζεται ως πηλίκο μεγεθών που εξαρτώνται από την ποσότητα του υλικού στο οποίο αναφέρονται (εκτατικά μεγέθη).

Με άλλα λόγια, η πυκνότητα δεν εξαρτάται από την ποσότητα του υλικού, αλλ΄ όμως αποτελεί κύριο σταθερό χαρακτηριστικό συγκεκριμένου κάθε φορά υλικού.

Για παράδειγμα, η πυκνότητα ενός σιδερένιου συνδετήρα είναι ίδια με την πυκνότητα μιας σιδερένιας ράβδου, δηλαδή ίση με 7800 kg/m3, (ίδιο υλικό κατασκευής).

Οι πυκνότητες των συνηθέστερων σωμάτων (στερεών, υγρών, ή αερίων) καταγράφονται ή φέρονται σε πίνακες τόσο σε βιβλία Φυσικής όσο και σε διάφορα σε τεχνικά βοηθήματα, βλέπε παρακάτω σχετικό πίνακα με τις πυκνότητες διαφόρων υλικών.

Κιλό ανά κυβικό μέτρο (1 kg/m3)  μονάδα μέτρησης πυκνότητας

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας (Density) στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το 1 kg/m3.

Αρκετά συχνά όμως σαν μονάδα χρησιμοποιείται και το γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό, 1 g/cm3.

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης πυκνότητας #πυκνότητα #Density Unit #Converter