Αρχική » How to & DIY » Κήπος - Βεράντα How to » Φτιάξτε μόνοι σας κομπόστ (λίπασμα) στο αγρόκτημα (Video How To)

Φτιάξτε μόνοι σας κομπόστ (λίπασμα) στο αγρόκτημα (Video How To)

Δείτε ένα αναλυτικό βίντεο, πως μπορείτε να παρασκευάσετε οι ίδιοι, εύκολα, κομπόστ στο αγρόκτημα σας, που είναι ένα από τα καλλίτερα βελτιωτικά εδάφους.

Φτιάξτε μόνοι σας κομπόστ (λίπασμα) στο αγρόκτημα (Video How To)

Το κομπόστ είναι φυσικό λίπασμα που παράγεται από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών (φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα κουζίνας: φρούτα, λαχανικά, κατακάθια καφέ κλπ).

Η λέξη κομπόστ προέρχεται από την αγγλική λέξη compost. Η λέξη compost προέρχεται από τη λατινική λέξη compositus από το ρήμα componere (com = μαζί + ponere = τοποθετώ).

Στα τέλη του 14ου αι. στη γαλλική γλώσσα εμφανίζεται η λέξη composte με την έννοια του μίγματος των φύλλων, της κοπριάς και άλλων υλικών για τη λίπανση της γης. Η λέξη compost με τη σημερινή της έννοια εμφανίζεται το 1580 στην Αγγλία.

Είναι μια πλούσια σκούρα ουσία η οποία απαντάται και με τον όρο χούμους ή εδαφοβελτιωτικό.

Το κομπόστ μπορεί να έχει πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους καλλιέργεια

Η διαδικασία παρασκευής κομπόστ από τα οργανικά απορρίμματα έχει μεταφερθεί στα ελληνικά ως κομποστοποίηση.

Πως μπορείτε να παρασκευάσετε οι ίδιοι, εύκολα, #κομπόστ στο #αγρόκτημα #βίντεο