Αρχική » How to & DIY » Εργαλεία & Εξαρτήματα » Οδηγίες σωστής χρήσης πυροσβεστήρα για κατάσβεση φωτιάς
Κόκκινοι πυροσβεστήρες για κατάσβεση φωτιάς | Φυλλάδιο σωστής χρήσης ενός πυροσβεστήρα από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Οδηγίες σωστής χρήσης πυροσβεστήρα για κατάσβεση φωτιάς

Οδηγίες χρήσης πυροσβεστήρα – Φωτιά. Φυλλάδιο με αναλυτικές και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη σωστή χρήση πυροσβεστήρα από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς – φωτιάς

  • Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
  • Σημάνετε συναγερμό, φροντίστε να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199
  • Χρησιμοποιείστε τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα άμεσα
  • Ο χρόνος εκκένωσης ενός πυροσβεστήρα είναι περίπου 6 -15 sec.
  • Χρησιμοποιείστε όλο το κατασβεστικό υλικό

Φυλλάδιο με χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση πυροσβεστήρα

Φυλλάδιο με αναλυτικές και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη χρήση πυροσβεστήρα από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Συμβουλές για τη χρήση πυροσβεστήρα από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Οδηγίες χρήσης πυροσβεστήρα

  • Απασφαλίστε τη βαλβίδα του πυροσβεστήρα τραβώντας την περόνη ασφαλείας.
  • Κρατήστε απόσταση 1-3 μέτρων και στοχεύστε την βάση της εστίας.
  • Πιέστε τις δύο λαβές της βαλβίδας του πυροσβεστήρα για να εκτοξεύστε το υλικό κατάσβεσης.
  • Ανακινήστε τον πυροσβεστήρα ή τον σωλήνα εκτόνωσης, με διακοπτόμενες επαναλαμβανόμενες κινήσεις προς τα δεξιά και αριστερά, παράλληλα με το έδαφος, μέχρι να σβήστε τελείως τη φωτιά.
  • Αερίσατε τον χώρο
Προσοχή: Οι πυροσβεστήρες CO2 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κλειστό χώρο, λόγω της ασφυξίας που προκαλούν σε ανθρώπους και ζώα.

Είδη πυροσβεστήρων

1

Ξηράς κόνεως

Κατάλληλοι για κατάσβεση εύφλεκτων στερεών όπως ξύλα, χαρτί, υφάσματα, πλαστικά, εύφλεκτα υγρά περιλαμβανομένων πετρελαίου, ελαίων, λιπαντικών, χρωμάτων και εύφλεκτων αερίων με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές μετάλλων.

2

Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Χρησιμοποιούνται σε χώρους με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, αποθήκες εύφλεκτων, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.

Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές μετάλλων. Λόγω της ασφυξίας που προκαλεί δεν ενδείκνυται η χρήση του σε κλειστούς χώρους με ανθρώπους και ζώα.

3

Πυροσβεστήρες νερού

Χρησιμοποιούνται για πυρκαγιές σε ξύλο, χαρτί, υφάσματα και στερεές επιφάνειες.
Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές σε υγρά καύσιμα υλικά (βενζίνη ή έλαια), ηλεκτρικά και μέταλλα.

4

Πυροσβεστήρες αφρού

Κατάλληλοι για κατάσβεση εύφλεκτων στερεών, όπως, ξύλα, χαρτί,υφάσματα, πλαστικά και εύφλεκτα υγρά περιλαμβανομένων πετρελαίου, ελαίων,λιπαντικών χρωμάτων.

Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για φωτιές σε αέρια, μέταλλα και φωτιές με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για πληρότητα και λειτουργία από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
#Φυλλάδιο με #οδηγίες σωστής χρήσης του #πυροσβεστήρα για κατάσβεση φωτιάς #Πυροσβεστική #199