Αρχική » Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές » Θέρμανση » ΚΑΠΕ, εγχειρίδιο καυσίμων ξύλου, καυσόξυλα προδιαγραφές
Καύσιμα από ξύλο (καυσόξυλα, θρυμματισμένο ξύλο, ξυλεία, μπρικέτες, πέλλετ) σύμφωνα με το εγχειρίδιο προδιαγραφών του ΚΑΠΕ

ΚΑΠΕ, εγχειρίδιο καυσίμων ξύλου, καυσόξυλα προδιαγραφές

Ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο από το ΚΑΠΕ Εγχειρίδιο καυσίμων ξύλου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που μπορεί να αναζητήσει κάποιος για τα καύσιμα που προέρχονται από το ξύλο (ξυλεία, μπρικέτες, πέλλετ κ.λ.π.)

ΚΑΠΕ. Εγχειρίδιο καυσίμων ξύλου

Καυσόξυλα, θρυμματισμένο ξύλο, παραγωγή, προδιαγραφές ποιότητας

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα από τα κύρια παραδοτέα του έργου με ακρωνύμιο BIOMASSTRADECENTRES, το οποία υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI), στο πλαίσιο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (ΙΕΕ).

ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

KAΠE - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Εθνικός Φορεάς ● Logo CRES - Centre for Renewable Energy Sources and SavingΗ έκδοση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του επαγγελματισμού στην υλοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού καυσόξυλων και θρυμματισμένου ξύλου, σε περιφερειακή κλίμακα, υποστηρίζοντας την εφαρμογή, στην αγορά, των Ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών CEN/TS 14961 και επιτρέποντας, ταυτόχρονα, μια καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Οι παραγωγοί καλούνται να προμηθεύσουν καύσιμα από ξύλο, σύμφωνα με την ποιοτική ταξινόμηση των στερεών βιοκαυσίμων και επομένως, κατάλληλα για τις προδιαγραφές των συστημάτων θέρμανσης. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης με ξύλο, είναι σημαντικό η προμήθεια των καυσόξυλων και του θρυμματισμένου ξύλου να ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη των πελατών και των επενδυτών για διαθεσιμότητα καυσίμων ξύλου καλής ποιότητας, σε τοπικό επίπεδο.

Οι κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης με ξύλο, ιδιαίτερα εκείνοι που παράγουν μικρής και μεσαίας κλίμακας συσκευές, ζητούν να διατίθενται στην αγορά καύσιμα από ξύλο που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας, πάνω στα οποία έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί οι συσκευές θέρμανσης που ανέπτυξαν (αποδοτικότητα και συντελεστές εκπομπών).

Με βάση επιτυχημένα παραδείγματα – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα ότι η δημιουργία Κέντρων Εφοδιασμού & Εμπορίου Βιομάζας (BL&TC) παρέχει τη δυνατότητα ώστε να δημιουργηθεί ένα «σημείο »επαγγελματικού εμπορίου καύσιμων ξύλου, παρέχοντας έτσι, φιλική εξυπηρέτηση στους καταναλωτές, διασφάλιση παράδοσης και πρότυπα ποιότητας για τα καύσιμα από ξύλο.

ΚΑΠΕ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

ΘΕΛΩΞεθάμπωμα Φαναριών Αυτοκινήτου (Αττική) στο χώρο σου με 20€;
Η ασφάλεια για εσένα και την οικογένεια σου δεν πρέπει να είναι «θολή»