Αρχική » Νέα - Ειδήσεις - Ενημέρωση » ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Έντυπα με χρηματοδοτικά εργαλεία – επιδοτήσεις
ΕΣΠΑ επιδοτήσεις. Ενημερωτικά έντυπα, προγράμματα ESPA

ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Έντυπα με χρηματοδοτικά εργαλεία – επιδοτήσεις

ΕΣΠΑ επιδοτήσεις 2014 – 2020. Ενημερωτικά έντυπα & οδηγός online για τα προγράμματα espa και την χρηματοδότηση – επιδότηση επιχειρήσεων, φορέων και ιδιωτών. Οι νέες δράσεις του Ε.Σ.Π.Α και οι δυνατότητες επιδότησης για επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

ΕΣΠΑ επιδοτήσεις 2014 – 2020 | Ενημερωτικά έντυπα, προγράμματα ESPA

ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020. Ανάπτυξη - Εργασία - Αλληλεγγύη ● ESPAΕπιδοτήσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τα ενεργά προγράμματα και όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 | Fact Sheet – Γενική πληροφόρηση

Οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κατευθύνονται στην υλοποίηση μεγάλου εύρους δράσεων οι οποίες:

 • Ενισχύουν καινοτόμα και εξωστρεφή επιχειρηματικά σχέδια που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δίνοντας
  παράλληλα έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές στην ενέργεια και το περιβάλλον, την υγεία και την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες
 • Εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες
 • Στηρίζουν αναγκαίες δομές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης
ΕΣΠΑ 2014 - 2020
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων – Χρηματοδοτικά εργαλεία

Στο έντυπο «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων – Χρηματοδοτικά εργαλεία» καταγράφονται όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (Ε.Σ.Π.Α, Αναπτυξιακός Νόμος, Ευρωπαϊκές Επιδοτήσεις κ.α). Θέλω:

 • Να ιδρύσω επιχείρηση
 • Να εκσυγχρονίσω / επεκτείνω την επιχείρησή μου / την επιχειρηματική μου δραστηριότητα
 • Να προσλάβω / καταρτίσω προσωπικό
 • Να επενδύσω ως επιχειρηματίας σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης
 • Να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη / καθοδήγηση η επιχείρησή μου
ΕΣΠΑ 2014 - 2020
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΕΣΠΑ | Προγράμματα για ιδιώτες

 • Απασχόληση / εργασία / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 • Ίδρυση επιχείρησης – Αγροτικές ενισχύσεις
 • Κατάρτιση / επιμόρφωση / συμβουλευτική / mentoring
 • Μαθητεία / πρακτική άσκηση / υποστήριξη εκπαίδευσης – έρευνας
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Κοινωνική υποστήριξη

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το Ε.Σ.Π.Α (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 – 2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε.

Επίσης, το Ε.Σ.Π.Α 2014 – 2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 • Έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 • Βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
 • Χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

ΕΣΠΑ – Τομεακά προγράμματα

 • Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Τομέας Εκπαίδευσης)
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Τομέας Εργασίας)
 • Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
 • Τεχνική Βοήθεια
 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Θάλασσα & Αλιεία

ΕΣΠΑ – Περιφερειακά προγράμματα

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Δυτική Μακεδονία
 • Ιόνια Νησιά
 • Ήπειρος
 • Θεσσαλία
 • Στερεά Ελλάδα
 • Αττική
 • Δυτική Ελλάδα
 • Πελοπόννησος
 • Βόρειο Αιγαίο
 • Κρήτη
 • Νότιο Αιγαίο

ΕΣΠΑ – Προγράμματα εδαφικής συνεργασίας

 • Ελλάδα – Κύπρος
 • Ελλάδα – Βουλγαρία
 • Ελλάδα – Ιταλία
 • Ελλάδα – Αλβανία
 • Ελλάδα – FYROM
 • Βαλκάνια – Μεσόγειος
#ΕΣΠΑ ενημερωτικά έντυπα για #επιδότηση και #χρηματοδότηση σε #επιχειρήσεις, φορείς & ιδιώτες