Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κυκλικός τομέας. Υπολογισμός εμβαδόν, ακτίνα, περίμετρος, τόξο, γωνία
Ψημένη πίτσα σε ξύλο με κομμάτι της που σχηματίζει νοητά το γεωμετρικό σχήμα «Κυκλικός τομέας» (εμβαδόν, ακτίνα, περίμετρος)

Κυκλικός τομέας. Υπολογισμός εμβαδόν, ακτίνα, περίμετρος, τόξο, γωνία

Κυκλικός τομέας κύκλου. Υπολογισμός online, εμβαδού, ακτίνα, περίμετρος, τόξο, γωνία κυκλικού τομέα κά. Γεωμετρία, σχήματα, τύποι. Circle segment calculator.

Υπολογισμός εμβαδόν, περίμετρος, τόξο, γωνία κυκλικού τομέα online

Area of a circle segment online calculator – calculations

Δεδομένα
Συντελεστής π
Ακτίνα κύκλου (r)(μήκος)
Γωνία (a) σε μοίρες 
Αποτελέσματα
Γωνία (a) σε ακτίνια =
Μήκος κυκλικού τόξου (L) =
Κέντρο βάρους  =
Περίμετρος κυκλικού τομέα (P)=
Εμβαδόν κυκλικού τομέα (A) =
Η περίμετρος όλου του κύκλου =
Ποσοστό Κυκλικού Τομέα επί κύκλου =

Κυκλικός τομέας εμβαδόν, περίμετρος, τόξο, γωνία . Μαθηματικός τύπος

Area of a circle segment calculator – math formula

Κυκλικός τομέας κύκλου. Εμβαδόν, περίμετρος, τόξο, γωνία κλπ. Υπολογισμός online

Κυκλικός τομέας λέγεται κάθε γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από τα κοινά σημεία ενός κυκλικού δίσκου και μίας επίκεντρης γωνίας του

, όπως είναι το γραμμοσκιασμένο μπλε σύνολο του σχήματος.

Υπολογισμός εμβαδόν κυκλικού τομέα

Area of a circle segment calculator – math formula

Το εμβαδόν επιφάνειας (Α) του κυκλικού τομέα δίδεται από τον  μαθηματικό τύπο :

$$A = (R^2 · a) /2 $$

Υπολογισμός μήκους τόξου κυκλικού τομέα

Arc length of a circle segment calculator – math formula

Το μήκος του τόξου (L) ενός κυκλικού τομέα δίδεται από τον  μαθηματικό τύπο :

$$L = a · R$$

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου κυκλικού τομέα

Perimeter of a circle segment calculator – math formula

Το μήκος της περιμέτρου (P) ενός κυκλικού τομέα δίδεται από τον  μαθηματικό τύπο :

$$P = 2 · r + L $$

Όπου και για τους 3 τύπους ισχύει :

  • r = η ακτίνα του κυκλικού τομέα
  • C = η περιφέρεια – περίμετρος του του κυκλικού τομέα
  • A = το εμβαδόν του κυκλικού τομέα
  • π = pi = 3.14159
  • √ = τετραγωνική ρίζα
  • L = μήκος τόξου

Κύκλος – Circle Shape

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.
Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Κύκλος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία κύκλου: Περίμετρος - περιφέρεια, κέντρο, ακτίνα, διάμετρος ● Circle Shape Calculator

Διάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r, είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Στοιχεία κύκλου

Online - Κυκλικός τομέας - #Υπολογισμός #εμβαδόν #ακτίνα #περίμετρος, τόξο, γωνία